Dohled fotovoltaických řetězců pro monitorování vašeho fotovoltaického zařízení

Dohled fotovoltaických obvodů

Při kontrole fotovoltaických zařízení je měření fotovoltaických řetězců centrální součástí pro zvýšení efektivity. Rozpoznání poruchy a zavedení cíleného opatření: dohledový systém fotovoltaického řetězce SOLARCHECK vás spolehlivě informuje o výkonu vašeho fotovoltaického zařízení. S tímto systémem reagujete bezprostředně na ztráty výkonu jednotlivých řetězců, které mohou být způsobeny např. poškozenými panely nebo vadnými kontakty a kabeláží.

Více informací

Vaše výhody

 • Nízké náklady na propojení díky tomu, že není zapotřebí žádný dodatečný síťový zdroj v přístrojové svorkovnici
 • Flexibilita při navrhování řetězcových boxů díky 4- a 8kanálovým variantám
 • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
 • Jednoduchá integrace v dohledových systémech prostřednictvím komunikace Modbus/RTU
 • Monitorování kontaktů dálkového hlášení díky dodatečnému digitálnímu vstupu

Přehled produktů dohledového systému SOLARCHECK pro fotovoltaický řetězec

Dohledový systém SOLARCHECK pro fotovoltaický řetězec
Modul měření napětí SOLARCHECK
Dohled fotovoltaických řetězců SOLARCHECK
Modul měření napětí SOLARCHECK
Dohledový systém SOLARCHECK pro fotovoltaický řetězec

Modulární systém SOLARCHECK dohledu fotovoltaického řetězce se skládá z různých přístrojů k měření proudu a napětí a z příslušného komunikačního modulu.

Modul měření napětí SOLARCHECK

Komunikační modul shromažďuje hodnoty měřicích modulů a předává je do centrálního řídicího systému. Současně slouží k napájení měřicích modulů v terénu. Komunikační modul integrujete jako účastníka Modbus/RTU jednoduše do stávající sítě.

 • K připojení a sběr naměřených hodnot až osmi měřicích modulů
 • Příprava dat k předání nadřazeným řídicím jednotkám
 • Napájení připojených měřicích modulů

Dohled fotovoltaických řetězců SOLARCHECK

V modulu měření proudu s šířkou pouhých 22,5 mm jsou pomocí Hallových senzorů zjišťovány bezkontaktně charakteristické veličiny vašeho fotovoltaického zařízení a dále předávány do komunikačního modulu. K dispozici jsou 4kanálové a 8kanálové varianty.

 • 8/4kanálové měření proudu do 20 A DC
 • Rozpoznání zpětných proudů do -1 A
 • Digitální vstup, např. k monitorování kontaktů dálkového hlášení modulů přepěťové ochrany
 • Napájení přes komunikační modul

Modul měření napětí SOLARCHECK

S modulem měření napětí měříte stejnosměrné napětí do 1 500 V. Modul je vhodný pro měření v uzemněných, ale i izolovaných fotovoltaických systémech. Měření napětí můžete flexibilně využít i mimo dohledový systém jako jednoduchý analogový přístroj.

 • Měření napětí do 1 500 V DC v libovolně uzemněných fotovoltaických systémech
 • Přípojka a napájení přes určený analogový vstup 8kanálového modulu měření proudu SOLARCHECK
 • Výstup hodnoty měření napětí jako analogový signál
 • Volitelně lze vyjmout ze svazku SOLARCHECK a použít samostatně

Připojovací skříň generátoru 1 500 V DC s monitorováním řetězců, 20 řetězců

Dohled fotovoltaického řetězce s řešením SOLARCHECK je takto jednoduché

Proudové vodiče můžete snadno a rychle vést skrz otvory v měřicím modulu. 2vodičový komunikační kabel slouží současně k napájení měřicích modulů. S komunikačním modulem tak můžete napájet až 16 měřicích modulů bez nutnosti dodatečného napájení. Úzký měřicí modul o šířce pouhých 22,5 mm váže vedení na malém prostoru. To šetří místo ve vašem rozvaděči. K optimálnímu přizpůsobení systému vaší aplikaci můžete kombinovat 4- a 8kanálové moduly pro měření proudu.

Příklad použití: monitorování fotovoltaických řetězců

S měřicím zařízením lze měřit až 64 stejnosměrných proudů a osm stejnosměrných napětí současně. V celé konstrukci lze provozovat 16 měřicích modulů na jednom komunikačním modulu. Dvouvodičové komunikační vedení při tom zároveň slouží k zásobování měřicích modulů energií. To znamená, že pro tuto konstrukci postačuje pouze centrální napájení komunikačního modulu.

Automatizace a vizualizace
Využívat lze průběžné shromažďování a správu provozních dat. Tím se zvyšuje účinnost a výnos fotovoltaického zařízení. Automatizační a vizualizační nástroje společnosti Phoenix Contact umožňují propojení volně stojících zařízení z celého světa do jedné sítě. Díky tomu můžete data zaznamenávat a vyhodnocovat neustále. Otevřená struktura registrů systému SOLARCHECK nabízí jednoduchou a rychlou integraci do vašeho individuálního softwarového prostředí.

Grafické znázornění topologie systému k monitorování fotovoltaických řetězců

Komunikační modul shromažďuje naměřené hodnoty modulů měření proudu a předává je přes RS-485 (Modbus) nadřazené řídicí jednotce.

 • S každým modulem měření proudu zaznamenáte až osm, popř. čtyři fázové proudy.
 • K jednomu komunikačnímu modulu připojíte maximálně osm modulů měření proudu libovolného typu.
 • Dvouvodičové komunikační vedení současně slouží k napájení měřicích modulů. Proto nepotřebujete dodatečný napájecí zdroj v poli.
 • Modul měření napětí se připojí k určenému analogovému vstupu 8kanálových modulů měření proudu a přes něj je také napájen.
 • Všechny měřené hodnoty je možné přečíst přes otevřené registry z komunikačního modulu.
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie
Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.
Brožura
Brožura Monitorování energie