Rotorblad

Kontinuerlig tilstandsovervåking av et rotorblad
Tilbake til Vindanlegg

Kategorier

 • Løsninger for gjenkjenning av is

  Systemet for gjenkjenning av is fra Phoenix Contact måler tykkelsen på issjiktet på rotorbladene og sørger for at vindanlegget fungerer pålitelig.

 • Løsninger for lastmåling

  Rotor Monitoring System (RM-S) fra Phoenix Contact overvåker svingningene i vindanleggenes rotorblader kontinuerlig.

 • Løsninger for lynstrømmåling

  Lynstrømmålesystemet LM-S (Lightning Monitoring System) fra Phoenix Contact forenkler planleggingen av vedlikeholdsarbeid i vindanlegg.

Tilstandsovervåking på rotorbladet er en sensitiv oppgave, spesielt når rotorenes diametre blir stadig større. Ved å velge riktig overvåking økes anleggets effektivitet, og viktige sikkerhetsfunksjoner som skal beskytte vindanlegget mot skader, ivaretas.

Dine fordeler

 • Optimal tilgjengelighet i vindanlegg med robuste komponenter også ved ekstreme forhold
 • Enkel implementering i tilgjengelige anlegg takket være åpne grensesnitt
 • Fjerntilgang gjør at vedlikeholdstiltak kan planlegges og parametriseringen tilpasses

Overvåking av rotorblader med Blade Intelligence

Nye teknologier og trådløse sensorer gir varig og effektiv styring av vedlikehold og samtidig også effektiv retrofit av eldre turbiner.

Med kombinasjonen av gjenkjenning av is, lynmåling og lastovervåking får du med vår løsning for overvåking av blader, Blade Intelligence, alltid oversikt over rotorbladenes tilstand og rekker dermed å reagere tidsnok på eventuelle hendelser. Blade Intelligence finnes i flere varianter og kan også integreres trygt i eksisterende anlegg i ettertid.

Topologi Blade Intelligence

Tilstandsovervåking gjennom innovativ måleteknikk

Modulær systemoppbygging

Automatikkskap Blade Intelligence  

Total løsning for effektiv drift

Den modulære designen til løsningen Blade Intelligence åpner for individuell kombinasjon av enkeltløsninger, avhengig av behov. Sensorer som er utviklet spesielt for bruk i rotorblader leverer all data for behandling i en felles evalueringsenhet.

En utvidelse med ytterligere sensorsystem er mulig til enhver tid. Nye teknologier og trådløse sensorer gir varig og effektiv styring av vedlikehold.

Betjening og visualisering

Visualisering av anleggstilstand  

Visualisering av anleggstilstand

Dataene til samtlige sensorer vises oversiktlig på et HMI-­webpanel. Den enkle betjeningen gjør samtlige funksjoner lett tilgjengelige og åpner for en fullstendig visning for registrering av tilstanden til alle rotorblader.

Dokumentasjon av installasjonen

Støtte ved installasjonen  

Støtte ved installasjonen

Vi tilbyr digital installeringsstøtte av sensorene via app. Allerede under montering og oppretting på rotorbladet kan sensorposisjonene dokumenteres med bilde, og ytterligere informasjon for montering kan også dokumenteres i appen. Disse dataene overføres til tilhørende kontroller.

Integrering Matlab Simulink

Ved å ta i bruk PLCnext Techno­logy er Blade Intelligence optimal for bruk i moderne vindanlegg. En integrering av Matlab Si­mulink gjør det mulig å legge modeller for styring av bladoppvarmingen på kontrolleren, og integrere den. På den måten kan bladvarmeren reagere direkte på de endrede forholdene på rotorbladet.

Plattform for grenseløs automatisering

Plattform for grenseløs automatisering

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Løsninger til vindanlegg

Phoenix Contact tilbyr nyskapende og pålitelige løsninger til vindanlegg og vindparker.


Overvåkingssystem for rotorblader

Komplett system for helhetlig overvåking av rotorblader


Lynstrømmålesystem LM-S

LM-S overvåker vindpark i Guangxi med 1,5 megawatt effekt.

Mer informasjon