Muž před počítačem porovnávající stavy As Planned a As Built

Digitální dvojče v automatizaci procesů Jednoduché porovnání stavů As Planned a As Built

  • Aktuální reálné údaje ze zařízení jsou vždy k dispozici díky automatické dokumentaci As Built
  • Díky nepřetržitému připojení polních přístrojů tak odpadají prohlídky za účelem ručního zaznamenání zabudovaných polních přístrojů HART
  • Díky optimalizovanému úložišti probíhá řešení problémů rychle a nejsou žádné prostoje při volání výrobci, změny výrobce nebo přerušení výrobcem
Zaměstnanci výroby při servisní prohlídce ve zpracovatelském zařízení

Zařízení ve zpracovatelském průmyslu se často reorganizují. Tomu odpovídají vysoké nároky na dokumentaci As-Built.

Konzistentní dokumentace zařízení

Ve velkých zařízeních zpracovatelského průmyslu se používá mnoho zdrojů, aby byla systémová dokumentace udržována neustále aktuální. Na zařízení výroby pravidelně dohlíží zaměstnanci údržby nebo externí společnosti a dokumentují změny zjištěné pomocí tzv. červených čísel. Přenos těchto červených čísel z tištěných seznamů do P&I diagramu s sebou často přináší nebezpečí vzniku chyby. V důsledku toho pak nelze v případě výpadku přístroje nebo změn produktu posoudit informace o výrobci. Vzhledem k neustále se měnícímu počtu polních přístrojů ve výrobním zařízení a částečně chybějícím informacím není možné plánovat stav inventáře, což výrazně komplikuje nutnou výměnu přístroje.

Pod pojmem digitální dvojče pro zpracovatelský průmysl rozumíme digitální obraz všech snímačů a akčních členů nacházejících se v terénu, včetně uložených cyklů údržby, jejich parametrizace a chybových stavů zařízení, pokud se vyskytnou chyby. Na to se v našem řešení zaměřujeme.

Wilfried Grote - Phoenix Contact, Ředitel Global Industry Management pro oblast chemie a farmacie
Ředitel Global Industry Management chemie a farmacie Wilfried Grote
Digitální obraz snímačů a akčních členů instalovaných v terénu ve zpracovatelském průmyslu

Jakmile má uživatel dostatečné digitální dvojče všech snímačů a akčních členů instalovaných v terénu, je stav „As-Built“ automaticky k dispozici digitálně.

Digitální transparentnost zařízení

Až 80 % zařízení ve zpracovatelském průmyslu je vybaveno digitálními polními přístroji podporujícími HART. Tyto digitální signály však využívá pouhých 5 %.

Umožňujeme dodatečně načíst data HART a bez retroaktivity poskytnout požadovaná data z pole ve formátu OPC-UA. Díky těmto dalším datům z chytrých polních přístrojů můžete profitovat z digitální transparentnosti zařízení, tzv. digitálního dvojčete. Díky této transparentnosti se výrazně zlepšuje údržba, udržování v provozu a dostupnost.

Inventář přístrojů HART stisknutím jednoho tlačítka

S naším webovým inventářem budete mít vždy přehled o všech polních přístrojích. Zjištěné změny jsou pro lepší přehled v rámečku. To usnadní snadnější přidávání červených čísel do dokumentace zařízení. Navíc můžete exportovat inventář. Tímto způsobem položíte základy pro digitální dvojče (Digital Twin) v automatizaci procesů.

Inventář přístrojů HART

Příklad webového inventáře

Od terénu až po průmyslový internet věcí (IIoT)

Elektrické načtení signálů HART je bez zpětného působení namontováno mezi pole a technologii řízení. Údaje z polního přístroje jsou „on the edge“ (na okraji) normalizované a standardizováné. Tak je možné poskytnout je pro služby s přidanou hodnotou, jako jsou například prediktivní údržba (predictive maintenance) nebo udržitelná optimalizace procesu.

Přehled funkcí digitálního dvojčete ve zpracovatelském průmyslu
PLCnext Store
Obchod PLCnext Store nabízí softwarové aplikace s jejichž pomocí můžete přímo a jednoduše rozšířit funkce PLCnext Control. Otevřenost obchodu umožňuje nabízet k prodeji i vyvinuté aplikace třetích stran.
Více informací
PLCnext Store
Programovatelné řídicí jednotky PLC
Pracujte s oblíbenými programovacími jazyky, ať už jde o IEC 61131-3, nebo vyšší programovací jazyky. Integrujte Open Source Code a aplikace nebo se propojte prostřednictvím cloudových připojení s PLCnext Control.
Více informací
Programovatelné řídicí jednotky PLC
Konvertor rozhraní, přístrojové servery a brány
Komponenty HART dovolují cenově dostupné a stálé spojení se všemi daty HART a optimalizují údržbu a provozní dobu systému.
Více informací
Konvertor rozhraní, přístrojové servery a brány
Cloudová řešení
Inteligentní řízení přístrojů a zkrácení doby výpadků s chytrými službami platformy IIoT Proficloud.io.
Více informací
Cloudová řešení
Kontakt