Ekranowanie w automatyce

Ekranowanie

Ekranowanie to najbardziej efektywne zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Zakłócenia generowane przez urządzenia elektroniczne występują zwłaszcza w obszarach zastosowań automatyki przemysłowej. Zakłócenia elektromagnetyczne bez odpowiedniego ekranowania mogą prowadzić w najgorszym przypadku do uszkodzenia i awarii całych systemów, dlatego tak ważne jest oprzewodowanie zgodne z wymogami kompatybilności elektromagnetycznej. Aby nie dopuścić do uszkodzenia i awarii systemu, oferujemy szeroką wiedzę oraz bogaty wybór produktów w zakresie ekranowania.

Zakłócenia elektromagnetyczne

Na początku epoki elektroniki przy transmisji bezprzewodowej sygnałów obserwowano często tzw. zakłócenia radiowe. W tamtych czasach nie stosowano jeszcze praktycznie ekranowania. Na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła liczba urządzeń elektronicznych, a jednocześnie zwiększył się poziom zakłóceń. W związku z tym nasuwało się przypuszczenie, że źródłem zakłóceń były same urządzenia. Po zbadaniu sąsiednich przewodów przewodzących prąd (+/-) okazało się, że występują między nimi różnice potencjałów. Na skutek tych różnic każde urządzenie elektroniczne może emitować interferencje elektromagnetyczne. Nakładanie się na siebie interferencji emitowanych przez kilka urządzeń powoduje wzrost całkowitego poziomu zakłóceń. Z tego względu konieczna stała się ochrona wszystkich urządzeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Emisja zakłóceń może powodować duże szkody, zwłaszcza w środowisku przemysłowym i technologii produkcji. Elektryczna aparatura AKPiA musi charakteryzować się zatem szczególnie dużą odpornością na zakłócenia. Aby to zapewnić, producenci urządzeń muszą wystawić dla swoich produktów deklarację zgodności. Urządzenia mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem zgodności z normą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.

Co to takiego EMC?
Zgodnie z dyrektywą europejską EMC:
Kompatybilność elektromagnetyczna to zdolność urządzenia do pracy w środowisku narażonym na zakłócenia elektromagnetyczne. Również samo urządzenie nie może powodować zakłóceń elektromagnetycznych, które są niedozwolone dla innych urządzeń w tym środowisku.