Rozhovor o signalizaci vodních cest na Kielském kanálu

Bezpečná signalizační zařízení na vodních cestách Bezpečnější provoz plavebních komor, zvedacích mostů a bran

Signály viditelné do dálky řídí provoz a zaručují, že provoz na vodních cestách může včas reagovat na překážky, jako jsou mosty nebo protisměrná doprava. Bezpečnostní požadavky, které se na mnoha místech neustále zvyšují, vyžadují nyní diagnostikovatelnou signalizaci.

Signalizační systémy s integrovanou bezpečnostní funkcí zajišťují spolehlivý provoz signalizačních systémů, kterými jsou vybavené plavební komory, pohyblivé mosty a vrata. LED signalizační světla přinášejí také úspory energie a vyšší dostupnost.

Signalizační systémy jsou důležitou součástí zařízení na vodních cestách a zaručují nepřetržitý provoz v souladu se směrnicí o strojních zařízeních za dobré energetické účinnosti.

Werner Pollmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Infrastructure
Werner Pollmann

Použití

Pohyblivý most v Amsterdamu

Bezpečnější pohyb mostů podle směrnice o strojních zařízeních

Bezpečný provoz na vodních cestách

Na zajištění bezpečnosti vodních cest existují v různých regionech a zemích světa různé koncepce a požadavky. Aby se zabránilo zranění osob a poškození zařízení, musí mechanismy s mechanicky pohyblivými částmi splňovat základní bezpečnostní požadavky. Proto do působnosti směrnice o strojních zařízeních na mnoha místech také spadají pohyblivé mosty, plavební komory nebo stavidla a jezová vrata.

Signalizační systémy s integrovanými bezpečnostními funkcemi splňují vysoké bezpečnostní požadavky a zajišťují spolehlivý provoz signalizačních zařízení. Navzájem sladěné systémy například blokují spouštění mostu, pokud není v obou směrech aktivován červený signál pro lodě.

Řešení

Bezpečný signalizační systém Řešení pro bezpečný provoz podle směrnice o strojních zařízeních

Se signalizačním systémem vyhovujícím CE můžete navrhovat spolehlivé a energeticky účinné signalizační systémy pro plavební komory, mosty nebo přístavy. Spolu s osvědčeným signalizačním systémem získáte vše od jednoho dodavatele – od signalizačních světel až po kabeláž a automatizační techniku.

Využívejte výhod bezpečného řízení a diagnostiky v souladu s normou IEC 61508 a sestavte svůj námořní signalizační systém odpovídající požadavkům směrnice o strojních zařízeních. Kromě nezbytného uchování evidence a zpětného dohledání provozu umožňuje systém provádět jednoduchou a rychlou údržbu.

Signalizační systém je vybavený robustní konstrukcí odolnou vůči mořské vodě, aby byl na vodních cestách vždy k dispozici. Předkonfigurovaný systém je možné prostřednictvím běžných průmyslových komunikačních rozhraní bez problémů integrovat do vašeho stávajícího signalizačního zařízení.

Interaktivní obrazová mapa: Bezpečný signalizační systém pro vodní cesty
Signalizační světla
Využijte flexibility systému zkombinováním bezpečnostních a standardních signalizačních světel a jejich provozováním v jednom systému. Pokud na systém nemáte žádné bezpečnostní požadavky, postačí standardní signalizační světla a nepotřebujete rozhraní pro signalizační světla.
Přejít na signalizační světla
Signalizační světla
Rozhraní pro signalizační světla
Rozvaděč připravený k instalaci pro bezpečné zapojení světel do sítě.
Rozhraní pro signalizační světla
Řídicí jednotka signalizačních světel
Rozhraní mezi bezpečnostní signalizací a automatizací zařízení, které se skládá ze softwaru a standardního PLC. Bezpečnostní software umožňuje integraci do zařízení pomocí standardních protokolů (PROFINET, PROFIsafe) nebo také diskrétně přes propojení V/V.
Přejít do aplikačního softwaru
Řídicí jednotka signalizačních světel
Bezpečnostní řídicí jednotka
Řadič PROFINET s integrovanou bezpečnostní řídicí jednotkou PROFIsafe. Maximální bezpečnost strojů díky diverzifikovaným procesorům a podpoře až 300 účastníků PROFIsafe.
Přejít k bezpečnostní řídicí jednotce
Bezpečnostní řídicí jednotka
Zabezpečené I/O
Je jedno, zda s PROFIsafe nebo s technologií SafetyBridge. S bezpečnými moduly V/V jednoduše realizujete bezpečnostní aplikace. Vše je možné realizovat bez bezpečnostní řídicí jednotky a nezávisle na použité síti.
Přejít k V/V
Zabezpečené I/O

Vaše výhody

  • Signalizační systém pro maximální provozní bezpečnost s certifikací PL d a SIL 2 v souladu se směrnicí o strojních zařízeních
  • Vysoce dostupná signalizace díky robustním a odolným světlům pro námořní použití
  • Jednoduché uvedení do provozu i údržba díky předkonfigurovanému systému
  • Minimalizace nákladů na údržbu a energii díky funkcím diagnostiky a monitoringu

Reference

 Lodní výtah v Niederfinow

Lodní výtah v Niederfinow

Bezpečné signály u lodního výtahu Niederfinow používá energeticky úsporný signalizační systém

Lodní výtah Niederfinow na kanálu Odra-Havola, který byl kdysi postaven jako náhrada za řadu odstupňovaných plavebních komor, má výšku zdvihu 36 metrů. Pro bezpečnost osob a lodí byla nová konstrukce zvedacího ústrojí vybavena signalizačním systémem na bázi LED dodaným společností Phoenix Contact.

Řídicí a automatizační řešení odpovídá požadavkům platné směrnice EU o strojních zařízeních, zajišťuje vysokou energetickou účinnost a umožňuje zavádění moderních koncepcí oprav a údržby.

Plavební komora Kiel-Holtenau

Plavební komora Kiel-Holtenau

Komunikační signalizační světla Bezpečná signalizace v Kielském průplavu

Celkem 100 km dlouhý Kielský průplav je jednou z nejfrekventovanějších uměle vytvořených námořních cest na světě. Plavební komora v Kiel-Holtenau vyrovnává výškový rozdíl mezi oběma moři.

V průběhu modernizace byla plavební komora vybavena novým signalizačním systémem dodaným společností Phoenix Contact, který usnadňuje údržbu a šetří energii.

Produkty

Contact Sidebar Module