Vanntransport og -distribusjon

Vanntransport og -distribusjon

Pålitelig vannforsyning

Reduser vanntap med komplette løsninger fra fjernovervåking og helt til lekkasjestyring.

For å gjøre drikkevannet tilgjengelig på flere punkter kreves det ofte et forsyningsnett med brede forgreninger. Kontinuerlig tilgang til alle anlegg i forbindelse med styring og overvåking er her en absolutt forutsetning.

Phoenix Contact leverer komplette løsninger, fra fjernovervåking og helt til styresystemer for lekkasje for å holde vanntap på et minimum.

Dine fordeler

  • Brukerrettet prosessbibliotek for vannbehandling for effektiv automatisering av anleggene
  • Ferdig tilpassede funksjonsblokker for mange typer feltenheter og funksjoner
  • Effektiv Lifecycle-styring takket være funksjonsblokker som er enkle å benytte

Avbruddsfri strømforsyning i distribusjonsnettet

Automatikkskap med avbruddsfri strømforsyning  

Konsekvent strømforsyning av desentrale anleggsdeler

På sin vei til forbrukeren må vannet overvåkes på forskjellige stasjoner i distribusjonsnettet. Spesielt ved desentrale anleggsdeler er en konsekvent strømforsyning viktig.

Vi tilbyr avbruddsfrie strømforsyninger og batterier alt etter type anvendelse med integrert IQ-Technology for overvåking av batterienes levetid frem til styresystemet.

Kabelfri overvåking av vannreservoarer

Drikkevannsbasseng  

Tilknytning av vannreservoar til kontrollrom via radiosignalteknikk

Høydebassenger og overgangsbassenger for drikkevann er fordelt over utstrakt og ofte vanskelig tilgjengelig terreng. De desentrale konstruksjonene må overvåkes for å sikre vannforsyningen.

Med løsninger fra Phoenix Contact etablerer du tilknytningen frem til kontrollrommet helt enkelt via radiosignalteknikk.

Forbruksrettet trykkregulering for å redusere vanntap

Lekkasje i en rørledning  

Reduksjon av lekkasjetap ved hjelp av trykkregulering

Uttaket av drikkevann fra nettet endrer seg i løpet av dagen, derfor har gjennomstrømningen og ledningstrykket stor betydning for håndtering av lekkasjetap.

I fellesskap med samarbeidspartnere har Phoenix Contact utviklet en løsning for å redusere ledningstap som har sitt utgangspunkt i en trykkstyring som fungerer uavhengig av uttaket til enhver tid.

Løsninger til vanndistribusjonsnettet

I vanndistribusjonsnett er en kontinuerlig overvåking og styring av stasjonene i felten en helt essensiell faktor. Phoenix Contact tilbyr spesielle løsninger for lekkasje- og fjernledningsstyring med utgangspunkt i modulær styreteknikk.

I forbindelse med dataoverføring benyttes forskjellige medier, blant annet SHDSL, radio- og mobilradioteknikk. Løsningene kan utvides modulært, og fordi de parametriseres i stedet for å programmeres, er de enkle å sette i drift.

Topologi: Løsninger til vanndistribusjonsnettet

Modulær styreteknikk for lekkasje- og fjernledningsstyring

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00