Prosessvisualisering og tilstandsbasert vedlikehold ved avløpsanlegget Warendorf

Oversikt

Biologisk rensing i luftebassenget i renseanlegget Warendorf  

Luftebasseng i renseanlegget Warendorf

  • Avløpsanlegget Warendorf omfatter et sentralt hovedrenseanlegg og flere desentrale utestasjoner.
  • For å oppnå høy fleksibilitet og god effektivitet foregår en standardisert datautveksling mellom feltutstyret og kontrollsystemet via FDT-teknologien.
  • En moderne visualiseringsløsning fra Phoenix Contact muliggjør rask alarmmanagement samt omfattende dokumentasjon.
  • Med det lettforståelige brukergrensesnittet kan visualiseringen endres uten større anstrengelser og tilpasses prosessene og anlegget optimalt.

Kundeprofil

Flyfoto renseanlegg Warendorf  

Flyfoto avløpsanlegg Warendorf

Det moderniserte avløpsanlegget Warendorf består av mange forskjellige anlegg og bygninger. Hovedrenseanlegget er konstruert for rundt 80 000 personer, et ytterligere, mindre renseanlegg er etablert for rundt 7000 innbyggere.

11 pumpeverk og ca. 25 spesialbygninger er innbyrdes nettorganisert. Kanal- og rørnettet omfatter totalt over 250 kilometer.

Anvendelse

Renseanlegg Warendorf, betjeningskonsept  

Enkel implementering av feltutstyr via brukergrensesnittet til FDT-rammeapplikasjonen.

Stadig mer komplekse prosesser gjør det nødvendig med mer intelligent og mer pålitelig feltutstyr. Anleggets driftsansvarlige må kunne hente opp samtlige driftsdata og diagnostikkmeldinger på et sentralt sted, og parametrisere og diagnostisere det intelligente feltutstyret under drift. Kun slik kan man oppnå høy fleksibilitet og effektivitet på samtlige av anleggets områder.

En viktig byggekloss er FDT-teknologien, som brukes ved standardisert datautveksling mellom feltutstyret og kontrollsystemet. I forbindelse med visualisering kreves en praktisk løsning med enkel håndtering. For å kunne reagere på uventede hendelser raskest mulig må operatøren i komplekse anlegg være i stand til å navigere mellom de forskjellige bygningene. I tillegg må visualiseringsløsningen ha forskjellige kommunikasjonsgrensesnitt for å kunne koble anleggsdeler som har vokst i løpet av årene, til de forskjellige overføringsprotokollene.

Løsning

Renseanlegg Warendorf, prosessoptimalisering  

Implementering av feltutstyr via et standardisert kommunikasjonsgrensesnitt

FDT-rammeapplikasjonen omfatter forskjellige utstyrs- og kommunikasjonsdrivere og gir operatøren en oversikt over alt feltutstyr som er montert. Via utstyrsdriverne (Device-DTM) kan driftsdata, alarmer og viktige måleverdier tilhørende det intelligente feltutstyret til enhver tid hentes opp fra forskjellige steder. På grunn av det standardiserte kommunikasjonsgrensesnittet spiller det underlagrede bussystemet ingen rolle lenger.

Eventuelle feil lokaliseres raskt via FDT-rammeapplikasjonen. Dermed kan operatøren reagere raskt og målrettet. Viktig er også en rask og enkel implementering av ny maskinvare i den eksisterende applikasjonen. Brukeren trenger bare å implementere en utstyrs-DTM i rammeapplikasjonen. Som et neste trinn kan brukeren parametrisere feltutstyret på avstand eller direkte på stedet og tilpasse det etter fremtidige oppgaver.

Renseanlegg Warendorf, prosessoptimalisering  

Visualisering av all diagnostikkdata for tilstandsbasert vedlikehold.

Rask lokalisering og utbedring av feil

Det lokale visualiseringssystemet består av en stasjonær datamaskin samt to tilkoblede skjermer Dataene overføres fra en kontroller til den lokale visualiseringsløsningen Visu+ fra Phoenix Contact via OPC-protokollen. Via Visu+ kan operatøren overvåke hele renseprosessen og gripe raskt inn ved behov. Måleverdier, koblingsforløp og driftstimer for de enkelte aggregatene vises i form av en oversikt eller en trend-grafikk.

De forskjellige prosesstørrelsene utgjør en spesiell utfordring ved nøyaktig sammenligning. Derfor genererer Visu+ forskjellige trend-grafikker som stiller forskjellige tilpasninger og filtre til disposisjon. Dermed åpner de for en detaljert betraktning av relevant informasjon.

Det lokale visualiseringssystemet administrerer også alarmmanagementet. Hvis det oppstår en feil i en løpende prosess, viderefører Visu+ feilmeldingen umiddelbart til ansvarlig persongruppe. Dermed oppdateres operatøren til enhver tid om anleggets status, og kan iverksette tiltak umiddelbart.

Fasit

Renseanlegg Warendorf, betjeningskonsept  

Tim Jungmann, teknisk leder for avløpsanlegget Warendorf

Kravene til økonomisk effektivitet blir kontinuerlig høyere. Med dette som utgangspunkt er det derfor stadig viktigere å samle informasjon og videreføre den til relevant persongruppe. Disse rammebetingelsene omsettes i praksis av visualiseringsløsningen Visu+.

"Det lettforståelige brukergrensesnittet gjør at medarbeiderne mine kan endre visualiseringen uten mye arbeid og dermed tilpasse den optimalt etter prosessene og anlegget", forteller Tim Jungmann, teknisk leder for avløpsanlegget Warendorf. Utover dette kan feil oppdages på et tidlig tidspunkt og også forebygges.

"Ved å ta i bruk FDT-teknologien kan medarbeiderne mine betjene alle fordelte understasjoner fra kontrollrommet i Warendorf på en praktisk måte, og lagre alle data som er relevante for vedlikehold", oppsummerer Jungmann. "Konseptet viser seg derfor å være en optimal støtte i vårt forsøk på å styre anleggene så effektivt som mulig rent kostnadsteknisk og med hensyn til energiforbruk".

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
PROFINET-busskobler for tilknytning av desentral periferiIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Programvarebiblioteker for PC Worx for utvidelse av styreteknikken fra Phoenix ContactWATERWORX2400180
Visualiseringsprogram med SCADA-funksjonerVISU+ 2 RT2400126
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA 2692788
Inline-controller med PROFINET-grensesnittILC 350 PN2876928
Elektronisk motormanagement for drift med eksterne strømtransformatorerEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
BeskrivelseTypeArt.nr.
PROFINET-busskobler for tilknytning av desentral periferiIL PN BK DI8 DO4 2TX
Programvarebiblioteker for PC Worx for utvidelse av styreteknikken fra Phoenix ContactWATERWORX
Visualiseringsprogram med SCADA-funksjonerVISU+ 2 RT
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA
Inline-controller med PROFINET-grensesnittILC 350 PN
Elektronisk motormanagement for drift med eksterne strømtransformatorerEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer:

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk