Powrót do przegladu

Technologia dla przyłączy energetycznych

Płytki drukowane wysokoprądowe

Trzy technologie wykonywania płytek drukowanych z cyframi pozycji  

Techniki wykonywania obwodów drukowanych

Obciążalność prądowa do 125 A? Z wysokoprądowymi płytkami drukowanymi oraz komponentami programu COMBICON jest to możliwe.
Istnieją różne technologie produkcji płytek wysokoprądowych (zob. rys.):

1. Technika wielowarstwowa
2. Technika grubej warstwy miedzi
3. Technika nakładania drutu

Te różne technologie produkcji obwodów drukowanych dają różne nowe możliwości kształtowania urządzeń:

  • Pozwala to na umieszczenie na pojedynczej drukowanej płycie niezbędnych funkcji i zespołów konstrukcyjnych.
  • Eliminuje to kosztowne dalsze procesy wyposażenia oraz dodatkowe okablowanie urządzeń.
  • Urządzenia stają się coraz mniejsze.

Obciążalność prądowa

Krzywa redukcyjna na przykładzie złącza wtykowego SPC 5  

Krzywa redukcyjna na przykładzie złącza wtykowego SPC 5

Obciążalność ścieżek na płytce drukowanej jest decydująca dla bezpieczeństwa i sprawności urządzenia. W celu uniknięcia szkód termicznych należy uwzględnić również czynniki takie jak:

  • temperatura otoczenia
  • liczba biegunów
  • przekrój przyłącza

Dla wyznaczenia dopuszczalnej obciążalności prądowej produktów COMBICON w katalog podano charakterystyki bazowe i krzywe redukcyjne. Przy wyznaczaniu obciążalności prądowej należy uwzględniać dane z arkuszy laboratoryjnych wyrobów.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Technologia dla przyłączy energetycznych
Certyfikacja i dopuszczenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Nawigator produktów: złącza i obudowy do elektroniki

Nawigator produktów

Kompaktowy przegląd złączy i obudów do elektroniki.

Dowiedz się więcej
Nowe złącza i obudowy do elektroniki firmy Phoenix Contact

Nowe złącza i obudowy do elektroniki

Poznaj nasze nowe złącza do przesyłania sygnałów, danych i zasilania oraz wszechstronne obudowy do elektroniki.

Do nowości 2019/2020