Čerpadla a motory ve zpracovatelském zařízení

Monitorování stavu pro rotující zařízení Condition Monitoring pro rotující provozní prostředky ve zpracovatelském průmyslu

  • Nenáročná instalace a jednoduché dovybavení měřičem činného výkonu ke sledování rotačního zařízení
  • Minimalizace nákladů na údržbu díky prediktivní údržbě prostřednictvím chytrého použití elektrických veličin
  • Další zvýšení dostupnosti zařízení na základě volitelné analýzy vibrací a zachycení stavu ložisek
Míchací nádoby ve farmaceutickém průmyslu

Rotující zařízení musí pracovat nepřetržitě den za dnem po celých 24 hodin denně.

Monitorování stavu

Pod pojem „Rotující zařízení“ jsou v automatizaci procesů zahrnuty provozní prostředky, které rotují a jsou většinou poháněny elektromotorem. Patří sem např. čerpadla, kompresory, míchadla a ventilátory stejně jako extrudery.

Víte, jak je zajištěna dostupnost a přesný stav vašich dílů zařízení souvisejících s výrobou? Díky monitorování stavu těchto provozních prostředků získáte výhodu v podobě optimalizovaných intervalů údržby. Navíc snižujete náklady na energii, neboť zařízení pracují v optimálním pracovním bodě. Zvyšuje se dostupnost zařízení, neboť jsou včas detekována a tím i eliminována poškození způsobená kavitací, ucpáním, poškozením ložisek atd.

Rotující zařízení

Rotující zařízení jsou hlavním důvodem neplánovaných prostojů zařízení.

Průkopník prediktivní údržby

U velkého podílu neplánovaných výpadků jsou příčiny způsobeny rotujícím zařízením. Údržba těchto prvků byla dosud prováděna buď v pevně stanovených intervalech, nebo vůbec. Tato údržba je tedy prováděna příliš brzy nebo v některých případech příliš pozdě, což má za následek výpadky výroby.

Díky trvalému sledování motorů a čerpadel se zaměříte na rozhodující známky opotřebení a vytvoříte předpoklady pro prediktivní údržbu. Takto lze předpovědět hrozící výpadek nebo provést údržbu ve správný okamžik. Navíc máte průběžně k dispozici informace o stavu součástí svého zařízení.

Spolehlivé monitorování vašeho rotujícího zařízení

Trvalým monitorováním daných čerpadel a motorů zajistíme, že bude údržba provedena v pravý čas. Podle velikosti a typu stroje mohou být prováděny hydraulické, mechanické nebo elektrické kontroly.

Výchozí body ke zhodnocení stavu na příkladu čerpadla

Výchozí body ke zhodnocení stavu na příkladu čerpadla

Včasná detekce vad a poruch

Elektrický výkon poskytuje informace o chodu, stavu a provozním bodu dílů zařízení. Monitorování lze dodatečně vybavit rychle a levně, a je proto vhodné i pro menší nebo střední čerpadla a motory.

V průběhu činného výkonu lze identifikovat mnoho chybových vzorců, takže údržba proběhne ve správný čas.

Typické křivky činného výkonu

Grafy znázorňují monitorování a diagnostiku elektrických motorů z hlediska blokování, znečištění a opotřebení. Díky tomu rozpoznáte kritické zátěžové stavy a tímto způsobem můžete chránit čerpadla, servopohony, ventilátory a kompresory.

Křivka činného výkonu: Normální provoz a vzduchová bublina

Křivka činného výkonu: Normální provoz a vzduchová bublina

Křivka činného výkonu: Znečištění a zablokování

Křivka činného výkonu: Znečištění a zablokování

Křivka činného výkonu: Běh na sucho

Křivka činného výkonu: Běh na sucho

Efektivní monitorování motorů a čerpadel

Shromažďování provozních hodnot motoru se provádí prostřednictvím měření elektrického činného výkonu proudu a napětí. To je možné u trojfázových strojů v kombinaci s přímým obvodem, stykačem nebo frekvenčním měničem.

Pokud jsou k monitorování navíc použity další snímače, model monitorování se zpřesňuje. Přenos probíhá v systému vyšší úrovně, jako je např. cloud, MES, databáze nebo Asset Management. Je přitom zajištěna volnost retroaktivního působení k výrobnímu procesu.

Přehled funkcí otevřené architektury NAMUR: Monitorování rotujících zařízení
Cloudová řešení
Inteligentní řízení přístrojů a zkrácení doby výpadků s chytrými službami platformy IIoT Proficloud.io.
Více informací
Cloudová řešení
Programovatelné řídicí jednotky PLC
Pracujte s oblíbenými programovacími jazyky, ať už jde o IEC 61131-3, nebo vyšší programovací jazyky. Integrujte Open Source Code a aplikace nebo se propojte prostřednictvím cloudových připojení s PLCnext Control.
Více informací
Programovatelné řídicí jednotky PLC
Průmyslový router pro dálkovou údržbu a kybernetickou bezpečnost
Pro zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivým softwarem.
Více informací
Průmyslový router pro dálkovou údržbu a kybernetickou bezpečnost
Správce strojů
Správce strojů spojuje přesné měření energie se zobrazením a kontrolou důležitých parametrů motorů, strojů nebo jiných třífázových spotřebičů, včetně smíšeného zatížení.
Více informací
Správce strojů
Kontakt