Hybrydowe systemy fotowoltaiczne

Hybrydowe systemy fotowoltaiczne

Do trudnych warunków

Wytrzymałe rozwiązania i komponenty dla hybrydowych systemów fotowoltaicznych są odporne na najbardziej niekorzystne warunki otoczenia.

Oprócz zasilania prywatnych gospodarstw domowych hybrydowe systemy fotowoltaiczne są stosowane również w środowisku przemysłowym, na przykład do odsalania wody morskiej, w górnictwie, w gospodarstwach rolniczych, jak również do zasilania obiektów wypoczynkowych.

Hybrydowe systemy fotowoltaiczne instaluje się często w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Dlatego też odporność na trudne warunki otoczenia muszą wykazywać nie tylko jednostki wytwarzające energię, akumulatory i falowniki, lecz również urządzenia niezbędne do sterowania i regulacji. Rozwiązania i komponenty firmy Phoenix Contact idealnie spełniają te wymagania.

Zalety

  • Wzrost efektywności istniejących hybrydowych systemów fotowoltaicznych dzięki monitorowaniu i zbieraniu danych energetycznych i eksploatacyjnych
  • Wysoka elastyczność dzięki możliwości modułowej rozbudowy sterowników miniaturowych i wysokiej różnorodności funkcji systemów I/O
  • Protokoły szeregowe do komunikacji z falownikami

Pomiar energii

Złączka pomiaru mocy w aplikacji  

Złączka pomiaru mocy rejestruje cały przepływ energii

Złączka pomiaru mocy do sprawdzonego systemu Axioline rejestruje wszystkie napięcia, prądy i moce wytworzone przez hybrydowy system fotowoltaiczny.

Oferujemy zatem wszystkie niezbędne komponenty do automatyzacji i pomiaru energii do warunków przemysłowych. Złączka pomiaru mocy umożliwia analizę wartości prądu przemiennego. Można rejestrować i przetwarzać wartości chwilowe.

Zarządzanie obciążeniem

Sterownik miniaturowy w aplikacji  

Sterownik miniaturowy umożliwia efektywne zarządzanie energią

Sterowniki miniaturowe firmy Phoenix Contact umożliwiają regulację i monitorowanie hybrydowych systemów fotowoltaicznych oraz efektywne zarządzanie energią.

W przypadku znajomości krzywej obciążenia za pomocą programu Matlab Simulink można opracować system zarządzania obciążeniem na bazie modeli i przetestować go w środowisku symulacji. Pozwala to na zmniejszenie zakresu programowania i projektowania.

Udostępnienie energii bilansującej

Udostępnienie energii bilansującej  

Duże akumulatory prądu do bilansowania wahań sieci i obciążenia

Dostarczanie do sieci energii odnawialnej o silnych wahaniach prowadzi coraz częściej do sytuacji przeciążenia sieci energetycznych. Ze względu na to, że redukcja mocy systemów fotowoltaicznych jest nieekonomiczna, coraz częściej stosuje się akumulatory mocy bilansującej. Nasz modułowy system sterowania pełni centralną funkcję zarządzania do dostarczania energii bilansującej.

Interfejsy danych

Systemy I/O w aplikacji  

Szybkie i łatwe przyłączanie danych za pomocą komponentów I/O

Dostępny jest szeroki wybór modułów I/O i różnych złączek pod wtyk funkcyjny pasujących do każdej aplikacji.

Dzięki temu można rejestrować dane analogowe i cyfrowe za pomocą jednego modułu, który podłącza się elastycznie do sterownika.

Zasilanie również w odległych regionach

Aby zapewnić niezawodną eksploatację hybrydowych systemów fotowoltaicznych, wszystkie komponenty systemu muszą być optymalnie do siebie dopasowane. Do sterowania i regulacji całej aplikacji można zastosować sterownik miniaturowy firmy Phoenix Contact.

Zarządza on energią i zapewnia, że ilości energii wymagane przez urządzenia odbiorcze zostają przekazane do dyspozycji we właściwym czasie i do właściwego miejsca.

Niezależne zasilanie  

Rozwiązania automatyzacyjne są zawsze gotowe do użytku, również w ekstremalnych warunkach otoczenia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410