Redusert antall komponenter og lavere lagerkostnader

Redusert antall komponenter og lavere lagerkostnader

Ett system, full fleksibilitet

Reduser antall komponenter og behold likevel fleksibiliteten ved hjelp av standardiserte produkter og enhetlig tilbehør.

Produktløsninger som er perfekt tilpasset hverandre er en helt avgjørende faktor når kostnadene i forbindelse med produksjon av maskiner skal holdes nede. Vårt enhetlige og standardiserte tilbehør kan tas i bruk i mange forskjellige produktgrupper. Dermed kan du senke antall deler, redusere lagerkostnadene og likevel beholde fleksibiliteten. Standardiserte produkter letter arbeidet med idriftsettelse og vedlikehold for montørene og serviceteknikerne, takket være enhetlige design- og betjeningskonsepter.

Med CLIPLINE complete har du et rekkeklemmesystem for alle tilkoblinger. Med relesystemet RIFLINE complete omsetter du alle standard releanvendelser i praksis og kan ta i bruk I/O-systemet Axioline F for alle vanlige nettverk.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon