Slambehandling

Slambehandling

Effektiv og sikker

Oppnå pålitelig slambehandling med optimal energibruk – med løsninger fra Phoenix Contact.

Ved avløpsvannbehandlingen oppstår det mange faste partikler i form av slam. Målet er å viderebehandle eller fjerne disse mest mulig effektivt. Før deponeringen behandles utfelt slam på en slik måte at forråtnelsesegenskapene i stor grad går tapt.

Det finnes forskjellige metoder for slambehandling, blant annet slamutråtning, -fortykking, -stabilisering og -tørking. Ved samtlige metoder er pålitelig drift med effektiv bruk av energien av stor betydning. Phoenix Contact tilbyr en stor portefølje med løsninger, fra innsamling av energidata og helt til lagring av driftsdata og evaluering i kontrollrommet.

Dine fordeler

  • Pålitelig lagring og klargjøring av driftsdata
  • Fleksibel datainnsamling og -evaluering gir skreddersydd reporting
  • Løsninger for funksjonell sikkerhet i forbindelse med avløpsvann

Pålitelig lagring av driftsdata

Innsamling av måledata ved utslipp i vassdrag  

Innsamling, lagring og arkivering av måledata

Ved utslipp i vassdrag via utløpskonstruksjonen registreres og lagres forskjellige måleverdier. De danner utgangspunktet for den komplette protokollføringen og analyse.

Med det pålitelige datastyreprogrammet ACRON for innsamling, langtidsarkivering og evaluering av driftsdata oppretter du rapporter enkelt og utførlig til enhver tid.

Innsamling av energidata for effektiv energibruk ved drift

Innsamling av energidata  

Effektiv energibruk ved styring av pumper og røreverk

Ved tørking og rensing av renseslam er styring av pumper og røreverk med effektiv energibruk en viktig faktor.

For å spare energi og dermed driftskostnader kreves vidt forskjellige måleverdier som spenning, strøm og elektrisk effekt. Vi kan tilby de mest forskjellige typer strømmåleapparater for vanlige grensesnitt som Modbus, PROFINET og PROFIBUS.

Løsninger for sikker drift i henhold til maskindirektiv

Automatikkskap med produkter for funksjonell sikkerhet  

Løsninger for funksjonell sikkerhet

Ved drenering av slam benyttes dekantere for å fortykke overskudds- og bunnslam, og de kjøres med over 3000 o/min. I den sammenheng spiller sikkerheten til mennesker og maskiner en viktig rolle.

Phoenix Contact tilbyr sikre løsninger og pålitelige tjenesteytelser for funksjonell sikkerhet som gjør at du overholder alle direktiver.

Sikkerhetskonsept for dekanter

Safety-Bridge-modulene trenger ingen overordnet sikker kontroller. I stedet for dette er en logikk som kan programmeres av brukeren, integrert i en spesiell, sikker utgangsmodul. Hvis den sikre turtallsregistreringen fastslår for høyt turtall, eller hvis en av de mange kommandoenhetene for nødstopp betjenes, utkobles logikkmodulen, dekanterens to drivenheter og ved behov også tilkoblede aggregater, for eksempel slampumpene.

Topologi: Sikkerhetskonsept for dekanter

Omsett sikkerhetskonseptet i praksis ved hjelp av Safety-Bridge-moduler

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk