Universelle moduler med D-SUB-, FLK- og andre pluggforbindere

Universelle moduler med D-SUB-, FLK- og andre pluggforbindere

VARIOFACE-overgangsmoduler gir pålitelig signaloverføring mellom felt- og automatiseringsnivået. De universelle overgangsmodulene kobler pluggforbindere med høyt antall poler, som IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-list eller RJ45, til skru-, push-in eller fjærkraftklemmer. Sammen med våre universelle systemkabler drar du nytte av rask og polaritetssikker 1:1-kabling.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Rask 1:1 kobling med universelle overgangsmoduler som er beskyttet mot polforveksling
 • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
 • Hver overgangsmodul har variable merkemuligheter og kan dermed defineres nøyaktig
 • Kontrollfunksjon: Kan også leveres med statusindikator
VARIOFACE-systemkabling og PLC-releer

VARIOFACE-systemkabling og PLC-releer

Konfigurator: Systemkabling til kontrollere

VARIOFACE-systemkablingen åpner for tidsbesparende og perfekt tilkobling til I/O-komponentgrupper. Definer kablingsløsningen din ved hjelp av pluggbare SPS-frontadaptere, systemkabler og signaloverføringsmoduler.

Sammenligning mellom våre overgangsmoduler

Porteføljen til VARIOFACE er sammensatt av forskjellige komponenter som igjen sørger for friksjonsfri signaloverføring. For å forbinde feltnivået med styrenivået er VARIOFACE Professional ideell for universell bruk. Med den nye VARIOFACE Front Connect kan en forbindelse mellom feltnivå og Remote I/O-systemer nå også etableres på en byggbredde på bare 19 mm. Du trenger ingen hard kabling med relemoduler, og kan for denne forbindelsen heller velge en pluggbar løsning med V8-adapteren i produktserien VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8-adapter
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8-adapter

Tilkoblingsteknikk Push-in, skrue Push-in Pluggkontakter til relemoduler for PLC-INTERFACE 6,2 mm / 14 mm relé og RIFLINE complete
Pluggforbinder D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Poltall 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14-polet (IDC/FLK)
Spesialvarianter Potensialfordelere/gjennomføringsmoduler/LED-visning nei nei
Byggbredde Typeavhengig 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Fire VARIOFACE Professional-moduler på en skinne, forfra

VARIOFACE Professional Universelle overgangsmoduler

Bruk universelle overgangsmoduler for å etablere forbindelse mellom styre- og feltnivå. VARIOFACE Professional har et tilpasset, modulært og robust system som er plassbesparende. De brukes der hvor pluggforbindere må kobles med enkeltledere. Alt etter applikasjonen din kan du også velge moduler for signaloverføring og potensialfordeling.

 • Nøyaktig definerbare moduler, grunnet variabel merking
 • Enkel håndtering med metallfot for DIN-skinnemontering
 • Universelle moduler for alle vanlige poltall og med skru- eller push-in-tilkoblingsteknikk
Potensialfordelertilkobling til en strømforsyning

VARIOFACE-potensialfordelere

De allsidige VARIOFACE-potensialfordelerne er egnet for fordeling av driftspenningen eller for oppdeling av styrespenningen. De er konstruert for applikasjoner opptil 250 V / 30 A. Velg en enkel og nøyaktig fordeling av elektriske signaler, spesielt der plassen er begrenset.

 • Omfattende samling av signaler på grunn av flere potensialnivåer
 • Oversiktlig splitting av potensialene med separat forsyning til store ledertverrsnitt
 • Entydig tilordning av tilkoblingsklemmene på grunn av løpende merking

VARIOFACE Front Connect Overgangsmoduler med fronttilkoblinger

VARIOFACE Front Connect utmerker seg med feilfri kabling og plassbesparelser i automasjonskapet. Denne suppleringen mellom Remote-I/O-system og feltnivå støtter den desentrale periferien med høy fleksibilitet og smal byggform.

