Asset Monitoring pro zpracovatelský průmysl

Máte stále k dispozici všechny relevantní informace k optimalizaci svých procesních zařízení? Můžete rychle reagovat na poruchy nebo výpadky svých zařízení nebo jejich komponent?

Monitorování starších zařízení je stále důležitější. V našem whitepaperu zjistíte, jak můžete zvýšit dostupnost svého stávajícího zařízení a snížit náklady na údržbu.

Vyžádat si whitepaper
Dva muži v kontrolní místnosti sledují procesní zařízení

Konektivita pro inteligentní koncepci monitorování a kontroly

Až už jde o provozní data, množství energie nebo hlášení alarmů, vytvoříme pro vás optimální koncept pro záznam a přenos dat z pole a přeneseme tato data na správné místo.

Transparentní přehled o zařízeních ve velíně

Využijte transparentní přehled o zařízeních a mějte přesný obraz o procesech, potřebě údržby nebo nepozorovaných ztrátách efektivity.

Inteligentní využití procesních dat

Provozovatelé procesních zařízení stojí před problémem, jak co nejúsporněji provádět optimální údržbu, snížit provozní náklady, a zároveň splnit zvyšující se funkční, normativní a energetické požadavky. Klíčem je postupná digitalizace. Záznam a přenos potřebných údajů z terénu je komplexní a nesmí omezit provozní bezpečnost.

S našimi otevřenými, bezpečnými a škálovatelnými koncepty spojení a komunikace využijete dostupná procesní data z terénu pro efektivní provoz.

Polní konektivita u zařízení v technologii procesů

Vaše výhody:

  • Nízké náklady na realizaci díky otevřeným, škálovatelným řešením
  • Univerzální přístupy řešení od záznamu dat až k cíli s komunikační technikou nezávislou na systému
  • Využívání služeb s přidanou hodnotou na platformách IoT díky konstrukci polní konektivity z OT na IT
  • Zajištění do budoucna díky mnohaletým zkušenostem v oboru a utváření perspektivních standardů, jako je otevřená architektura NAMUR (NOA)
Whitepaper
Monitorování starších zařízení
Přečtěte si v našem whitepaperu mj. příklady monitorování pro redukci výpadků nebo snížení nákladů na údržbu. Dále se dozvíte více o označení vybavení zařízení s transpondéry RFID v jednoduché rádiové síti pro zjednodušení údržby. Navíc získáte dostatečný přehled o otevřené architektuře NAMUR (NOA).
Vyžádat si whitepaper
Náhled whitepaperu Monitorování starších zařízení

Polní konektivita mezi OT a IT

Pro zajištění bezproblémového propojení OT a IT přeměníme protokoly polní sběrnice a I/O data na syntax kompatibilní s IT. Tato data lze poté jako doplňkové služby využít pro prediktivní údržbu, vytvoření digitálního dvojčete nebo pro udržitelnou optimalizaci procesů.

Vizualizace nepřetržitého toku dat v zařízení zpracovatelského průmyslu

Díky bezproblémovému propojení úrovní OT a IT zvýšíte produktivitu a dostupnost svých výrobních zařízení.

Univerzální datový tok mezi OT a IT

Protože se výrobní zařízení liší v runtimu, stupni automatizace a elektrifikace, jsou zapotřebí individuální koncepty pro záznam a přenos dat.

HART, PROFIBUS, Modbus, PROFINET, OPC UA, kabelové nebo rádiové připojení: s našimi rozmanitými možnostmi komunikace společně s vámi vytvoříme správný koncept pro jednoduché načtení, přenos a poskytnutí potřebných dat z pole.

Analogové a digitální procesní zařízení
OT IT Bridge od společností KROHNE, Software AG a Phoenix Contact YouTube

Zvýšení účinnosti a bezpečnosti

Moderní koncepty architektury, ke kterým patří otevřená architektura NAMUR, a profesionální integrace OT a IT poskytuje společný základ pro realizaci projektů Průmyslu 4.0 napříč odděleními a splnění vysokých požadavků na bezpečnost dat. Integrace OT a IT je základem pro efektivní digitalizaci procesních zařízení. Pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu na mezinárodním trhu.

S řešením OT IT Bridge od firmy KROHNE a softwarem společností AG a Phoenix Contact můžete data bezpečně přenášet z úrovně pole do úrovně IT, aniž by došlo k ovlivnění řízení procesu.

Příklady použití ve zpracovatelském průmyslu

Přečtěte si o konkrétním využití našich monitorovacích řešení, určených pro zvýšení bezpečnosti osob a zařízení, eliminaci výpadků nebo splnění požadavků na ochranu životního prostředí a energetickou účinnost.

