Komunikace týkající se signalizaci vodních cest na Kielském kanálu

Bezpečná signalizační zařízení na vodních cestách Bezpečnější provoz plavebních komor, zvedacích mostů a bran

  • Signalizační systém pro maximální provozní bezpečnost s certifikací PL d a SIL 2 v souladu se směrnicí o strojních zařízeních
  • Vysoce dostupná signalizace díky robustním a odolným světlům pro námořní použití
  • Snadné uvedení do provozu a údržba díky předkonfigurovanému systému
  • Minimalizace nákladů na údržbu a energii díky funkcím diagnostiky a monitoringu
Plavební komora Kiel-Holtenau

Plavební komora Kiel-Holtenau

Komunikační signalizační světla Bezpečná signalizace v Kielském průplavu

Celkem 100 km dlouhý Kielský průplav je jednou z nejfrekventovanějších uměle vytvořených námořních cest na světě. O bezproblémový provoz se starají plavební komory, které vyrovnávají výškový rozdíl mezi oběma moři. Se signalizačními světly od společnosti Phoenix Contact je údržba plavebních komor v Kielském průplavu snazší. Personál údržby je informován o stavu a diagnostice, a proto má vždy aktuální údaje o stavu signalizace. Další výhodou osvětlení je technika LED, díky které je dosahováno úspory energie a vyšší dostupnosti.

Pohyblivý most v Amsterdamu

Bezpečnější pohyb mostů podle směrnice o strojních zařízeních

Bezpečný provoz na vodních cestách

Na zajištění bezpečnosti vodních cest existují v různých regionech a zemích světa různé koncepce a požadavky. Aby se zabránilo zranění osob a poškození zařízení, musí mechanismy s mechanicky pohyblivými částmi splňovat základní bezpečnostní požadavky. Proto do působnosti směrnice o strojních zařízeních na mnoha místech také spadají pohyblivé mosty, plavební komory nebo stavidla a jezová vrata.

Signály viditelné do dálky řídí provoz a zaručují, že lodní provoz může reagovat včas na překážky, jako jsou mosty nebo protisměrná doprava. Signalizační systémy s integrovanými bezpečnostními funkcemi zajišťují spolehlivý provoz signalizačních systémů, aby byly splněny vysoké bezpečnostní požadavky směrnice o strojních zařízeních. Navzájem sladěné systémy například blokují spouštění mostu, pokud není v obou směrech aktivován červený signál pro lodě.

Rostoucí požadavky na bezpečnost vyžadují kromě bezchybného provozu plavebních komor, pohyblivých mostů a vrat spolehlivou a diagnostikovatelnou signalizaci. Signalizační systémy jsou důležitou součástí zařízení na vodních cestách a zaručují nepřetržitý provoz v souladu se směrnicí o strojních zařízeních za dobré energetické účinnosti.

Werner Pollmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Bezpečný signalizační systém Řešení pro bezpečný provoz podle směrnice o strojních zařízeních

Se signalizačním systémem vyhovujícím CE můžete navrhovat spolehlivé a energeticky účinné signalizační systémy pro plavební komory, mosty nebo přístavy. Spolu s osvědčeným signalizačním systémem získáte vše od jednoho dodavatele – od signalizačních světel až po kabeláž a automatizační techniku.

Využívejte výhod bezpečného řízení a diagnostiky v souladu s IEC 61508 a sestavte svůj námořní signalizační systém v souladu se směrnicí o strojních zařízeních. Kromě nezbytného uchování evidence a zpětného dohledání provozu umožňuje systém provádět jednoduchou a rychlou údržbu.

Signalizační systém je vybaven robustní konstrukcí odolnou vůči mořské vodě, aby byl na vodních cestách vždy k dispozici. Předkonfigurovaný systém je možné prostřednictvím běžných průmyslových komunikačních rozhraní bez problémů integrovat do vašeho stávajícího signalizačního zařízení.

Zjistěte více podrobností o systému kliknutím na označení v přehledu.

