Termisk vernebryter TCP

Termiske vernebrytere

Termiske vernebrytere gir forbrukerne dine optimal beskyttelse mot overlast i strømfordelingssystemer. Når vernebryteren har utløst, kan direkte gjeninnkobling foretas gjennom den integrerte koblingsfunksjonen. Sammenlignet med smeltesikringer er det her ingen sikring som må skiftes ut. Jo større overlast, desto raskere utløser den termiske automatsikringen.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
 • Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
 • Frikobling av anlegget i vedlikeholdstilfeller via integrert komponentbryter

Nye produkter

Termiske automatsikringer i sikringsholder med push-in-tilkoblingsteknikk, montert på monteringsskinne

Termiske automatsikringer TCP DC

Kompakt Plug-and-Play-løsning

Automatsikringene TCP DC er et alternativ til smeltesikringene for motorkjøretøyer og kan gjeninnkobles. Omstill applikasjonene helt problemfritt, og reduser servicearbeidet på stedet. Med to karakteristikker har porteføljen optimal overlastbeskyttelse til applikasjonen din.

Viktigste egenskaper

 • Kan gjeninnkobles
 • Enkel i bruk i kombinasjon med vår Clipline-portefølje
 • Fargemerking av forskjellig nominell strøm (5 A - 40 A)
 • 2 karakteristikker
 • Beskyttelse mot utilsiktet gjeninnkobling

Dine fordeler

 • Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
 • Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med smeltesikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
 • Optimal overlastbeskyttelse av tilkoblet last grunnet utvalg med forskjellige karakteristikker

Utvalg termiske vernebrytere

Termiske automatsikringer

Termiske automatsikringer Funksjon og utførelse

Termiske automatsikringer utløses vanligvis via en bimetallstrimmel. Ved feil varmes bimetallet opp og skiller strømkretsen.

Følgende gjelder her: Jo større overlast, desto raskere utløser den termiske automatsikringen.

Enhetene kan kobles inn igjen til enhver tid. Termiske automatsikringer finnes som pluggbare varianter.

Termiske automatsikringer TCP DC Kompakt Plug-and-Play-løsning

Automatsikringene TCP DC er et alternativ til smeltesikringene for motorkjøretøyer og kan gjeninnkobles. Omstill applikasjonene helt problemfritt, og reduser servicearbeidet på stedet. Med to karakteristikker har porteføljen optimal overlastbeskyttelse til applikasjonen din.

Termiske automatsikringer TCP DC plugget i dertil passende basiselementer
Vernebryter TCP
Produktserien TCP DC
En sammenligning av de forskjellige karakteristikkene til TCP DC
Termiske automatsikringer TCP DC plugget i dertil passende basiselementer

 • Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
 • Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med smeltesikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
 • Optimal overlastbeskyttelse av tilkoblet last grunnet utvalg med forskjellige karakteristikker

Til produktlisten
Vernebryter TCP

Utløste strømkretser kobles inn igjen uten mye arbeid. Utløste kanaler gjenkjennes raskt og utvetydig grunnet optisk indikator.
Husprofilen gir i tillegg beskyttelse mot utilsiktet gjeninnkobling.

Produktserien TCP DC

Produktserien TCP DC har samme plugghode som vanlige smeltesikringer for motorkjøretøyer. Dermed kan eksisterende anlegg ombygges helt enkelt. På samme måte som sikringer for motorkjøretøyer er ulik nominell strøm merket med forskjellige farger. Riktige plugger er dermed enkle å gjenkjenne og tilordnes helt utvetydig.

En sammenligning av de forskjellige karakteristikkene til TCP DC

To forskjellige karakteristikker gjør at overlastbeskyttelsen kan tilpasses tilkoblet last helt optimalt. Området for nominell strøm fra 5 til 40 A avrunder basisbeskyttelsen på en ideell måte.

Automasjonskap med termiske vernebrytere

Termiske automatsikringer i automasjonskapet

Bruksområder

Typiske bruksområder for termiske automatsikringer er sensorer og aktuatorer i anlegg.

Det inkluderer bl. a. motorer, varmeelementer og vifter samt apparater med høy startstrøm.

Termiske automatsikringer har spenningsområder på maks. 250 V AC eller 65 V DC.