VARIOFACE Front Connect sett forfra, med tre moduler
VARIOFACE Front Connect Modul sett forfra
Planleggingssituasjon på skjermen: Mann sitter foran datamaskin
VARIOFACE Front Connect med tilkoblet systemkabel med åpen ende, visning av forside
VARIOFACE Front Connect sett forfra, med tre moduler

 • Redusert kablingsarbeid grunnet push-in-rekkeklemmer med fronttilkoblingsteknikk
 • Plassbesparelse opptil 60 %, grunnet byggbredde på 19 mm
 • Plug-and-Play-tilkobling til Remote-I/O- og feltnivået med omfattende portefølje for systemkablinger

VARIOFACE Front Connect Modul sett forfra

Med push-in-teknologien reduserer du kablingstiden betraktelig. Entydig merking samt fargemerkede betjeningsmekanismer forenkler håndteringen, og gir en lett forståelig kabling.

Planleggingssituasjon på skjermen: Mann sitter foran datamaskin

Integrer VARIOFACE Front Connect helt enkelt i planleggingen og dokumentasjonen din ved hjelp av tilgjengelige CAD-filer og EPLAN-makroer.

VARIOFACE Front Connect med tilkoblet systemkabel med åpen ende, visning av forside

Produktsortimentet til VARIOFACE Front Connect har passnøyaktig tilbehør, som systemkabel med åpne ledningsender for universelle tilkoblinger.

Relé med systemkablingsadapter som ennå ikke er tilkoblet, visning av forside

VARIOFACE PLC-V8-adapter Pluggbar tilkobling for relemoduler

Systemkablingsadapteren gir deg en rask og absolutt feilfri tilkobling av relemoduler til styrenivået. Her er egenskapene ved PLC-INTERFACE og VARIOFACE-systemkablingen integrert i en løsning. I samsvar med koblingskravene dine er en kanalspesifikk montering av utstyr på inn- og utgangsmodulen mulig.

 • Rask og enkel tilkobling av koblingsnivå og kontroller fordi enkeltledere ikke må kobles opp
 • Den modulære oppbyggingen tilrettelegger kanalspesifikk montering av utstyr, noe som gir høy fleksibilitet.
 • Direkte tilkobling av forsynings- og returleder med sensor- og aktuatorserien

Kabling mellom styre- og Interface-nivå

System med konfeksjonert kabel med V8-adapter og relé med en tilkobling på sluttforbruker
Første nivå med pluggforbinder fra kontrolleren
V8-adapter står i forgrunnen
PLC-INTERFACE-releer står i forgrunnen
Sensorsystem og aktuatorsystem for feltnivået i forgrunnen
System med konfeksjonert kabel med V8-adapter og relé med en tilkobling på sluttforbruker

PLC-V8-adapterne plugges helt enkelt på åtte rekkeplasserte PLC-INTERFACE-releer. Slik kobles releene raskt og absolutt feilfritt med IDC/FLK- eller D-SUB-pluggforbindere med I/O-kort.

Første nivå med pluggforbinder fra kontrolleren

Systemkablene fra kontrolleren plugges ferdig tilpasset på PLC-V8-adapterne med pluggforbindere.

V8-adapter står i forgrunnen

PLC-INTERFACE-releene har laskebrønner. For å opprette en forbindelse plugges PLC-V8-adapterne på laskebrønnene.

PLC-INTERFACE-releer står i forgrunnen

Koblingsnivået mellom styre- og feltnivå danner PLC-INTERFACE-releene.

Sensorsystem og aktuatorsystem for feltnivået i forgrunnen

Sensorsystemet og aktuatorsystemet på feltnivået kobles til PLC-INTERFACE-releene.

Kabling mellom styre- og Interface-nivå Sparepotensialer med aktuator- og sensorvarianter

Interaktiv Image Map: Aktuator- og sensorkabling med systemkablingsadapter
Direkte tilkobling
De vanlige rekkeklemmene og kablingen av disse bortfaller når VARIOFACE brukes, og da ved at forsynings- og returlederne tilkobles direkte på relemodulens aktuator- eller sensorvariant.
Pluggbar forbindelse
Med kabling ved hjelp av systemkabel til kontrolleren bortfaller omstendelig enkeltlederkabling.
Lasker i stedet for sammenhengende lasker
Erstatt sammenhengende lasker med lasker for potensialfordeling, og reduser kablingsarbeidet.
Brosjyre
Oversikt over den komplette porteføljen
Få oversikt over systemkabling for kontrollere. Lær hvordan du finner egnet tilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data eller effekt for applikasjonen din.
Åpne brosjyre
Systemkabler og systemkablingsmoduler