SFB Technology

Napájecí zdroje QUINT POWER s technologií SFB Technology

K zajištění dostupnosti vašeho zařízení jsou ideální naše výkonné napájecí zdroje QUINT POWER s technologií SFB Technology.

Díky technologii SFB Technology standardní jističe vypínají selektivně a paralelně připojené spotřebiče pracují bez přerušení dále.

Více informací
SFB Technology

Selektivní jištění zařízení

Pro maximální dostupnost systému se musí standardní jističe LS aktivovat magneticky, aby selektivně vypínaly vadné cesty proudu. Napájecí zdroje a měniče DC/DC s technologií SFB (Selective Fuse Breaking) k tomu krátkodobě dodávají násobek svého jmenovitého proudu, a poskytují tak nezbytnou proudovou rezervu.

QUINT POWER s SFB Technology

QUINT POWER s SFB Technology

Hospodárné jištění s jističi vedení

Běžně bývají na zdroji k řadiči paralelně připojeny další spotřebiče, jako senzory nebo aktory. K minimalizaci dob prostojů by každá tato cesta proudu měla mít samostatné jištění. Pokud v tomto případě dojde ke zkratu, odpojí se od napájení pouze vadná cesta a ostatní spotřebiče pracují bez přerušení dál. Běžně dostupné jističe LS jsou v současné době nejlevnějším řešením na ochranu proudového obvodu. Mohou být aktivovány elektromagneticky nebo tepelně prostřednictvím bimetalu. K aktivaci během několika milisekund však integrovaný elektromagnet potřebuje výrazně vyšší proud, než je jmenovitý proud výkonového spínače.

Charakteristika jističů vedení

Charakteristika jističů vedení

Charakteristika jističů vedení

Zkratové proudy potřebné pro elektromagnetickou aktivaci výrobci obvykle specifikují pro střídavý proud (AC). Uživatelé proto musí zohlednit, že hodnoty DC jsou až 1,5krát vyšší.

Jističe jsou dostupné s různými charakteristikami vypínání, přičemž v průmyslovém prostředí se většinou používají jističe s charakteristikami B nebo C. K aktivaci jističe jsou u charakteristiky B nutné následující hodnoty proudu:

  • aplikace AC: trojnásobek až pětinásobek jmenovitého proudu
  • aplikace DC: trojnásobek až sedminásobek jmenovitého proudu

Aby se tedy aktivoval jistič 25 A charakteristiky B během několika milisekund, je za nepříznivých podmínek nutný proud 187,5 A. Pro jističe charakteristiky C jsou nutné následující hodnoty proudu:

  • aplikace AC: pětinásobek až desetinásobek jmenovitého proudu
  • aplikace DC: pětinásobek až patnáctinásobek jmenovitého proudu
Impulz SFB

Impulz SFB

Technologie SFB brání poklesům napětí.

Dlouhé trasy vedení v případě poruchy omezují potřebný vypínací proud. V důsledku toho se aktivace jističe vedení může zpozdit nebo může být dokonce znemožněna. Pokud zdroje napájení poskytují menší výkonovou rezervu, zajistí impulz tepelnou aktivaci, která trvá několik sekund až minut. Hledání chyby je v tomto případě velmi jednoduché, protože je vidět, který jistič se aktivoval. Během tohoto časového úseku se však napětí 24 V DC již přerušilo a řídicí jednotka se vypnula.

V nepříznivém případě dodává síťový zdroj ještě několik sekund nízký proud nebo krátkodobou proudovou rezervu, takže pojistka vůbec nezareaguje. Potom je hledání chyby časově velmi náročné a finančně nákladné. S technologií SFB proto zařízení konstrukční řady QUINT dodávají až 6násobek jmenovitého proudu. S tímto impulzem jističe zareagují během několika málo milisekund.

Projektovací matice SFB

Projektovací matice SFB

Délka vedení a průřez vodiče

Zda jistič vypne dostatečně rychle, závisí také na délce a průřezu vedení, kterým je spotřebič připojen. Zde není výhradně rozhodujícím faktorem vysoký proud, který může napájecí zdroj dodat. Pouze pokud je impedance chybné cesty proudu dostatečně malá, může vysoký proud protékat i do zkratu a magneticky aktivovat jistič.

V naší projektovací matici můžete zjistit, jaké napájení při jaké délce vedení a při jakém průřezu vyhovuje vaší aplikaci.

Příklad scénáře technologie SFB

  • Napájecí zdroj (24 V / 20 A) napájí řídicí jednotku a tři další zátěže.
  • Každá cesta proudu je zajištěna jističem vedení (6 A s charakteristikou B).
  • Cesty proudu jsou tvořeny 25 m dlouhými měděnými vodiči (průřez 2,5 mm2)

Pokud dojde v tomto případě ke zkratu, dodává 20A síťový zdroj pomocí technologie SFB Technology krátkodobě šestinásobek jmenovitého proudu, tedy max. 120 A. Výkonový spínač se v každém případě aktivuje s desetinásobným jmenovitým proudem v magnetickém poli své charakteristiky od 3 do 5 ms.

Ostatní spotřebiče pracují dále, řídicí jednotka je průběžně napájena 24 V DC a pracuje navzdory zkratu bez přerušení dále.

Příklad scénáře technologie SFB

Příklad scénáře technologie SFB

Přístrojové jističe

U řady termomagnetických výkonových spínačů od společnosti Phoenix Contact se poprvé používá charakteristika SFB.
Tato vypínací charakteristika byla vyvinuta speciálně k použití s napájecími zdroji, které pracují na bázi technologie SFB. Kombinace obou těchto zařízení zajišťuje mimořádně spolehlivé vypínání v případě poruchy, i v případě dlouhých vedení mezi napájecím zdrojem a koncovým zařízením. Charakteristika SFB se opírá o charakteristiku C, ale ve výrazně užší toleranci. Výkonový spínač tak dosahuje svého vypínacího proudu rychleji, a vypne se tak dříve. To omezuje zkratový proud a zmenšuje zatížení vedení a připojených zařízení.