Punkt przyłączenia do sieci na farmie fotowoltaicznej

Zarządzanie dostawami energii do sieci Przyłączanie rozproszonych systemów wytwarzania energii do sieci

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Phoenix Contact można podłączyć elastycznie rozproszone systemy wytwarzania energii zgodnie z lokalnymi wymaganiami operatora sieci.

Punkt przyłączenia do sieci na farmie fotowoltaicznej

Parametry w punkcie przyłączenia są rejestrowane za pomocą mierników i przesyłane do centralnego regulatora systemu wytwarzania energii

Zastosowanie

Rozproszone systemy wytwarzania energii i systemy magazynowania energii w znacznym stopniu przyczyniają się do stabilności sieci. Operatorzy sieci określają w warunkach przyłączenia do sieci dla systemów fotowoltaicznych wymagane zakresy częstotliwości i napięcia sieci, jak również mocy biernej. Aby sterować tymi parametrami, regulatory systemów wytwarzania energii rejestrują napięcie i moc bierną w punktach przyłączenia do sieci. Na tej podstawie są obliczane wartości regulacji dla falowników.

Oprócz integracji z systemem zarządzania dostawami energii do sieci duże wyzwanie dla operatora sieci stanowi indywidualna regulacja mocy biernej. Parametry sieci w punkcie przyłączenia są rejestrowane za pomocą mierników i przesyłane do centralnego regulatora systemu wytwarzania energii. Następnie wartości zadane są przeliczane przez regulację mocy biernej i przesyłane do falowników zainstalowanych w systemie.

Rozwiązanie

Rozwiązanie do szaf sterowniczych do regulacji dostarczania do sieci

Kombinacja aparatury łączeniowej do regulacji dostarczania do sieci

Bezpieczeństwo sieci dzięki regulacji dostarczania do sieci Proste przyłączanie z kompletnym rozwiązaniem

Nasi partnerzy pomogą w dostosowaniu interfejsów dostawców energii i sprzedawców bezpośrednich lub interfejsów do integracji zewnętrznych urządzeń, np. falowników. Podłączenie jest zależne od uwarunkowań danego projektu i odpowiada za nie użytkownik. Nasze gotowe do instalacji rozwiązanie szafy sterowniczej do regulacji dostarczania do sieci łączy w jednej obudowie wszystkie niezbędne podzespoły, takie jak sterownik, urządzenia sieciowe i zasilacz. To kompleksowe rozwiązanie umożliwia dostarczanie do sieci energetycznej prądu wyprodukowanego przez rozproszone systemy wytwarzania energii.

Sterownik do regulacji dostarczania do sieci

Sterownik do regulacji dostarczania do sieci

Przyłączanie systemów wytwarzania energii zgodnie z wymaganiami operatora sieci Certyfikat

Agregaty kogeneracyjne, elektrownie wiatrowe i systemy fotowoltaiczne: systemy wytwarzania energii, dostarczające energię do niemieckich sieci średniego i wysokiego napięcia, muszą posiadać certyfikowaną jednostkę regulacyjną, tzw. regulator systemu wytwarzania energii. Tam, gdzie wcześniej wystarczała deklaracja producenta, obecnie wymagany jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wg DIN EN ISO/IEC 17065.

Nasz regulator systemu wytwarzania energii posiada niemiecki certyfikat wg VDE-AR-N 4110/20. Realizuje on specyfikacje mocy czynnej i biernej oraz monitorowanie napięcia w punkcie przyłączenia do sieci. W Hiszpanii nasz regulator systemu wytwarzania energii jest certyfikowany zgodnie z Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. A w Polsce obowiązuje certyfikat zgodny z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2016/631.

Osoba siedząca przed ekranem, na którym wyświetlany jest interfejs sterowania

Łatwiejsze programowanie przy regulacji dostarczania do sieci

Programy interfejsowe znacznie ułatwiają programowanie

Rozwiązanie składające się ze sprzętu i oprogramowania firmy Phoenix Contact zapewnia niskie nakłady na projektowanie przy regulacji dostarczania energii do sieci. Zakres funkcji oprogramowania jest stale rozszerzany. Gotowe programy interfejsów są dostępne dla środowiska programistycznego PLCnext Engineer. Umożliwiają one szybką i łatwą integrację operatorów sieci, sprzedawców bezpośrednich, mierników parametrów sieci, falowników, portali i czujników pogodowych. Po skonfigurowaniu aplikacji w PLCnext Engineer następuje parametryzacja interfejsów w eHMI.

Interaktywna mapa: Topologia systemu zarządzania dostawami energii do sieci
Regulator dostarczania energii do sieci
Nasz regulator systemu wytwarzania energii umożliwia elastyczne podłączenie rozproszonych systemy wytwarzania energii zgodnie z lokalnymi wymaganiami operatora sieci.
Dowiedz się więcej
Regulator dostarczania energii do sieci
Urządzenia do pomiaru energii
Nasze dostosowane do siebie mierniki zmniejszają nakłady związane z pomiarem zużycia energii.
Dowiedz się więcej
Urządzenia do pomiaru energii
Skrzynki przyłączeniowe
Dzięki naszemu systemowi monitorowania prądów stringów fotowoltaicznych można natychmiast reagować na zakłócenia i straty mocy, nawet przy uszkodzeniu pojedynczych stringów.
Dowiedz się więcej
Skrzynki przyłączeniowe
Zdalne sterowanie
Podłączenie rozproszonych geograficznie stacji sieciowych do centrali sterowniczej wymaga zastosowania modułowych i skalowalnych systemów zdalnego sterowania.
Dowiedz się więcej
Zdalne sterowanie

Korzyści

  • Przyspieszenie uruchomienia systemów fotowoltaicznych w punkcie przyłączenia do sieci
  • Certyfikacja naszego regulatora systemu wytwarzania energii dla Niemiec, Polski i Hiszpanii
    Spełnienie europejskich warunków przyłączenia do sieci zgodnie z Network Code „Requirements for Generators“ (NC RfG) 
  • Niezawodne działanie systemu i proste podłączenie do sieci dzięki spełnieniu wszystkich wymagań technicznych przyłączenia
  • Wygodna obsługa dzięki znacznemu uproszczeniu programowania dzięki gotowym programom interfejsowym
  • Maksymalna elastyczność dzięki otwartości i skalowalności systemu
Szafa sterownicza stacji sieci lokalnej

Monitorowanie i sterowanie stacjami sieci lokalnej

Inteligentne sieci dystrybucyjne Modułowy system zdalnego sterowania dla stacji sieci lokalnych

Podstawą niezbędną do efektywnej rozbudowy i niezawodnej eksploatacji sieci elektroenergetycznych jest monitorowanie parametrów roboczych. Dzięki naszym modułowym rozwiązaniom w zakresie zdalnego sterowania można w prosty sposób zdalnie monitorować i sterować systemami, mając zawsze wszystkie informacje pod ręką.

Mierniki parametrów sieci i liczniki energii

Miernik parametrów sieci rejestruje ważne parametry systemu wytwarzania energii

Monitorowanie energii Inteligentne monitorowanie do nowoczesnego zarządzania energią

Mierniki parametrów sieci monitorują parametry elektryczne centralnie lub lokalnie. Dzięki temu za pomocą sterownika miniaturowego można zbierać wszystkie parametry swojego systemu fotowoltaicznego i zapisywać je w bazie danych SQL. Mierniki parametrów sieci firmy Phoenix Contact oferują odpowiednie rozwiązanie do optymalnej integracji sieci każdego systemu wytwarzania energii.

Mężczyzna i kobieta rozmawiający przy tablecie o produkcie

Nasi partnerzy Energy Solution

Firma Phoenix Contact współpracuje na całym świecie z wybranymi partnerami, którzy posiadają bogate doświadczenie i rozległą wiedzę na temat naszych produktów i systemów. Dzięki temu nasze rozwiązania dla przemysłu fotowoltaicznego są dostosowane optymalnie do indywidualnych wymagań klientów na całym świecie.

Skorzystaj z kompleksowego doradztwa naszych kompetentnych partnerów!

Interaktywna mapa: Topologia zintegrowanego systemu zarządzania farmą fotowoltaiczną
Zarządzanie dostawami energii do sieci
Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom można podłączyć rozproszone systemy wytwarzania energii zgodnie z lokalnymi wymaganiami operatora sieci.
Dowiedz się więcej
Zarządzanie dostawami energii do sieci
Pomiar danych pogodowych
Nasza stacja pogodowa zapewnia bieżącą kontrolę efektywności systemu fotowoltaicznego.
Dowiedz się więcej
Pomiar danych pogodowych
Rejestratory danych
Nasz rejestrator danych rejestruje wszystkie najważniejsze dane na farmie fotowoltaicznej.
Dowiedz się więcej
Rejestratory danych
Komunikacja z falownikiem
Phoenix Contact oferuje biblioteki oprogramowania specjalnie do systemów fotowoltaicznych, poszerzane na bieżąco o nowe funkcje.
Dowiedz się więcej
Komunikacja z falownikiem
Skrzynki przyłączeniowe
Dzięki naszemu systemowi monitorowania prądów stringów fotowoltaicznych można natychmiast reagować na zakłócenia i straty mocy, nawet przy uszkodzeniu pojedynczych stringów.
Dowiedz się więcej
Skrzynki przyłączeniowe