Digitalizace otevírá nové přístupy monitorování

V procesních zařízeních se nachází mnoho inteligentních měřicích přístrojů polní sběrnice podporujících HART, které generují stále více dat. Tato data jsou v klasické pyramidě automatizace uživateli téměř nepřístupná. Otevřená architektura NAMUR poskytuje tato data, a tím pomáhá při digitalizaci zpracovatelského průmyslu.

Otevřená architektura NAMUR (NOA) Připojení nových konceptů dohledu s NOA

Pyramida automatizace doplněná o otevřenou architekturu NAMUR (NOA)
Pyramida automatizace doplněná o otevřenou architekturu NAMUR (NOA)
Topologická struktura pro realizaci konceptu NOA
Pyramida automatizace doplněná o otevřenou architekturu NAMUR (NOA)

Připojení nových konceptů monitorování, např. prediktivní údržby, vyžaduje vyšší výkon. Mnoho řídicích systémů tento potřebný výkon neposkytuje, protože jsou často v provozu již léta nebo dokonce celá desetiletí. Plošné monitorování zařízení, jako jsou čerpadla, vyžaduje v klasické struktuře pyramidy automatizace velmi vysoké náklady na inženýrství.

Společnost NAMUR proto vypracovala digitální řešení otevřené architektury NAMUR, zkráceně NOA. Díky využití druhého komunikačního kanálu nyní existují nové a jednodušší přístupy monitorování.

Pyramida automatizace doplněná o otevřenou architekturu NAMUR (NOA)

S druhým kanálem směrem ke cloudu využijete procesní data z pyramidy automatizace jednoduše a bezpečně pro monitorování a optimalizaci zařízení. Probíhající výrobní proces to nijak neovlivní.

Budete tak mít přístup ke všem zaznamenaným datům přístrojů a infrastruktury. Získáte hlubší vhled a větší otevřenost v zařízeních.

Topologická struktura pro realizaci konceptu NOA

S naším ekosystémem PLCnext Technology je možné pomocí vedlejšího kanálu NOA vytvořit bez velkých technologických nákladů jednoduché standardizované datové připojení – prostřednictvím moderního a bezpečného rozhraní OPC UA.

Využijte data v cloudu, např. PROFICLOUD od Phoenix Contact, Azure od formy Microsoft atd. pro big data, Asset Monitoring, monitorování polních přístrojů, prediktivní údržbu nebo k optimalizaci procesů.

Přejít k PLCnext Community
Představení konceptu otevřené architektury NAMUR
NOA – Mastering the complexity of connectivity YouTube

Jednoduché vysvětlení NOA

V tomto videu o ZVEI a NAMUR se dozvíte více o výhodách a konceptu otevřené architektury NAMUR.

Další informace o NOA nebo doporučení NAMUR 175 najdete na webové stránce NAMUR:

Dialog Days Process Automation – otevřená architektura NAMUR
Dialog Days Process Automation – otevřená architektura NAMUR MovingImage

Diskuze odborníků o otevřené architektuře NAMUR

V odborné diskuzi v rámci akce Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation ve Frankfurtu se bude diskutovat především o přidané hodnotě, aktuálním stavu a perspektivě technologie NOA na příkladu zařízení IDEA.

Zapojí se viceprezident společnosti NAMUR Michael Pelz, vedoucí pracovní skupiny NAMUR 2.8 „architektury automatizace“ Timo Himmelsbach a také Ronny Becker ze společnosti Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH a Wilfried Grote z firmy Phoenix Contact. Diskuzi bude moderovat Thomas Tauchnitz ze společnosti TAUTOMATION.CONSULTING.

Efektivně od prototypu až po škálovatelné řešení

K prokázání hospodárnosti provozu můžete použít např. monitorování. Na tomto základě můžete koncepty škálovat a rozvinout na celý výrobní závod.

Motor u zařízení zpracovatelského průmyslu

Individuální koncepty řešení

Škálovatelnost vytváří flexibilitu a snižuje komplexnost i rozpočet ve vstupní fázi. V závislosti na zkušenosti v pilotní fázi můžete koncept přizpůsobit pro následující fázi.

Rádi vás postupně provedeme od návrhu přes konstrukci prototypu nebo zkušební verze až po škálovatelné zavedení a rozšíření.

Reference

Zjistěte, proč se naši zákazníci ze zpracovatelského průmyslu rozhodují pro společnost Phoenix Contact.

Osobní kontakt
Rádi za vámi přijdeme!
Chcete modernizovat nebo rozšířit své zařízení a potřebujete poradenství?
Kontaktujte nás
Dva muži diskutují u tabletu