Open Process Automation

Open Process Automation ruší klasickou pyramidu automatizace a vytváří celoplošné standardy automatizace pro velká zařízení.

Aktivně pracujeme s platformou Open Process Automation™ Forum a jejími členy na vývoji otevřeného, interoperabilního, přenosného a bezpečného systému automatizace pro budoucnost. Chcete se dozvědět více o tom, jak na této cestě podporujeme globální koncové uživatele? Naši odborníci vám ochotně poradí.

Kontaktujte nás
Síťově propojené procesní zařízení

Migrace technologie řízení

Vize otevřené procesní automatizace nabízí standardní, otevřenou, bezpečnou a interoperabilní architekturu procesního řízení. Koncoví uživatelé proto mohou použít interoperabilní komponenty, přenosný software a vyměnitelný hardware.

Logo The Open Group
Logo The Open Group
Logo The Open Group
Logo The Open Group

V rámci OPAF spolupracujeme s Open Group a dalšími společnostmi z různých oborů. Cílem je nabízet komerčně dostupné a interoperabilní komponenty, přenosný software a vyměnitelný hardware.

V OPAF jsou rovnoměrně zastoupeni dodavatelé, systémoví integrátoři a výrobci. Koncoví uživatelé tak mohou využít výhod vylepšeného provozu, otevřených systémů a bezpečnosti.

Další informace k OPAF najdete zde:

Přejít k Open Process Automation™ Forum
Logo The Open Group

Společnost OPAF stála u zrodu O-PAS™ . Základním prvkem standardu je sběrnice reálného času, jejímž prostřednictvím spolu všechny komponenty komunikují nepřetržitě a v reálném čase. Nadřazené systémy, např. Manufacturing OT-Data Center, Enterprise Data Center nebo externí systémy jako cloudové systémy aj., komunikují bez zbytečných bariér pomocí této sběrnice reálného času. Samotné systémy zůstávají nezávislé a škálovatelné.

Řadič, monitorovací systémy, senzory, řídicí jednotky atd. jsou propojené se sběrnicí reálného času buď přímo, nebo pomocí standardizovaných síťových bran – podle toho, který datový formát používají. Systémy mají přímý přístup ke všem vitálním a výrobním údajům.

Logo The Open Group

Open Process Automation nabízí standardní, otevřenou, bezpečnou a interoperabilní architekturu procesního řízení s následujícími vlastnostmi:

  • interoperabilní komponenty, přenosný software a vyměnitelný hardware
  • vhodný pro komerční použití a některé průmyslové obory
  • ochrana duševního vlastnictví dodavatelů
  • rozšíření trhů pro komponenty a služby dodavatelů a systémových integrátorů.

Naše zanícení pro Open Process Automation

O-PAS™ nabízí koncovým uživatelům optimalizovaný provoz, otevřené systémy a rozsáhlé zabezpečení. Naše otevřená platforma řídicí jednotky PLCnext Technology splňuje typ produktu a obchodní model, který OPAF předpokládá pro budoucnost průmyslové automatizace.

Ekosystém PLCnext Technology

Otevřená automatizace

Naše produkty, např. PLCnext Technology a Axioline I/O, byly použity v prvních pilotních projektech, které splňují cíle otevřené procesní automatizace.

Naše platforma Open Source tvoří perspektivní základ pro automatizaci právě vznikajících zařízení. Více informací najdete na naší webové stránce:

Realizace O-PAS™

Naše otevřená platforma řízení PLCnext Technology podporuje otevřený přístup. Ekosystém PLCnext Technology plní roli distribuovaného řídicího uzlu (DCN) s bezpečným a redundantním připojením k nové servisní sběrnici v reálném čase i s připojením ke stávajícím a novým polním přístrojům (I/O). PLCnext Technology navíc splňuje hlavní nároky technologie OPA tím, že umožňuje hostovat a spouštět externí software na stejném hardwaru.

Architektura Open Process Automation
Demonstrátor Open Process Automation na generálním shromáždění NAMUR 2019

Generální shromáždění NAMUR 2019

Pilotní projekty

Při zavádění standardu Open Process Automation™ pracujeme společně s koncovými uživateli na pilotních projektech a testovacích prostředích.

Chcete se dozvědět více o otevřené obsluze, přenosu a perspektivní migraci? Kontaktujte nás.

Logo Coalition for Open Process Automation (COPA)

Coalition for Open Process Automation (COPA)

COPA je partnerský program založený společnostmi Collaborative Systems Integration (CSI) a CPLANE.ai. Jejich cílem je podpora spolupráce mezi poskytovateli OT a IT při vývoji komerčních řídicích systémů na bázi O-PAS™. Všichni členové COPA jsou aktivně zapojení i do OPAF. Cílem OPAF je definice standardů O-PAS™. COPA zase ukazuje, jak lze tyto standardy implementovat do komponent poskytovatelů.

Se zavedením COPA QuickStart se mohou inženýři procesního řízení naučit pracovat s otevřeným systémem procesní automatizace (OPA) a otestovat jej. Jako oborový lídr v oblasti Open Control pomáháme společnosti COPA s hardwarem a technickým know-how pro produkt COPA QuickStart.

Další informace o COPA najdete zde:

Videa

Přečtěte si více o našich řešeních pro zavedení Open Process Automation™.

Rozhovor s odborníky o Open Process Automation
Rozhovor s odborníky o Open Process Automation MovingImage

Rozhovor s odborníky o Open Process Automation

V rozhovoru s odborníky v rámci Phoenix Contact Dialog Days Edition Process Automation se diskutuje o důležitosti absolutní otevřenosti komponent automatizace. Cílem je zavedení moderních konceptů digitalizace, jako je Open Process Automation™. Naši odborníci ilustrují, proč nová platforma automatizace PLCnext Technology skvěle zapadá do otevřených konceptů, jako je Open Process Automation™.

Phoenix Contact a OPAF pro vývoj Open Source
Phoenix Contact a OPAF pro vývoj Open Source MovingImage

Phoenix Contact a OPAF pro vývoj Open Source

Tyler Redslob, Vertical Market Manager pro automatizaci procesů ve společnosti Phoenix Contact USA, hovoří o Open Process Automation™, zapojení společnosti Phoenix Contact a realizaci za pomoci PLCnext Technology.

Open Automation for the IIoT
Open Automation for the IIoT MovingImage

Open Automation for the IIoT

Na ARC Global Forum 2020 hovoří Harry Forbes s Patem McCurdym, viceprezidentem v oblasti Industry Management and Automation ve společnosti Phoenix Contact USA, o otevřené platformě řídicí jednotky PLCnext Technology.

ExxonMobil and PLCnext Technology for New Open Process Automation
ExxonMobil and PLCnext Technology for OPA YouTube

ExxonMobil and PLCnext Technology for New Open Process Automation

Harry Forbes je Automation Research Director ve společnosti ARC Advisory Group. Společně s odborníky z firem ExxonMobil a Phoenix Contact diskutuje o budoucnosti otevřené procesní automatizace a Open Process Automation™ Foundation (OPAF).

Osobní kontakt
Rádi za vámi přijdeme!
Chcete-li se dozvědět více o možnostech a zavedení Open Process Automation, kontaktujte nás.
Kontaktujte nás
Dva muži s tabletem při rozhovoru