Digitální tunel

Digitalizace otevírá nové možnosti automatizace tunelu. Jasnými výhodami je efektivní inženýring a rychlé uvedení do provozu díky standardizovaným řešením. Kombinace vysoce dostupných systémů a předvídavé údržby a servisu umožňují udržitelný a trvalý provoz tunelu.

Profitujte také vy z digitalizace a realizujte s naším zkušeným a spolehlivým partnerem náročné projekty tunelů!

Kontaktujte nás
Digitálně propojený tunel
Futuristické zobrazení přenosu dat v tunelu

Digitalizace v automatizaci tunelu

Silniční a železniční tunely i tunely metra hrají významnou roli při vývoji účinného a udržitelného systému mobility. Avšak vysoké náklady na
stavbu, bezpečný provoz a stupeň automatizace tunelů staví projektanty, provozovatele a systémové integrátory před velké výzvy. Stále komplexnější projekty a velké zvyšování dopravních výkonů vyžadují digitální řešení.

Společnost Phoenix Contact vám pomáhá s těmito procesy digitalizace. Společně s vámi přizpůsobíme nové, ale i stávající tunely budoucím požadavkům – ať už pomocí digitálního dvojčete, nebo BIM modelů.

Naše řešení pro vaše aplikace v tunelu

V projektech automatizace tunelů se nachází celá řada aplikací. Společnost Phoenix Contact nabízí techniku pro komplexní elektrotechnickou infrastrukturu tunelu – od centrálního prvku řídicí techniky s připojením senzoriky a aktoriky přes přepěťovou ochranu až po rozsáhlý bezpečností koncept.

Interaktive Image-Map: Řešení pro tunelové aplikace
Osvětlení
Reagujte flexibilně na různé světelné situace. Energeticky úsporné osvětlení tunelu díky řešení od společnosti Phoenix Contact.
Více o osvětlení v tunelu
Osvětlení
Bezpečné aplikace a evakuace
Zajištění evakuace a napájení v tunelu. Spoléhejte na bezpečnostní řešení a technologie od společnosti Phoenix Contact.
Více o bezpečnosti tunelu
Bezpečné aplikace a evakuace
Připojení řídicí centrály
Společnost Phoenix Contact vám umožní bezpečné připojení a jednoduché ovládání tunelů z nadřazených řídicích stanic.
Více o připojení k řídicím centrálám
Připojení řídicí centrály
Odvětrávání
Společnost Phoenix Contact vám nabízí spolehlivá automatizační řešení pro energeticky účinný a hospodárný provoz vašeho ventilačního systému v tunelu.
Více o odvětrávání v tunelu
Odvětrávání
Odvodnění
Společnost Phoenix Contact vás podporuje při hospodárném řízení vašich přečerpávacích stanic v tunelu zaměřeném na potřebu.
Více o odvodnění tunelu
Odvodnění
Videomonitorování
Videomonitorování je nezbytným předpokladem bezpečnosti mimořádně ohrožených silničních a kolejových úseků v tunelech. Společnost Phoenix Contact nabízí inovativní dohledovou techniku pro tunely.
Více o videomonitorování v tunelu
Videomonitorování
Přepěťová ochrana
Chraňte svou infrastrukturu v tunelu s efektivním konceptem přepěťové ochrany od společnosti Phoenix Contact.
Více o přepěťové ochraně v tunelu
Přepěťová ochrana
Průmyslová síťová technika
Společnost Phoenix Contact nabízí velký výběr výkonných síťových komponent k realizaci vysoce dostupné sítě Ethernet pro vaše aplikace v tunelu.
Více o průmyslové síťové technice pro tunely
Průmyslová síťová technika
Dodávka a distribuce energie
Vyhněte se výpadkům pomocí vysoce dostupných zařízení na ochranu sítě. Společnost Phoenix Contact je vaším spolehlivým partnerem v oblasti bezpečného napájení a nepřetržité distribuce energie.
Více o zásobování a rozvodu energie v tunelu
Dodávka a distribuce energie
Dohled a řízení procesů v tunelu
Naprogramované funkční moduly zjednodušují připojení řešení tunelů od společnosti PhoenixContact k řídicímu systému.
Více o softwarové knihovně Tunnel Functions
Dohled a řízení procesů v tunelu

Řešení pro infrastrukturu tunelů připravené k použití

Díky našim oborovým znalostem, dlouholetým zkušenostem a při zohlednění specifických požadavků u nás vznikají předem nakonfigurovaná řešení rozvaděčů a softwaru, která zajišťují maximální účinnost a udržitelnost. Přesvědčte se sami.

Vaše výhody:

  • Bezpečný dálkový přístup s certifikací podle normy IEC 62443 a splňující evropskou směrnici NIS
  • Zvýšená produktivita díky komplexnímu sledování dat, zdrojů a zařízení
  • Spolehlivá komunikace prostřednictvím redundantních síťových struktur
  • Rychlé a snadné připojení senzorů a aktorů prostřednictvím předem naprogramovaných softwarových řešení
Video: Uzavírka tunelu Beveren
Uzavírka tunelu Beveren YouTube

Proč se zákazníci z oblasti stavby tunelů rozhodují pro společnost Phoenix Contact

Podle platných evropských směrnic pro oblast tunelů je nutné v případě těžké nehody zajistit, aby doprava i účastníci silničního provozu byli okamžitě odkloněni nejbezpečnější únikovou cestou. Záchranné složky se tak mohou do tunelu dostat rychleji a zachránit životy.

Pro včasně uzavření postižených tunelů vyvinula společnost Phoenix Contact pro dopravní úřad v Belgii softwarové řešení. Jednotná softwarová struktura nabízí přehledné a parametrizovatelné rozhraní.

Jsme tu pro vás
Společně najdeme řešení
Rádi vám poradíme s vaším projektem modernizace nebo rozšíření v oblasti vodního hospodářství. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.
Kontaktujte nás.
Technik v tunelu