Interaktivní obrazová mapa: Bezpečný signalizační systém pro vodní cesty
Signalizační světla
Využijte flexibility systému zkombinováním bezpečnostních a standardních signalizačních světel a jejich provozováním v jednom systému. Pokud na systém nemáte žádné bezpečnostní požadavky, postačí standardní signalizační světla a nepotřebujete rozhraní pro signalizační světla.
Přejít na signalizační světla
Signalizační světla
Rozhraní pro signalizační světla
Rozvaděč připravený k instalaci pro bezpečné zapojení světel do sítě.
Rozhraní pro signalizační světla
Řídicí jednotka signalizačních světel
Rozhraní mezi bezpečnostní signalizací a automatizací zařízení, které se skládá ze softwaru a standardního PLC. Bezpečnostní software umožňuje integraci do zařízení pomocí standardních protokolů (PROFINET, PROFIsafe) nebo také diskrétně přes propojení V/V.
Přejít do aplikačního softwaru
Řídicí jednotka signalizačních světel
Bezpečnostní řídicí jednotka
Řadič PROFINET s integrovanou bezpečnostní řídicí jednotkou PROFIsafe. Maximální bezpečnost strojů díky diverzifikovaným procesorům a podpoře až 300 účastníků PROFIsafe
Přejít k bezpečnostní řídicí jednotce
Bezpečnostní řídicí jednotka
Zabezpečené V/V
Je jedno, zda s PROFIsafe nebo SafetyBridge Technology. S bezpečnými moduly V/V jednoduše realizujete bezpečnostní aplikace. To je realizovatelné bez bezpečnostní řídicí jednotky a nezávisle na použité síti.
Přejít k V/V
Zabezpečené V/V
Technik s tabletem před signalizačním zařízením

Přístup k datům vašich aplikací i z mobilních koncových přístrojů

Přehled o signalizaci

Prostřednictím funkce diagnostiky a monitorování signalizačního systému budete mít přístup k mnoha informacím z diagnostiky a stavovým informacím ze signalizačního zařízení. Vždy tak budete mít přehled o aktuální intenzitě osvětlení, proudu a napětí každé LED, stavu LED a intenzitě světla působícího na svítidlo. Dostupnost signalizace je transparentnější. Vzhledem k tomu, že údržba je prováděna podle potřeby, náklady na údržbu a energii se z dlouhodobého hlediska minimalizují.

V případě incidentu u zařízení signalizační systém poskytne všechna příslušná data. Správa přístavů nebo provozovatelé plavebních komor mají možnost diagnostikovaná data ze signalizačních světel bezpečně archivovat. Tímto způsobem můžete vždy v souladu se směrnicí o strojních zařízeních prokázat, v jakém okamžiku byla signalizace plavební komory aktivní.

Zaměstnanci dostávají na mobilní zařízení stavové informace a výstražná hlášení prostřednictvím závory a pohyblivého mostu

Bezpečná údržba zařízení infrastruktury, jako jsou plavební komory, hráze a pohyblivé mosty

Bezpečné přepínání signálů

Se signalizačním systémem můžete bezpečně přepínat signály a nepřetržitě monitorovat stav zařízení. Systém definovaný ve spolupráci s TÜV vám díky bezpečnostní diagnostice signalizačních světel poskytuje maximální provozní dostupnost.

Pokud systém již neplní svou původní funkci v důsledku nesprávného spuštění, příčného zkratu nebo výpadku, návěstidlo se přepne do bezpečného stavu. Pokud je například aktivován červený signál pro zavřenou plavební komoru, ale ve skutečnosti se rozsvítí zelený signál, zasáhne integrované odpojovací zařízení a vadná signalizační světla vypne. Bezpečný stav, například „všechna zelená světla vypnuta“ a „všechna červená světla zapnuta“ definujete zvlášť.

Vnitrozemská lodní doprava s plavebními komorami

Velmi spolehlivá signalizace u plavebních komor

Signalizační světla odolná vůči mořské vodě

Dostupnost signalizačních systémů má pro správu vodní dopravy vysokou prioritu. Signalizační světla produktové řady CSD-SL zohledňují tento požadavek prostřednictvím důsledně realizovaných vlastností diagnostiky a bezpečnému komunikačnímu spojení vhodnému pro průmysl. Světla s certifikací TÜV pro maximální provozní bezpečnost splňují bezpečnostní normy až PL d a SIL 2 v souladu s normami EN ISO 13849 a EN 62061.

Signalizační osvětlení jsou k dostání v červené, zelené, žluté a bílé barvě. Obzvláště robustní pouzdra V4A odolná vůči mořské vodě jsou navržena pro dlouhodobé použití v drsných venkovních podmínkách. Intenzitu osvětlení můžete upravit podle stavu nebo za zvláštních povětrnostních podmínek.

Konektory a kabely

Flexibilní mechanika

Synchronizace signalizačních světel na vodních cestách se provádí pomocí směrových trubek. Pro mechanickou montáž světel do vjezdových návěstidel použijte vhodné držáky signalizačního systému.
Instalaci a uvedení do provozu usnadňují předkonfigurované kabely. Údržbové práce se provádějí snadno a rychle díky kabelovým svazkům pro konkrétní zákazníky.

Všechny vhodné typy kabelů a držáků najdete v příručkách světel.

Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401