Čerpadla a motory ve zpracovatelském zařízení

Monitorování stavu pro rotující zařízení Condition Monitoring pro rotující provozní prostředky ve zpracovatelském průmyslu

✔ Zvýšení dostupnosti zařízení na základě volitelné analýzy vibrací
✔ Minimalizace nákladů na údržbu díky prediktivní údržbě prostřednictvím chytrého použití elektrických veličin
✔ Nenáročná instalace a jednoduché dovybavení měřičem činného výkonu ke sledování stavu vašeho rotačního zařízení

Míchací nádoby ve farmaceutickém průmyslu

Rotující zařízení musí pracovat nepřetržitě den za dnem po celých 24 hodin denně.

Monitorování stavu

Pod pojem „Rotující zařízení“ jsou v automatizaci procesů zahrnuty provozní prostředky, které rotují a jsou většinou poháněny elektromotorem. Patří sem např . čerpadla, kompresory, míchadla a ventilátory stejně jako extrudery.

Víte, jak je zajištěna dostupnost a přesný stav vašich dílů zařízení souvisejících s výrobou? Díky monitorování stavu těchto provozních prostředků získáte výhodu v podobě optimalizovaných intervalů údržby. Navíc snižujete náklady na energii, neboť zařízení pracují v optimálním pracovním bodě. Zvyšuje se dostupnost zařízení, neboť jsou včas detekována a tím i eliminována poškození způsobená kavitací, ucpáním, poškozením ložisek atd.

Rotující zařízení

Rotující zařízení jsou hlavním důvodem neplánovaných prostojů zařízení.

Průkopník prediktivní údržby

U velkého podílu neplánovaných poruch jsou příčiny způsobeny rotujícím zařízením. Údržba těchto prvků byla dosud prováděna buď v pevně stanovených intervalech, nebo vůbec. Tato údržba je tedy prováděna příliš brzy nebo v některých případech příliš pozdě, což má za následek výpadky výroby.

Díky trvalému sledování motorů a čerpadel se zaměříte na rozhodující známky opotřebení a vytvoříte předpoklady pro prediktivní údržbu. Takto lze předpovědět hrozící výpadek nebo provést údržbu ve správný okamžik. Navíc máte průběžně k dispozici informace o stavu součástí vašeho zařízení.

Spolehlivé monitorování vašeho rotujícího zařízení

Trvalým monitorováním daných čerpadel a motorů zajistíme, že bude údržba provedena v pravý čas. Podle velikosti a typu stroje mohou být prováděny hydraulické, mechanické nebo elektrické kontroly.

Výchozí body pro zhodnocení stavu na příkladu čerpadla

Výchozí body pro zhodnocení stavu na příkladu čerpadla

Včasná detekce vad a poruch

Elektrický výkon poskytuje informace o chodu, stavu a provozním bodu dílů zařízení. Monitorování lze dodatečně vybavit rychle a levně a je proto vhodné i pro menší nebo střední čerpadla a motory.

V průběhu činného výkonu lze identifikovat mnoho chybových vzorců, takže údržba proběhne ve správný čas.

Typické křivky činného výkonu

Grafy znázorňují monitorování a diagnostiku elektrických motorů z hlediska blokování, znečištění a opotřebení. Díky tomu rozpoznáte kritické zátěžové stavy a tímto způsobem můžete chránit čerpadla, servopohony, ventilátory a kompresory.

Křivka činného výkonu: Normální provoz a vzduchová bublina

Křivka činného výkonu: Normální provoz a vzduchová bublina

Křivka činného výkonu: Znečištění a zablokování

Křivka činného výkonu: Znečištění a zablokování

Křivka činného výkonu: Běh na sucho

Křivka činného výkonu: Běh na sucho

Efektivní monitorování motorů a čerpadel

Shromažďování provozních hodnot motoru se provádí prostřednictvím měření elektrického činného výkonu proudu a napětí. To je možné u trojfázových strojů v kombinaci s přímým obvodem, stykačem nebo frekvenčním měničem.

Pokud jsou k monitorování navíc použity další snímače, model monitorování se zpřesňuje. Přenos probíhá v systému vyšší úrovně, jako je např . cloud, MES, databáze nebo Asset Management. Je přitom zajištěna volnost retroaktivního působení k výrobnímu procesu.

Přehled funkcí otevřené architektury NAMUR: Monitorování rotujících zařízení
Cloudová řešení
Inteligentní řízení přístrojů a zkrácení doby výpadků s chytrými službami platformy IIoT Proficloud.io.
Více informací
Cloudová řešení
Programovatelné řídicí jednotky PLC
Pracujte s oblíbenými programovacími jazyky, ať už jde o IEC 61131-3, nebo vyšší programovací jazyky. Integrujte Open Source Code a aplikace nebo se propojte prostřednictvím cloudových připojení s PLCnext Control.
Více informací
Programovatelné řídicí jednotky PLC
Průmyslový router pro dálkovou údržbu a kybernetickou bezpečnost
Pro zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivým softwarem.
Více informací
Průmyslový router pro dálkovou údržbu a kybernetickou bezpečnost
Správce strojů
Správce strojů spojuje přesné měření energie se zobrazením a kontrolou důležitých parametrů motorů, strojů nebo jiných třífázových spotřebičů, včetně smíšeného zatížení.
Více informací
Správce strojů
Chtěli byste informace o využití našich řešení ve vašem zpracovatelském závodě?