Wymiana danych

Transmisja danych w sieci PROFINET odbywa się w oparciu o prosty model consumer/provider. Provider cyklicznie przesyła dane do consumera. W przypadku sygnałów wejściowych providerem jest moduł I/O, a consumerem – sterownik PLC, a w przypadku sygnałów wyjściowych jest dokładnie na odwrót. Ta efektywna transmisja danych poprzez dwie różne cechy RT i IRT protokołu PROFINET gwarantuje pracę w czasie rzeczywistym.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Komunikacja w czasie rzeczywistym z PROFINET RT

W komunikacji w czasie rzeczywistym PROFINET z cechą RT (real time) wymiana danych odbywa się przez zoptymalizowany stos programowy, równolegle do stosu TCP/IP. Za pośrednictwem stosu TCP/IP nawiązywane jest połączenie ze sterownika do urządzenia. Poprzez stos TCP/IP każde urządzenie posiada własny adres IP i można się z nim komunikować również za pośrednictwem innych protokołów (jak HTTP dla serwera WWW).

PROFINET w celu spełnienia wymogu pracy w czasie rzeczywistym wykorzystuje tag VLAN w nagłówku, ustawiając tam maksymalny dostępny poziom priorytetu 6. Dlatego w przełącznikach telegramy PROFINET mają priorytet.

PROFINET RT dla wymiany danych definiuje czasy odświeżania pomiędzy 250 µs a 500 ms. Dane wejścia i wyjścia jednego modułu mogą mieć również inne czasy odświeżania. Możliwy czas odświeżania zależy od wydajności.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Komunikacja w czasie rzeczywistym z czasem jitter telegramu poniżej 1 µs

Dla PROFINET IRT obowiązują takie same właściwości, jak dla PROFINET RT. Klasa czasu rzeczywistego została tu jednak rozszerzona o charakterystyczny sprzęt, dzięki czemu czas jitter telegramów nie przekracza 1µs.

W fazie IRT może odbywać się synchroniczna, niezależna od komunikacji Ethernet, transmisja danych w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki wielozadaniowości z wywłaszczeniem. Z dokładnością do µs dla wszystkich uczestników określa się, kiedy dane czasu rzeczywistego, alarmy i komunikacja TCP/IP mogą być przekazywane dalej w sieci.

Urządzenia kompatybilne z PROFINET IRT mogą się komunikować również w trybie RT.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410