Tilbake til oversikten

Fleksibel og kostnadsgunstig visualisering: Med web-teknologi

IT-teknologier gir mange nyttige muligheter innen automatisering. For betjening og overvåking av anlegg er spesielt webteknologien interessant. Her tilpasses binær informasjon fra maskinverden, persepsjonsegenskapene hos mennesker. Det gjør webteknologien optimal for interaksjonen mellom menneske og maskin.  

Mange fordeler som gir en fleksibel betjening og overvåking

HMI-er  

Fleksibel visualisering med webteknologi

Webteknologi er rimelig og samtidig meget nyttig. Den fungerer helt uavhengig av plattform, som innebærer at du blant annet kan benytte HMI-utstyr uavhengig av type styring.

HMI-utstyr fra Phoenix Contact benytter Web-teknologi for å kalle opp prosessdata fra styringen. Til gjengjeld lagrer brukeren visualiseringssidene på styringen.

Den eneste forutsetningen for visualisering med webteknologi er en Ethernet-kompatibel klient-/server-struktur. Det betyr konkret en nettserver på styringen hhv. PC-en og en nettleser på HMI-utstyret. I forbindelse med visualiseringen kan også en vanlig smartphone eller tablet-PC benyttes.

Nettleseren er gratis for alle plattformer og er samtidig runtime for visualiseringsprogrammet. Det betyr at ingen lisenskostnader oppstår.

 

Webvisualisering på en bærbar datamaskin  

Webbasert visualisering via en vanlig nettleser

Bli kjent med alle fordelene ved webbasert visualisering:

  • Helt uavhengig av maskinvare og operativsystem
  • Enkel systemintegrering og håndtering
  • Kun minimalt arbeid i forbindelse med opplæring og utvikling
  • Egnet for konfigurering av feltkomponenter eller prosessvisualisering helt til sentrale eller mobile betjeningskonsepter
  • Ingen utgifter for runtimelisenser
  • Lave anskaffelseskostnader og minimalt energibehov
  • Ekstremt fleksibel ved bejening og overvåking fordi den fungerer helt uavhengig av lokalisering og tid

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00