Migrace ze starého zařízení na nové v automatizaci procesů

Plánujete zmodernizovat své zastaralé procesní zařízení a uvést je opět na nejvyšší technickou úroveň? Jste připraveni na digitalizaci a Průmysl 4.0?

Každé zařízení ve zpracovatelském průmyslu je jedinečné. Modernizační plány pro stávající zařízení se liší v závislosti na provozních požadavcích a stanovených cílech. Naši odborníci vám ochotně poradí.

Kontaktujte nás
Procesní zařízení
Petrochemické zařízení

Modernizace starších zařízení

V řadě výrobních závodů se z důvodu dlouhé doby provozu používají řídicí systémy od různých výrobců a různých generací. Modernizace procesních zařízení je nevyhnutelná, protože podpora se v důsledku ukončování výroby stále snižuje. Při migraci je klíčové nejen použití zastaralé techniky, ale i přizpůsobení procesního zařízení zvyšujícím se požadavkům.

Ať už chcete provést úplnou migraci v jediném kroku, nebo v několika dílčích krocích, s našimi řešeními pro modernizaci procesního zařízení bude vaše komunikace opět aktuální. Optimalizujete tak své procesy údržby. Navíc snížíte výpadky svého zařízení a zbavíte se papírování kolem kontrolních prohlídek.

Přehled zařízení na tabletu před procesním zařízením

Vaše výhody:

  • Snížení nákladů na řazení díky redukci rozvaděčů až o 20 %
  • Škálovatelný koncept řazení signálů od jednoho výrobce přizpůsobený individuálním potřebám vašeho procesního zařízení
  • Vyšší produktivita a efektivita zařízení díky použití nových technologií

Obnova řídicí techniky

Neexistuje žádný kouzelný recept na co nejrychlejší a bezchybnou přestavbu staré řídicí techniky. Společně s vámi nejprve analyzujeme stávající stav vašich zařízení, abychom vybrali správný okamžik pro migraci.

Rozvaděč s řídicí technikou a technikou rozhraní

Rychlá přestavba řídicí techniky a techniky rozhraní

Jak starý je řídicí systém a měřicí a regulační technika, které používáte? Které I/O moduly používáte? Které signály se přenáší z pole do řídicího systému? Tyto a další otázky společně s vámi probereme, protože výchozí situace je u každého projektu migrace jiná. Proto neeexistuje žádná jednotná strategie pro připojení k novému I/O systému. 

Po pečlivé inventuře a poradenství následuje plán přestavby. Naši odborníci na automatizační techniku zpracovávají tento plán společně s vaším odborným personálem z oblasti techniky MaR a údržby. Abychom vyhověli všem místním požadavkům vašeho zařízení, nabízíme vám speciální koncepty adaptace pro všechny běžné řídicí systémy. Dokonce vám můžeme pomoct s modernizací za provozu, bez chyb a s krátkými prostoji.

Modernizace připojení signálu

Obvyklé analogové a binární signály jsou stále nejpoužívanějšími formami signálu v zařízeních ve zpracovatelském průmyslu. Tento typ přenosu dat se vyznačuje jednoduchou manipulací a diagnostikou, klasické paralelní propojení však vyžaduje mnoho místa v rozvaděči. Řazení signálu na míru vám v rozvaděči zabere mnohem méně místa.

Muž v řídicí místnosti

Řazení signálů ve zpracovatelském průmyslu

Efektivní řazení signálů vyžaduje podrobnější plánování. Pro redukci velikosti a nákladů na celou řídicí místnost je nezbytné snížit počet rozvaděčů na minimum. Důležitou roli navíc hraje otevřenost migraci.

Rádi pro vás vypracujeme koncept řazení na míru pro vaši řídicí místnost, ať už pro nová zařízení, menší rozšíření, nebo migraci.

Jedinečná hustota integrace v rozvaděči.

Konstrukce, která šetří místo

Využijte našeho rozsáhlého know-how pro speciální řešení modulů rozhraní a kabeláže. Naše řešení jsou vytvořena pro různé I/O komponenty velkých výrobců řídicích systémů, ale i pro místní provozovatele.

Kromě řadových nebo propojovacích svornic, pasivních modulů rozhraní a reléových modulů nabízíme také komponenty rozhraní. Patří sem např. oddělovače napájení s certifikací SIL, IS zdvojovače signálu, moduly řízení ventilu, přepěťová ochrana a bezpečnostní relé. K výrobě našich produktů používáme moderních technologií s teplotní optimalizací a ve velmi úzkém provedení. Tak lze jiskrově bezpečně oddělit a seřadit až 1 024 analogových vstupů ve skříni o rozměrech 80x80 cm, což znamená až 20% úsporu místa. Instalují se pomocí robustního systému nosičů Termination Carrier do skříně, kde zaberou jen málo místa, a připojují se pomocí systémového konektoru během okamžiku.

Příklad konstrukce řazení pro jiskrově bezpečné signály

Interaktivní obrazová mapa: Řazení signálů v technologiii procesů
Přípojné krabice a prázdná pouzdra
CLIPSAFE je inovativní a vysoce kvalitní produktový program skládající se z prázdných pouzder, upravených prázdných pouzder a přípojných krabic z ušlechtilé oceli a polyesteru.
Více o přípojných krabicích a prázdných pouzdrech
Přípojné krabice a prázdná pouzdra
Řadové svornice
Řadové svornice od společnosti Phoenix Contact umožňují vysokou flexibilitu při konstrukci svorkovnice.
Více informací o řadových svornicích
Řadové svornice
Řazení I/O signálů
Díky flexibilnímu systému řazení signálů VIP I/O-Marshalling je řazení I/O signálů pro Universal I/O plně univerzální, od pole až po řídicí jednotku. Pro standardní řazení I/O signálů nabízí naše produkty Termination Carrier řešení Plug & Play pro připojení klasických přístrojů na nosnou lištu ke standardním I/O kartám vašeho automatizačního systému.
Více informací o řazení I/O signálů
Řazení I/O signálů
Napájecí zdroje
S naším napájením spolehlivě zásobujete svou aplikaci. Vyberte si z velké nabídky různých produktových řad napájení, které vám bude nejlépe vyhovovat.
Více informací o napájecích zdrojích
Napájecí zdroje
Systémová kabeláž
Naše systémová kabeláž pro řídicí jednotky představuje kompaktní řešení pro jednoduché plánování, montáž a uvedení automatizačního systému do provozu.
Více informací o systémové kabeláži
Systémová kabeláž

Bez papírování k Údržbě 4.0 – efektivní procesy údržby

Jednotné a čitelné označení tvoří základ pro procesy údržby. S jednotným označením a dosahem Wi-Fi pokrývajícím celé zařízení rychle identifikujete správný konstrukční díl, agregát nebo část přístroje. Tak budete mít ihned po ruce správnou dokumentaci.

Značení zařízení ve zpracovatelském průmyslu

Chytré značení zařízení

Využijte našich trvalých a čitelných štítků, např. laserem popsaná značení z ušlechtilé oceli.

Navíc nabízíme RFID označení. I když se na štítcích časem vytvoří vrstva prachu, zůstávají označení dlouhodobě čitelná. S jasně označenými transpondéry RFID HF nebo RFID UHF integrovanými do označovacího nebo instalačního materiálu nezvýšíte jen bezpečnost. Zároveň připravujete cestu pro pokročilejší metody údržby.

Muž ve zpracovatelském průmyslu s počítačem

Pokrytí průmyslovou bezdrátovou technologií

Usnadněte si dokumentaci kontrolních prohlídek tím, že využijete software pro údržbu na tabletech. Navede pracovníka údržby ke všem komponentám, které podléhají plánované kontrole. K tomu potřebujete rádiovou síť, která zajistí připojení tabletů k nadřazenému měřicímu informačnímu systému. Na podporu procesů údržby s průmyslovými kancelářskými přístroji je vhodná síť Wi-Fi. Můžete také využít kombinaci kabelu a rádiového připojení. Kromě toho nabízíme odpovídající koncept pro IT zabezpečení.

Další možností je cluster management, zejména pro menší sítě do 20 přístupových bodů. Proces uvedení do provozu se značně zjednoduší. Ke konfiguraci budete potřebovat pouze jeden z přístupových bodů. Nastavení se poté přenese na další přístupové body v síti. S nízkými náklady tak splníte všechny nezbytné bezpečnostně technické rámcové parametry.

Provázání dat s umělou inteligencí

Díky záznamu měřených dat můžete včas rozpoznat možné poruchy, a tím v pravou chvíli naplánovat jejich nápravu a odstavení strojů.

Muž dokumentuje údržbu procesního zařízení

Preventivní údržba

Kéž by člověk věděl už dnes, co se může stát zítra. V oddělení údržby je to opravdu neskromné přání. Ovšem dnes je možné z pole získat více dat než kdy dřív. Propojte tato data s webovými službami – díky analýzám je možné zredukovat nebo dokonce odstranit výpadky zařízení.

Nabízíme vám komplexní profesionální cloudová řešení pro vaši automatizaci od infrastruktury přes platformy až po software. Tím získáte všechny výhody a úrovně volnosti při přechodu do digitálního věku.

Muž vyřizuje údržbu za pomoci AR brýlí

Pomocí RFID ke smíšené realitě

Na základě moderních metod značení a spolehlivé průmyslové rádiové sítě mohou AR aplikace trvale podporovat personál údržby a servisu. Tablet, který prostřednictvím NFC nebo AR značení identifikoval část zařízení, pak zobrazí na kaměře další informace, např. technický list, návod k údržbě nebo video se všemi následujícími pracovními kroky. Můžete si zobrazit i naměřené hodnoty, např. stav hladiny nádrží nebo teplotu snímačů, které nepodporují zobrazení na místě.

Naši odborníci na zpracovatelský průmysl vám ochotně poradí ohledně vytvoření vašich zařízení s podporou Průmyslu 4.0.

Produkty

Základem individuálních řešení pro přechod vašich procesních zařízení jsou naše spolehlivé produkty.

Bezpečnostní router

Pro obvyklé úlohy regulace, monitorování a optimalizace nabízíme různé produkty a řešení z oblasti spojovací, komunikační a automatizační techniky. Tak můžete data spolehlivě zaznamenat, přenést a zpracovat.

V naší příručce pro zpracovatelský průmysl se o našem rozsáhlém produktovém portfoliu dozvíte více.

Osobní kontakt
Rádi za vámi přijdeme!
Chcete modernizovat nebo rozšířit své zařízení a potřebujete poradenství?
Kontaktujte nás
Dva muži diskutují u tabletu