Pålitelig radiosignalforbindelse mellom kontrollrommet og vannforsyningsstasjoner som ligger langt unna

Oversikt

Høydebasseng Ober-Mörlen  

Dypbrønnene styres fra høydebassenget Ober-Mörlen

  • Kommunen Ober-Mörlen, som grenser til Hochtaunuskreis (distrikt) i Tyskland, forsyner tilkoblede forbrukere hovedsakelig fra eget grunnvannsreservoir.
  • Understasjonene styres hovedsakelig via et fjernstyrenett med en kabel som i løpet av årene har blitt mer eller mindre ødelagt.
  • Derfor er det radiosignalsystemet Radioline som nå forbinder utestasjonene pålitelig til styresystemet.
  • Radiosignalstrekningen har fungert stabilt helt fra første dag, systemintegratoren kommer derfor til å benytte Radioline også i ytterligere prosjekter.

Kundeprofil

Oversikt over kommunen Ober-Mörlen  

Kommunen Ober-Mörlen grenser til distriktet Hochtaunus

Kommunen Ober-Mörlen ligger ca. 35 kilometer nord for Frankfurt/Main og forsyner de rundt 5800 innbyggerne vanligvis fra eget grunnvannsreservoir.

Forsyningsnettet omfatter ca. 60 kilometer og er konstruert for en årlig transportmengde på 250 000 kubikkmeter.

Anvendelse

Oversikt over radiosignalnettverket  

Radiosignalnettet omfatter to høydebassenger samt tre dypbrønnsanlegg

Tidligere ble brønnene, høydebassengene og pumpestasjonene tilkoblet kontrollrommet i rådhuset via stasjonære ledninger, der de ble overvåket. Med årenes løp har de utdaterte stasjonære ledningene fortløpende blitt skiftet ut med GSM/GPRS-modemer.

Men hvis mobilradionettet skulle svikte, ville ingen av stasjonene vært tilgjengelig lenger. I dette tilfellet ville vannforsyningen ha brutt sammen, ettersom kontrollerne til høydebassengene ikke lenger ville kunne styre dypbrønnenes pumper selvstendig. Derfor bestemte kommunen seg for å sette opp et parallelt radiosignalnett som fungerer uavhengig av leverandør.

Avgjørelsen er et resultat av det faktum at mulighetene for tilknytning av understasjonene er begrenset. Reparasjoner eller legging av jordkabler er ikke mulig ut ifra eksisterende budsjett, ettersom kostnadene som oppstår beløper seg til opptil 100 euro pr. meter. Derfor skulle de enkelte utestasjonene forbindes med de forskjellige høydebassengene via retningsradioforbindelse.

Løsning

Radioline-moduler i automatikkskapet  

For å sette opp radiosignalnettverket benyttes 2,4 GHz- og 868 MHz-enheter

Wireless-gruppen hos Phoenix Contact startet med å foreta en trådløsanalyse på kontordatamaskinen. Slik får man et første inntrykk av radiosignalstrekningens egenskaper med hensyn til praksis. Til slutt ble det foretatt en kontroll på stedet som bekreftet at kritiske radiosignalstrekninger fungerte korrekt. Kommunen benytter 2,4 GHz-moduler for å koble to dypbrønner til høydebassengene i nærheten. Ved fri sikt er avstanden mellom stasjonene 700 meter. Utover dette finnes det et ytterligere radiosignalnettverk som er implementert med 868 MHz-enheter, for mellom utestasjonene ligger det flere hindre som det er lettere for det lavere frekvensområdet å trenge gjennom. Dermed kan den tredje dypbrønnen, som ligger rundt 700 meter unna og bak en bakketopp, tilknyttes det andre høydebassenget direkte.

En pumpestasjon som ligger over 2,7 kilometer unna lot seg ikke tilkoble høydebassenget direkte, ettersom høydeforskjellen mellom de to stasjonene utgjør ca. 100 meter. Dempingen som forårsakes av bakketoppen og trærne er for høy selv for 868 MHz-modulene. Derfor fungerer en overgangsstasjon som ligger på bakketoppen, som repeater. Herfra kan en optimal radiosignalforbindelse etableres både til høydebassenget og til pumpestasjonen.

Wireless-komponentene overfører de - hovedsakelig digitale - signalene fra understasjonene til høydebassengenes kontrollere, som behandler dem. Blant annet registreres og analyseres feilmeldinger og varsler, samt gjennomstrømningsmengder og nivåer. Med utgangspunkt i informasjonen aktiveres ved behov pumpene for vanntransport og dermed fyllingen av høydebassengene. Datamaskinene i kontrollrommet har tilgang til høydebassengenes kontrollere via GSM/GPRS-modemer, og viser respektive driftsstatus. I tillegg dokumenterer de innløp og utløp og evaluerer vanntransporten statistisk. Hvis det oppstår en feil i understasjonene, informeres beredskapsenheten av systemet.

Fasit

Prosjektgruppe for implementering av radiosignalløsningen i praksis  

Steffen Rehde og Karlheinz König samt Thomas Pfeiffer (fra venstre mot høyre) lot seg overbevise av Radioline-radiosignalsystemet

"På grunn av gode erfaringer med Radioline-systemet og den gode serviceytelsen kommer vi i fremtiden til å benytte radiosignalsystemer fra Phoenix Contact oftere", oppsummerer Thomas Pfeiffer, daglig leder for Pfeiffer Electronic GmbH, som har ansvaret for automatiseringen.

Karlheinz König, tidligere vanntekniker i Ober-Mörlen, supplerer med følgende: "Radiosignalstrekningene fungerer stabilt og har ikke sviktet en eneste gang siden oppstart." Radioline er derfor en enkel, fleksibel og robust løsning. I tillegg til fordelingen av signalene fra opptil 250 stasjoner pr. riflehjul var dette mulig takket være oppstart, utvidelse og utskiftning av moduler i radiosignalnettverket helt uten programvare,

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Referrer: