Typy i opis urządzeń

Aby zapewnić efektywną komunikację, w sieci PROFINET stosuje się różne typy urządzeń. Za zapewnienie sprawnego współdziałania wszystkich komponentów odpowiadają klasy zgodności.

Jest to najczęściej system sterowania sekwencyjnego, np. sterownik PLC lub Motion. I/O-Controller podczas rozruchu nawiązuje połączenie z urządzeniami PROFINET I/O-Device i zapisuje parametry rozruchowe w odpowiednich urządzeniach. Następnie rozpoczyna się cykliczna wymiana danych. I/O-Controller PROFINET otrzymuje wszystkie informacje konfiguracyjne z narzędzia konfiguracyjnego. Narzędzie to odczytuje niezbędne informacje z pliku GSDML urządzenia.

I/O-Device w sieci PROFINET to urządzenia obiektowe. Urządzenie I/O-Device jest adresowane w sieci za pomocą jednoznacznej nazwy urządzenia, która musi być w nim zapisana. W fazie rozruchu I/O-Controller przydziela każdemu urządzeniu również adres IP. Umożliwia to dostęp do urządzenia z poziomu TCP/IP. Urządzenie może być również przyporządkowane do jednego albo kilku sterowników I/O-Controller. I/O-Controller służy do cyklicznej wymiany danych I/O w odstępach min. 256 µs do maks. 512 ms. Odbywa się to osobno dla każdego kierunku danych. Urządzenia I/O-Device w razie błędu wysyłają alarmy diagnostyczne do urządzenia I/O-Controller.

I/O-Supervisor PROFINET to drugi uczestnik sieci. W celach diagnostycznych ma on dostęp do wszystkich danych procesowych i danych parametryzacji równolegle do sterownika I/O-Controller. I/O-Supervisor może przejąć urządzenie częściowo (równoległy odczyt wejść), jak i całościowo (zapis wyjść).

  • Standardowe komponenty sieci Ethernet (wraz z komponentami bezprzewodowymi)
  • Certyfikowane urządzenia Device i Controller PROFINET
  • Cykliczna lub acykliczna wymiana danych
  • Podstawowe mechanizmy diagnostyczne
  • Certyfikowane urządzenia, sterowniki i komponenty sieci PROFINET
  • Określenie topologii i automatyczna wymiana urządzeń
  • Zaawansowana diagnostyka
  • Certyfikowane urządzenia i komponenty sieci ze wsparciem sprzętowym
  • Transmisja danych o wysokim determinizmie
  • Maksymalna wydajność i synchroniczność

Opis urządzeń

Aby móc zintegrować komponenty w rozwiązaniu automatyzacyjnym, na różnych etapach projektowania muszą być dostępne różne informacje na temat urządzenia.

Plik GSD w sieciach PROFINET

Szybkie i jednoznaczne przesyłanie parametrów urządzeń – za pomocą pliku GSD

W systemie I/O PROFINET opis urządzenia jest importowany do danego systemu projektowego jako plik GSD (General Station Description) w formacie XML.

W pliku opisane są parametry komunikacji i urządzeń, które ustawia się w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Ponadto są one przekazywane do sterownika i następnie po nawiązaniu połączenia wysyłane do urządzenia.

W pliku GSD oprócz obrazu urządzenia i właściwości komunikacji są zintegrowane wszystkie komunikaty o błędach komponentu w formacie tekstowym.

Narzędzie diagnostyczne I/O PROFINET potrzebuje do przekazania komunikatu o błędzie w formacie tekstowym wyłącznie nazwy producenta i identyfikatora urządzenia.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410