Zaměstnanci v elektrárně Neurath

Průmyslové přizpůsobení signálů

Co jsou v lidském těle nervové spoje, je v průmyslovém prostředí rozvětvená síť vedení v měřicí, řídicí a regulační technice.
V průmyslových aplikacích dodávají a získávají senzory a akční členy velké množství měřených hodnot, které je nutné spolehlivě přenést od pole k úrovni řízení a zpět.
Oddělování, přeměňování, filtrování, zesilování, spínání – technologie rozhraní od společnosti Phoenix Contact zajišťuje spolehlivé přizpůsobení signálů.

Měření teploty ve zpracovatelském průmyslu

Přizpůsobení a ochrana digitálních a analogových procesních signálů

V odvětví procesní automatizace se přenos signálu ovládá prostřednictvím elektricky stále aktivnějšího prostředí. To platí zejména pro slabé měřené signály, které jsou dodávány snímači.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky tyto signály oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují.

Procesní zařízení

Electronic Marshalling vs. standardní řazení signálů

Při řazení I/O signálů pro standardní I/O systémy se polní signály třídí na úrovni propojování podle druhu signálu a zpracovávají pomocí úrovně rozhraní. Následně se připojí na I/O karty různých signálů k řídicí jednotce. Řazení a realizace I/O signálů pro univerzální I/O systémy naproti tomu dovoluje flexibilní pokládání kanálů od pole až k řídicí jednotce.