Indikátory procesu pro zobrazení a dohled analogových senzorových signálů

Zobrazení procesu

Procesní indikátory série Field Analog Vám umožní monitorování a zobrazování analogových a teplotních signálů, stejně jako jejich ovládání pomocí digitálních a analogových vstupů a výstupů, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Výrobky jsou k dispozici pro montáž na rozvodnou desku nebo pro decentralizovanou instalaci přímo v terénu. Využijte výhod jednoduché konfigurace, dobré čitelnosti a mezinárodních schválení.

Více informací

Vaše výhody

  • Jednoduchá konfigurace zobrazení procesů, podle volby pomocí čelní klávesnice nebo se softwarem FDT/DTM
  • Vše přehledně na displeji: zobrazení hodnot, sloupcový graf, označení měřených míst nebo změna barvy v případě chyby
  • Jednoduchá instalace díky normalizovaným rozměrům pouzdra a výměnným připojovacím svorkám
  • Digitální přenos dat procesu a zobrazování pomocí variant displejů podporujících HART®
  • Mezinárodní použitelnost díky schválení podle UL a CSA
  • Také pro proudové obvody s jiskrovou bezpečností v oblastech s nebezpečím výbuchu: varianty se schválením ATEX, CSA a FM

Přehled zobrazení procesů

Multifunkční zobrazení s podsvíceným displejem
Zobrazení procesů s napájením z výstupní smyčky v polním pouzdře
7segmentové LED zobrazení s červenými číslicemi na černém pozadí
Multifunkční zobrazení s podsvíceným displejem

Naše multifunkční zobrazení procesů zaznamenávají prostřednictvím univerzálního vstupu proud, napětí, hodnoty zjišťované odporovými teploměry a teplotními převodníky a také signály přijímané od snímačů odporu. Aktuální procesní hodnoty jsou na pětimístném podsvíceném displeji dobře čitelné. Sloupcový graf navíc poskytuje rychlý přehled. Díky změně barvy displeje rychle rozpoznáte alarmy i z větší vzdálenosti.

Zobrazení procesů s napájením z výstupní smyčky v polním pouzdře

Zobrazení procesů s napájením z výstupní smyčky můžete používat k zobrazování signálů typu 4 až 20 mA i signálů HART®. Prostřednictvím protokolu HART® jsou mapovány až čtyři střídající se hodnoty měřené senzorem. Při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde je většinou k dispozici pouze omezené napětí, můžete získat prospěch v podobě malého poklesu napětí, který činí méně než jeden volt (<1,9 V HART®).

7segmentové LED zobrazení s červenými číslicemi na černém pozadí

Kompaktní zobrazení procesů vám poskytují možnost nenákladného monitorování normalizovaných proudových a napěťových signálů, jakož i frekvenčních a pulzních signálů. Vysílač zadané hodnoty pro standardní signály vám přitom navíc pomůže jednoduše začlenit normalizované signály nebo volně programovatelný, časově řízený sled signálů 0 až 12 V nebo 0 až 24 mA do vašeho procesu.

Zaznamenávání mezních hodnot pomocí multifunkčních zobrazení procesů řady Field Analog

Topologie: zaznamenávání mezních hodnot pomocí multifunkčních zobrazení procesů řady Field Analog

Multifunkční zobrazení procesů FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP jsou vhodná zejména jako koncové přepínače k monitorování mezních hodnot. Produkty nepřetržitě zaznamenávají procesní hodnoty a přepínají reléové výstupy, jakmile je překročena nebo není dosažena nastavená mezní hodnota.

Příklad monitorování teploty čerpaného média:
U čerpadel je účelné monitorování čerpané kapaliny. Tím se zabraňuje přetížení pohonu. Pokud je bod tuhnutí čerpaného média vyšší než teplota okolí, funkce monitorování teploty média nastaví zpoždění spuštění čerpadla, dokud viskozita média neumožní provoz. Přitom jsou zobrazovačem procesu průběžně sledovány teplotní signály, které jsou kontrolovány se zaměřením na překročení nebo nedosažení nastavené úrovně.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu
Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.
Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“