Mechanizmy diagnostyczne

Koncepcja diagnostyki PROFINET opiera się w pierwszym rzędzie na funkcjach diagnostycznych zintegrowanych w protokole PROFINET. Dodatkowo dzięki zdolności komunikacji TCP/IP urządzenia mogą wykorzystywać w celach diagnostycznych również protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) lub serwer WWW.

Diagnostyka PROFINET

Diagnostyka PROFINET  

Mechanizmy diagnostyczne w PROFINET

W ramach diagnostyki PROFINET urządzenia zgłaszają błąd przez cykliczny transfer I/O. Równolegle za pośrednictwem komunikacji acyklicznej generowany jest alarm, który jest przesyłany do sterownika.

Alarmy można podzielić na dwie grupy:

  • Błędy są przesyłane jako alarm diagnostyczny wraz z przynależnymi parametrami. Parametry mogą zawierać kody błędów specyficzne dla PROFINET, kody błędów specyficzne dla urządzeń albo tablice błędów specyficzne dla urządzeń.
  • Oznaki zużycia albo podobne informacje diagnostyki prewencyjnej mogą być sygnalizowane poprzez dwa poziomy priorytetu zgłoszeń serwisowych.

Informacja tekstowa na temat przyczyny błędu określonego kodu znajduje się w pliku GSD danego urządzenia. Dzięki temu narzędzia diagnostyczne mogą wyświetlać wszystkie komunikaty błędów w formacie tekstowym. Im dokładniejszy jest komunikat błędu udostępniany przez urządzenie, tym bardziej precyzyjne mogą być informacje diagnostyczne w sterowniku lub systemie projektowym.

Wykrywanie topologii

Wykrywanie topologii z PROFINET  

Jednoznaczne przedstawianie również rozległych sieci

Aby móc przedstawić komunikaty diagnostycznie w sieci o elastycznym okablowaniu z zachowaniem precyzyjnej lokalizacji, PROFINET wykorzystuje standardowy protokół IEEE LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Podczas nawiązywania połączenia urządzenia wymieniają przez LLDP z sąsiednimi komponentami nazwy i numery portów.

Nazwa urządzenia musi być jednoznaczna, ponieważ również wymiana danych z urządzeniem jest adresowana z użyciem nazwy urządzenia. Informacje o sąsiedztwie zawarte w urządzeniach mogą być przesyłane dalej przez SNMP albo protokół PROFINET.

Jeżeli protokół LLDP jest obsługiwany przez wszystkich uczestników sieci, to w narzędziu diagnostycznym można stworzyć dokładny obraz topografii. W ten sposób komunikat błędu może zostać wyświetlony bezpośrednio na urządzeniu albo porcie.

Diagnostyka oparta na SNMP i WWW

Diagnostyka oparta na SNMP i WWW  

Diagnostyka poprzez serwer WWW lub managera SNMP

Poza typowymi dla sieci PROFINET mechanizmami system ten oferuje inne przydatne funkcje: Simple Network Management Protocol (SNMP) to uznany na całym świecie standard Ethernet służący do zarządzania siecią.

Na urządzeniach PROFINET działa agent SNMP, który może wysyłać SNMP trap, czyli komunikaty o błędach do managera SNMP albo odbiornika trap. Odbiornik trap prezentuje komunikaty lub za pomocą SNMP pobiera dodatkowe informacje o urządzeniu.

Inną możliwością diagnostyczną jest użycie serwera WWW, który jest dziś zintegrowany w wielu urządzeniach. W ten sposób za pomocą standardowej przeglądarki internetowej na platformie PC można przez protokół HTTP otworzyć bezpośrednio strony diagnostyczne na urządzeniach. W ten sposób każdy producent może w najlepszy możliwy sposób zaprezentować swoje informacje diagnostyczne, bez konieczności instalacji urządzenia diagnostycznego na platformie PC.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410