Technologie ACB

Aktivní moduly redundance

Aby výpadek síťového zdroje nevedl k prostoji zařízení, jsou v aplikacích s vysokými požadavky na provozní bezpečnost zapotřebí redundantní řešení napájení.
Aktivní moduly redundance QUINT ORING disponují technologií ACB Technology. Technologie ACB Technology zajišťuje symetrické zatížení napájecích zdrojů a tím i dvojnásobnou životnost redundantního systému.

Více informací
Moduly redundance

Maximalizuje provozní životnost a šetří energii

Redundantní napájecí zdroje v zařízeních s vysokými požadavky na bezpečnost zajišťují, aby výpadek síťového zdroje nevedl k zastavení provozu. ACB Technology (Auto Current Balancing) prodlužuje provozní životnost redundantně provozovaných napájecích zdrojů stejnoměrným vytížením síťových zdrojů.

Napájení se symetrickým rozdělením zátěžového proudu

Symetrické rozdělení zátěžového proudu

Symetrické zatížení napájecích zdrojů

Technologie ACB Technology prodlužuje životnost redundantně provozovaných
napájecích zdrojů stejnoměrným vytížením síťových zdrojů. Kvůli asymetriím zařízení často napájí pouze jeden síťový zdroj, zatímco druhý zdroj běží naprázdno. To vede k tepelnému zatížení napájeného síťového zdroje a tím k rychlejšímu stárnutí. Použitím moderní technologie MOSFET se snižuje vznikající tepelné zatížení až o 70 %. Tento malý ztrátový výkon zajistí, že všechny komponenty rozvaděče zůstanou chladnější a celková životnost redundantního systému se zdvojnásobí.

  • stejnoměrné vytížení redundantních napájecích zdrojů
  • menší tepelné namáhání obou napájecích zdrojů
  • dvojnásobná životnost redundantního řešení
Indikace symetrického vytížení na napájecím zdroji

Indikace symetrického vytížení na přístroji

Signalizace symetrického vytížení

Sloupcový graf ukazuje symetrické vytížení napájecích zdrojů. Uživatel na první pohled rozpozná, které vstupní napětí je vyšší a který napájecí zdroj tedy bude více zatížen.

Různé stavy lze jednoduše odečíst. Problémy jsou rychle rozpoznány a mohou být během krátké doby odstraněny. Indikace a zobrazení odpovídají doporučení NAMUR.

Rozpoznání kritických stavů a jejich prevence

Moduly QUINT ORING kontrolují zatěžovací proud a vydají výstrahu, jakmile je nastavená hodnota překročena. Pokud uživatel při rozšíření zařízení připojí k redundantnímu napájecímu zdroji dodatečné zátěže, může to vést ke ztrátě redundance.

Pokud např. dva redundantní napájecí zdroje, každý se jmenovitým proudem 5 A, napájí jednu řídicí jednotku, která potřebuje 5 A, a připojí se další zátěž 3 A, pak je tato zátěž napájena z výkonové rezervy napájecího zdroje. Potřebný proud 8 A bude přiváděn bez poklesu napětí.

Přitom ovšem již není k dispozici redundance: Pokud nyní jeden z obou napájecích zdrojů vypadne, nemůže již druhý přístroj poskytnout 8 A. LED dioda provozovateli zařízení signalizuje, že již není redundance k dispozici.

Moduly QUINT ORING kontrolují zatěžovací proud

Příklad 1: redundance v pořádku, příklad 2: bez redundance