Tilbake til oversikten

Detaljert oversikt over fordelene

Høy tilgjengelighet grunnet pluggbare koblingselementer

Maskin- og anleggstilgjengelighet  

Høy maskin- og anleggstilgjengelighet

Når det gjelder effektiviteten i produksjonsprosesser er påliteligheten til maskiner og anlegg en helt avgjørende faktor. På grunn av den modulære oppbyggingen av PLC logic med pluggbare koblingselementer kan releer skiftes ut raskt i forbindelse med service. Dra nytte av høy maskin- og anleggstilgjengelighet.

Fleksibel kombinasjon

Pluggbare releer for fleksibel tilpasning  

Kombinasjon av forskjellige rele- og analogmoduler

I motsetning til vanlige logikkmoduler kan Interface-nivået utstyres modulært. Det åpner for en spesielt fleksibel tilpasning til forskjellige applikasjonskrav. Alt etter koblingsfrekvens kan både elektromekaniske releer og solid-state-releer benyttes. Utover dette finnes det spesielle byggserier for sensor- og aktuatorsystemene.

Analogmoduler åpner for behandling av analoge standardsignaler som strøm og spenning samt Pt 100-/Pt 1000-signaler.

Inn- og utgangssignalene kan konfigureres med DIP.

Effektiv installering

Push-in-tilkoblingsteknikk

Enkel i bruk – ytelsessterk forbindelse:

 • Direkte tilkobling, uten bruk av verktøy, av entrådede ledere eller tilpassede ledere med endehylser.
 • Den spesielle fjærprofilen gir fjærlett plugging av ledere med endehylse fra 0,25 mm², samtidig som lederuttrekkskreftene er optimale.
 • Med pressmekanismen kan lederne frigjøres helt enkelt med alle typer verktøy, uten direkte kontakt med strømførende deler
 • For å koble til flertrådede ledere fra 0,14 mm² uten endehylse trenger man bare å betjene pressanordningen når lederen stikkes inn

Vanlig kabelføring sammenlignet med PLC logic

1) Ved vanlige logikkmoduler er kablingen av komponentgruppene omstendelig og tidkrevende. For å unngå ulempene ved fastloddede releer benytter man i praksis ofte ekstra relemoduler foran inn-/utgangene. PLC logic erstatter vanlig koblings- og styreutstyr og reduserer kablingsarbeidet.

2) De spesielle sensor-/aktuatorvariantene åpner i tillegg for direkte tilkobling av forsynings- og returleder. Bruk av disse variantene sparer plass og kostnader ettersom ytterligere potensialklemmer ikke lenger er nødvendig.

 

Trådløs betjening og overvåking

PLC logic-app  

PLC logic-app for betjening og overvåking

For trådløs tilgang til prosessdata mellom logikkmodul og mobilt sluttutstyr kan Bluetooth-adapteren, kombinert med PLC logic-appen, benyttes. Appen kan lastes ned gratis i Google Play Store hhv. i Apple App Store. Etter at den er installert på en smarttelefon eller en tablet kan du via appen foreta parametertilpasninger på logikkmodulene. Med tilgangen til samtlige programvariabler kan appen benyttes i forbindelse med betjening og overvåking. Visualiseringsvisningen opprettes ved hjelp av redigeringsprogrammet i den integrerte nettserveren. 

Ved hjelp av Bluetooth-forbindelsen oppnår du en effektiv overvåking av flere logikkmoduler med kun en eneste visualiseringsenhet.

Lettforståelig programvare gjør det enkelt å omsette prosjektene i praksis

Skjermdump programvare  

Programvare Logic+

Det enkle programmeringsprogrammet Logic+ står for rask og ukomplisert prosjektering. Ladder (LD) og funksjonsplan (FBD) fremstilles ved å velge respektive funksjoner og tilhørende forbindelser via Drag & Drop. Brukeren kan velge blant følgende funksjonsblokker:

 • Basisfunksjoner: AND, OR, NOT, XOR
 • Matematiske funksjoner: Addisjon, divisjon, multiplikasjon, subtraksjon, fremstilling av absoluttverdier
 • Positiv og negativ registrering av flanke
 • RS- og SR-Flip-Flops
 • Inn- og utkoblingsforsinkelse, impulsgiver, impulsforlengelse, uke-tidskoblingsur
 • Forover- og bakoverteller
 • Analoge og digitale sammenligninger
 • Spesielle funksjoner, for eksempel beregning av solposisjoner, kan lastes ned

Den oversiktlige inndelingen i redigeringsprogram, verktøykasse, maskinvarevisning og meldingsvindu er meget brukervennlig. Utover dette kan hele programmet simuleres og testes både offline og online. Mange forskjellige brukseksempler bidrar til en enkel innføring i programmet.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger