Fjernstyring via mobilradionett

Fjernstyring via mobilradionett

Trådløst over hele verden

Via det globale mobilradionettet har du tilgang til maskinene og anleggene dine - hele tiden og overalt.

For kontinuerlig innsamling av prosessdata tilbyr Phoenix Contact mobilradioutstyr som støtter bærerorienterte tjenester, fra sms-tekst og datakommunikasjon og helt til GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) og LTE (4G). Med mobilradionettet, som er tilgjengelig over hele verden, blir enhetene til en pålitelig kommunikator, og det også på områder med svak infrastruktur.

Selv de minste utestasjoner og hele anleggsanlegg som for eksempel pumpestasjoner som ligger langt unna, kan, alt etter kommunikasjonsbehov, tilkobles kontrollrommet via sms gjennom fjernstyreprotokoll med kun minimale data og helt til bredbånd-VPN-forbindelse.

Dine fordeler

  • Stedsuavhengig takket være globalt utbygget mobilradionett
  • Skalerbar fra sms-meldinger og smale IP­-fjernstyreprotokoller og helt til LTE-bredbåndsforbindelse
  • Komplett nettverkssikkerhet takket være privat APN, brannmur og VPN
  • Mobilradioruter med utvidet temperaturområde for alle typer infrastrukturanvendelser
  • Kompakt mobilradiomodul for økonomisk gunstig tilknytning av selv de minste anleggsdeler

Bredbåndstilknytning for desentrale anlegg

Fleksible Ethernet-tilkoblingsmuligheter for alle typer applikasjoner  

Fleksible Ethernet-tilkoblingsmuligheter for alle typer applikasjoner

Ved applikasjoner med større datagjennomstrømning gir mobilradioteknologien en sikker kommunikasjonsløsning. I LTE-nettet stilles overvåkingsbilder og serverfunksjoner over hele verden til rådighet for kontrollrommet.

Ruterne med VPN-funksjoner åpner for en lukket kommunikasjon gjennom Internett. Dataene kan overføres direkte til kontrollrommet via VPN. På den måten kan for eksempel vindanlegg tilknyttes fleksibelt via kameraapplikasjoner eller nettverket til et renseanlegg kan tilkobles.

Hendelsesstyrt kommunikasjon

sms-meldinger gir både teknisk personell og styresystemet tilgang til prosessen.  

sms-meldinger gir både teknisk personell og styresystemet tilgang til prosessen.

Ved kun få koblingsforløp eller et høyt antall forskjellige aktører er sms-teknologien et godt valg. Ved hjelp av et Prepaid-kort får man tilgang til en prosess som ligger langt unna, via sms-kommandoer.

Med sms-versjonen av fjernstyresystemet TC MOBILE I/O X200 kan adgangskontroller foretas ved å aktivere dørlåsen ved hjelp av en enkel mobiltelefon, eller anlegg kan aktiveres igjen etter at feil har oppstått. Via det tilgjengelige programvaregrensesnittet til mobilradioruteren kan I/O-ene til en kontroller implementeres via sms, eller VPN-tunnelen kan initialiseres behovsorientert.

Privat nettverk via mobilradio

Sikker fjernkommunikasjon via privat APN  

Sikker fjernkommunikasjon via privat APN

Ved kritiske applikasjoner som for eksempel fordeling av vann, gass, olje og strøm gjelder spesielle sikkerhetsforskrifter. I den forbindelse utelukkes kommunikasjon via offentlige nettverk ofte helt.

Mange leverandører tilbyr SIM-kort som bruker en privat APN (Access Point Name) Med denne metoden kan et privat nettverk også utbygges ut over mobilradiogrensesnittet, og man får et desentralt LAN-nettverk (Local Area Network). I motsetning til det offentlige mobilradionettet kan det benyttes faste IP-adresser, og direkte kommunikasjon mellom sekundærstasjonene er mulig. Ved kritiske applikasjoner vil dermed angrep fra Internett ikke være mulig.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00