Monitorowanie stringów PV systemu fotowoltaicznego

Monitorowanie stringów fotowoltaicznych

Przy monitorowaniu systemu fotowoltaicznego najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na wzrost efektywności ma monitorowanie stringów. SOLARCHECK niezawodnie informuje o mocy systemu fotowoltaicznego. W ten sposób można wykryć usterki i podjąć odpowiednie działania. Nasz system umożliwia bezpośrednie reagowanie na straty mocy poszczególnych stringów spowodowane na przykład przez uszkodzone panele, wadliwe styki lub okablowanie.

Więcej informacji

Zalety systemu monitorowania stringów PV SOLARCHECK

 • Oszczędność miejsca, mniejsze koszty i łatwiejsze oprzewodowanie dzięki kompaktowej konstrukcji i zasilaniu bez dodatkowego zasilacza w skrzynce przyłączeniowej
 • Prosty i bezpieczny pomiar prądu bez przerywania przewodów dzięki użyciu czujników Halla
 • Prosta integracja z systemami monitorowania dzięki komunikacji przez Modbus/RTU
 • Monitorowanie zestyków komunikacji zdalnej dzięki zastosowaniu dodatkowego wejścia cyfrowego
 • Elastyczna rozbudowa dzięki opcjonalnemu pomiarowi napięcia do 1500 V DC
SOLARCHECK – modułowy system do monitorowania stringów fotowoltaicznych

SOLARCHECK – modułowy system do monitorowania stringów fotowoltaicznych

Monitorowanie stringów fotowoltaicznych SOLARCHECK – pomiar i komunikacja

Modułowy system SOLARCHECK do monitorowania stringów PV składa się z różnych urządzeń do pomiaru prądu i napięcia oraz modułu komunikacyjnego.

Monitorowanie stringów PV: moduł komunikacyjny

 • Do podłączenia i zbierania wartości pomiarowych z maksymalnie ośmiu modułów pomiarowych
 • Udostępnianie danych do przesłania do nadrzędnych sterowników
 • Zasilanie podłączonych modułów pomiarowych

Monitorowanie stringów PV: moduł pomiaru prądu

 • 8-kanałowy pomiar prądu do 20 A DC
 • Wykrywanie prądów wstecznych do -1 A
 • 4-kanałowe moduły uzupełniające do 20 A DC
 • Wejście cyfrowe do monitorowania np. zestyków komunikacji zdalnej modułów ochrony przed przepięciami
 • Zasilanie przez moduł komunikacyjny

Monitorowanie stringów PV: moduł pomiaru napięcia

 • Pomiar napięcia do 1500 V DC w systemach fotowoltaicznych niezależnie od rodzaju uziemienia
 • Podłączenie i zasilanie zazwyczaj poprzez wejście analogowe 8-kanałowego modułu pomiaru prądu Solarcheck
 • Wysyłanie wartości pomiarowej napięcia w postaci sygnału analogowego
 • Opcjonalnie możliwość wyjęcia z zespołu Solarcheck i używania osobno

Prosta integracja z systemami monitorowania

Sieć SOLARCHECK do monitorowania stringów PV

Moduł komunikacyjny zbiera wartości pomiarowe modułów pomiaru prądu i przesyła je za pośrednictwem RS-485 (Modbus) do nadrzędnego sterownika.

 • Jeden moduł pomiarowy prądu może mierzyć prąd z maksymalnie ośmiu lub czterech stringów fotowoltaicznych.
 • Do jednego modułu komunikacyjnego można podłączyć maksymalnie osiem modułów pomiarowych dowolnego typu.
 • 2-żyłowy przewód komunikacyjny służy jednocześnie do zasilania modułów pomiarowych. Dlatego nie ma konieczności instalowania dodatkowego zasilacza.
 • Moduł pomiarowy napięcia podłącza się zazwyczaj do wejścia analogowego 8-kanałowych modułów pomiarowych prądu, skąd jest również zasilany.
 • Wszystkie wartości pomiarowe można odczytywać z modułu komunikacyjnego za pośrednictwem otwartych rejestrów.