Teplotní převodníky napájené ze smyčky pro odporový teploměr, TC, odporové a napěťové snímače

Polní přístroje a teplotní převodníky napájené ze smyčky

Teplotní převodníky Field Analog napájené ze smyčky zachycují a přeměňují signály teplotních senzorů, jako jsou odporové teploměry, termoelektrické články, snímače odporu a napětí, přímo v poli na normovaný signál. Pomocí komunikace HART přenášíte procesní data digitálně nebo parametrizujete vysílače na dálku. Naše teplotní převodníky jsou k dispozici pro montáž na nosnou lištu nebo jako hlavicový měřicí převodník.

Více informací
Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1012249
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Měřicí převodník teploty
MACX MCR-TS-I-OLP-C - Měřicí převodník teploty
1012249

Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností SIL, Objednaná konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení

Go to Product Detail Page for item 2908660
MACX MCR-EX-TS-I-OLP - Měřicí převodník teploty
MACX MCR-EX-TS-I-OLP - Měřicí převodník teploty
2908660

Ex i-Teplotní převodník napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností SIL, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení

Vaše výhody

  • Zaznamenávání teplot přímo v terénu bez potřeby samostatného napájení díky napájení ve smyčce z měřicího obvodu
  • Data procesu lze digitálně přenášet, zobrazovat a parametrizovat na dálku díky integrované komunikaci prostřednictvím protokolu HART®
  • Celosvětové použití díky mezinárodním schválením
  • Také pro proudové obvody s jiskrovou bezpečností v oblastech s nebezpečím výbuchu: varianty se schválením ATEX/IECEx, CSA a FM

Přehled vašich výhod

Teplotní převodník pro nosnou lištu a teplotní hlavicový měřicí převodník s napájením z měřicího obvodu
Teplotní převodníky pro nosnou lištu a teplotní hlavicové měřicí převodníky
Teplotní převodník pro nosnou lištu a teplotní hlavicový měřicí převodník s duálním vstupem senzoru
Teplotní převodník pro nosnou lištu a teplotní hlavicový měřicí převodník s napájením z měřicího obvodu

Všechny provozní analogové teplotní převodníky jsou provedené jako dvouvodičové převodníky. Nepotřebují samostatný napájecí zdroj, jelikož výrobky jsou napájené napětím přímo prostřednictvím měřicího obvodu pracujícího se signálními úrovněmi 4 mA ... 20 mA. Tím lze ušetřit dodatečné náklady spojené s propojováním.

Teplotní převodníky pro nosnou lištu a teplotní hlavicové měřicí převodníky

Teplotní převodníky i hlavicové měřicí převodníky produktové řady Field Analog můžete pohodlně konfigurovat prostřednictvím komunikačního protokolu HART®. Kromě toho máte možnost získávat z přístroje prostřednictvím protokolu HART® rozšířená data procesů i rozsáhlé diagnostické funkce.

Teplotní převodník pro nosnou lištu a teplotní hlavicový měřicí převodník s duálním vstupem senzoru

V závislosti na typu přístroje jsou některé provozní analogové teplotní převodníky vybavené duálním vstupem senzoru. Tím je umožněno mapování matematických funkcí, např. při měření rozdílů. Rovněž je možné provádět sledování jednoho procesu pomocí dvou různých teplotních převodníků, včetně jejich přepínání od definovaného teplotního rozsahu.

Snadné zjišťování teplotních odchylek

Zjišťování teplotních odchylek prostřednictvím duálního vstupu senzoru

Pomocí teplotních převodníků FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP a MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) můžete snadno zjišťovat teplotní odchylky v průběhu procesu. K tomu můžete využívat duální vstup senzoru, kterým jsou přístroje vybavené, a připojovat tak dva senzory: použijte např. dva dvouvodičové senzory Pt 100 nebo jeden čtyřvodičový senzor Pt 100 a jeden senzor TC. Parametrizaci teplotního převodníku pro zjišťování teplotního rozdílu lze provádět pohodlným a jednoduchým způsobem prostřednictvím kontejneru FDT a vhodného nástroje DTM. Při zjištění odchylné teploty v měřicím bodě je vygenerován signál HART®, který tuto odchylku signalizuje řídicí jednotce.

Mějte na paměti, že pro aplikace SIL 3 je nutné používat dva teplotní převodníky.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu
Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.
Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“