Vannutvinning

Vannutvinning

Sikre forsyningen

Overvåk og reguler drikkevannsbehandlingen – med løsninger utviklet av Phoenix Contact.

Tilbake til Drikkevannsforsyning

Kategorier

Mulighetene for utvinning av drikkevann er allsidige. Avhengig av kvaliteten på grunn- hhv. overflatevannet fremgår forskjellige behandlingsmetoder for drikkevannsforsyningen. Størrelsen på et anlegg eller nettverk er også avgjørende for hvilken teknikk som skal benyttes. Phoenix Contact tilbyr løsninger for alle typer utvinning av drikkevann. Standardiserte systemer og programvareløsninger inkludert moderne grensesnitt sørger for sikker fjernstyrekommunikasjon for desentrale brønnanlegg.

Dine fordeler

  • Fleksibilitet gjennom protokollomforming fra fjernstyrestandarder i henhold til IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP i IEC 60870-5-101/-104 eller OPC UA
  • Enkel integrering av desentrale stasjoner i anleggets nettverk takket være forhåndsprogrammerte funksjonsblokker
  • Målrettet håndtering av ressurser grunnet direkte, spesifikk styring av brønner

Smart Water Management

Smarte kommunikasjonskanaler  

Effektiv drift av brønnsystemer via sky

Smart drift av brønnsystemer med målrettet håndtering av ressurser lykkes takket være transparens i prosessen, kombinert med informasjon fra omgivelsene. Brønnpumpene styres målrettet via funksjonsblokker, og dataene i de enkelte brønnene formidles til en sky via kommunikasjonsprotokoll. Alle relevante måle- og forbruksverdier behandles og sammenlignes med eksterne data som værprognoser og
strømtariffer. Med utgangspunkt i dette kan tiltaksanbefalinger for håndtering av brønnsystemet avledes med størst mulig effektivitet. Resultatet er innsparing av energi og kostnader
samtidig som ressursene skånes.

Fjernstyreteknikk

Styresystem  

Overføring av prosessdata via standardisert fjernstyrekommunikasjon

Automatikkskapløsninger overtar styre- og reguleringsoppgaver fra desentrale konstruksjoner. Det omfatter kontrollert innkobling av utstyr og registrering av måleverdier. Viktige meldinger sendes til det overordnede styresystemet via en vanlig fjernstyreprotokoll (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) og via SMS til driftspersonellet.

Økonomisk effektiv protokollomforming

Overfør prosessdata samlet fra forskjellige fjernstyrestasjoner til kontrollrommet via en standardisert fjernstyrekommunikasjon. Industri-PC-er omformer disse dataene til klassiske fjernstyreprotokoller som for eksempel IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101. I tillegg kan kommunikasjonen overføres til aktuelle teknologier som OPC UA. Slik har du alltid full oversikt over samtlige utestasjoner.

Topologi: Økonomisk effektiv protokollomforming

Protokollomforming av fjernstyrestandarder

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00