Regulering av tilstrømning

Regulering av tilstrømning

For sikker tilstrømning

Med styreløsninger fra Phoenix Contact sørger du for en behovstilpasset tilstrømning til renseanlegget.

Tilbake til Avløpsvannbehandling

Kategorier

Regn- og sølevann (blandet vann) samles i en kanal foran renseanlegget, før det avgis med tidsforsinkelse til renseanlegget. Et overløpsbasseng for regnvann avlaster kanalnettet. Vannet føres inn i prosessen avhengig av utnyttelsesgrad. Tilløpspumpen til renseanlegget reguleres med utgangspunkt i en nivåmåling som sammenlignes med skalverdier.

Phoenix Contact tilbyr pålitelige styreløsninger for regnavlastningssystemer og avløpspumpeverk. Spesialutviklede funksjonsblokker samt komponenter for motorstyring for regulering av spjeldene og frekvensomformerne sørger for behovstilpasset tilløp.

Dine fordeler

  • Effektiv og kostnadsbesparende vedlikehold med konsepter for mobil hhv. desentral anleggstilgang
  • Standardiserte protokoller for implementering av fjernstyrestasjonen i eksisterende nettverk
  • Mange muligheter grunnet dataoverføring via egne fjernsignalkabler, radiosignaler eller Industrial Wireless

Overvåking av tilstrømning fra overløpsbasseng for regnvann og til renseanlegget

Måleutstyr for overvåking av tilstrømning  

Behovstilpasset regulering av tilstrømning

Med den modulære styreteknikken i klassen 100 fra Phoenix Contact reguleres tilførselen til renseanlegget fra overløpsbasseng for regnvann etter behov, og nivåer registreres permanent.

Ved hjelp av forhåndsprogrammerte funksjonsblokker kan alt vanlig måleutstyr integreres helt enkelt.

Fjernstyreteknikk for desentrale avløpspumpeverk

Automatikkskap for styring av avløpspumpen  

Modulære fjernstyreløsninger for avløpspumpeverk

Det være seg mobilradio, kabel, radiosignalteknologi eller DSL – Phoenix Contact tilbyr modulære fjernstyreløsninger for eksisterende og nye anlegg.

Optimal tilpasning til anleggsstrukturen takket være ubegrensede kombinasjonsmuligheter av forskjellige overføringskanaler.

Med fjernstyrebiblioteket Resy+ overfører du data pålitelig fra desentrale stasjoner til kontrollrommet via standardiserte protokoller.

Fjerndiagnostikk

Nettbrett for fjerndiagnostikk  

Fjerntilgang til anlegget via smarttelefon eller nettbrett

Få fleksibel tilgang til anlegget, og diagnostiser anleggets tilstand. Med den nettbaserte visualiseringsløsningen atvise® har du til enhver tid oversikt over anlegget via fjerntilgang med en smarttelefon eller et nettbrett.

Slik utformer du effektive betjenings- og overvåkingsløsninger for teknikeren. Takket være behovstilpassede vedlikeholdstiltak som kan planlegges, reduserer du permanent kostnadene som oppstår i forbindelse med diagnostikk og utbedring av feil.

Løsninger for avløpspumpeverk: Fra motorstyring og helt til sikker datakommunikasjon

Ved styringen av avløpspumpeverk sørger den modulære småkontrolleren i klassen 100 for pålitelig avlesning og overføring av relevante prosessdata i forbindelse med nivå- og gjennomstrømningsmåling.

Avhengig av hvilke tekniske og geografiske krav som stilles til avløpspumpeverket sørger MGuard-Security-ruteren for en pålitelig og først og fremst sikker kommunikasjon til og fra kontrollrommet.

Motorstyreløsningen CONTACTRON forener funksjonen til en klassisk vendebeskyttelseskobling
med sikkerhetsfunksjoner i en og samme enhet.

Topologi: Løsninger for avløpspumpeverk

Automatiser avløpspumpeverkene med løsninger fra Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk