Červené kolejové vozidlo

Trvale bezpečná kolejová vozidla Jsme vaším kontaktním partnerem pro problematiku kolejových vozidel

Všude tam, kde je třeba zásobovat systémy a produkty v kolejových vozidlech energií nebo rozvádět signály a data, nacházejí uplatnění komponenty dodávané společností Phoenix Contact. Všechny naše produkty jsou vysoce spolehlivé a bezpečné. Navíc jsou vhodné pro instalaci v omezených prostorech.

Naše aplikace pro kolejová vozidla

Kabina průvodčího s kompaktní spojovací technikou

Propojování na malém prostoru

U moderních kolejových vozidel se zvyšují požadavky na užitnou plochu a jpohodlí při jízdě. Zároveň je k dispozici stále méně místa pro potřebnou instalaci, např. pro informační a zábavní systémy, systémy poskytující informace cestujícím, osvětlení, klimatizaci a dveřní systémy. Společnost Phoenix Contact nabízí řešení v oblasti spojovací techniky, která jsou ideální pro prostorově úsporné elektrické propojování, a to s různými počty pólů, průřezy vodičů a možnostmi montáže.

Několik obrazovek s daty a vyhodnocením

Bezpečný přenos

Vlaky jsou stále častěji vybavovány datovými sítěmi, které zajišťují výměnu informací a přebírají některé úkoly z oblasti řízení. Kulaté konektory, které se pro tento účel používají, musí nejen odpovídat zvýšeným požadavkům železničního průmyslu, ale také umožňovat jednoduchou a bezpečnou instalaci. Montéři, kteří instalují velký počet vedení, očekávají možnost rychlých montážních postupů, ideálně bez nářadí. Tato očekávání nejlépe splňuje systém M12 push-pull od společnosti Phoenix Contact. Portfolio výrobků určených pro železniční průmysl uzavírají robustní průmyslové konektory.

Kolejové vozidlo ve sněhu s horami v pozadí

Trvalé označování

Označování kolejových vozidel musí být spolehlivé a stabilní. Podstatnou roli sehrává také protipožární ochrana. S produkty MARKING system společnosti Phoenix Contact označíte veškeré aplikace v železničním průmyslu. Můžete vybírat ze 2 000 možností pro označování, které neobsahují halogeny a jsou optimalizovány pro protipožární ochranu, více než 10 různých tiskových systémů a 3 technologií popisování.

Napájení vlaku trolejovým vedením

Spolehlivé napájení

V dnešní době se již ve vlacích běžně používá stejnosměrné napětí. Toto napětí se však musí převádět na napětí použitelné pro koncová zařízení nebo stabilizovat proti kolísání. Navíc je v oblasti železniční techniky nutné dodržovat požadavky na teplotu, protipožární ochranu (EN 45545-2), elektromagnetickou kompatibilitu, odolnost vůči vibracím a vlivům okolního prostředí a také další požadavky stanovené normou EN 50155. Společnost Phoenix Contact nabízí řešení pro napájení ze sběrnicových systémů s rozdílnými hodnotami stejnosměrného napětí. Můžete zásobovat uzavřené televizní okruhy, informační a zábavní systémy, dveřní systémy, klimatizaci nebo podobné zátěže.