Mekanisk forsedimentering

Mekanisk forsedimentering

Effektiv forsedimentering

Stol på pålitelige løsninger som sørger for et friksjonsfritt forløp i den mekaniske forsedimenteringen.

De belastede omgivelsene til avløpsvannets sentrale samlepunkt forutsetter en meget robust maskinvare som er tilpasset forholdene. For å oppnå en anleggsdrift som er lite vedlikeholdskrevende trengs en pålitelig kontroller og overvåking.

Phoenix Contact tilbyr løsninger som imøtekommer de strenge kravene og som sørger for et friksjonsfritt prosessforløp. Det omfatter modulære styreløsninger, egensikre inn- og utgangsmoduler, kommunikasjonsløsninger og et programvarebibliotek som er spesielt tilpasset sektoren vann.

Dine fordeler

  • Rask og enkel: Regulering og styring av feltutstyr gjennom ferdige programmoduler
  • Kommunikasjonsløsninger for enhver infrastruktur med teknikk for Ex-området
  • State-of-the-art-teknikk grunnet kontinuerlig videreutvikling av programvarebiblioteket Water Functions

Løsninger for anleggs-Engineering

Anleggs-engineering for vannbehandling  

Anleggs-Engineering med Water Functions

Sikre anleggets tilgjengelighet gjennom en sertifisert virkemåte som er tilpasset vannbehandling. Programvarebiblioteket Water Functions gir rask og enkel Engineering. Regulering og styring av feltutstyr gjennom ferdige programmoduler. Water Functions har et modulært funksjonsblokkonsept som gjør den spesielt godt egnet for fleksibel bruk. Spesielt ved automatikkskapbygging tilbyr vi muligheten til å gå inn på individuelle behov. På grunn av det generøse ytelsesomfanget med funksjonsblokker kan du utvikle egne konsepter effektivt, og implementere dem helt enkelt.

Egensikker registrering av signaler

I/O-er for egensikker registrering av signaler  

Pålitelig registrering av signaler på Ex-områder

På Ex-områder, for eksempel ved grov- og finseparasjon, må signalregistreringen fungere absolutt pålitelig. Phoenix Contact kan i den forbindelse tilby en stor produktportefølje for nettopp Ex-områder. Du installerer I/O-stasjonen din enkelt og trygt i sone 2. Sensorene og aktuatorene installeres adskilt og i sone 0, 1 eller 2, helt etter behov.

Konsekvent prosessautomatisering fra feltnivå og helt til kontrollrommet

Takket være samarbeidet med produsenter av bransjespesifikt feltutstyr som frekvensomformere og forskjellige målere, tilbyr Phoenix Contact med Water Functions en praktisk integrering i infrastrukturen din. Prosessbibliotekets funksjonsomfang utvides kontinuerlig etter dagens tekniske status.

Dra nytte av alle mulighetene med sikker tilknytning av dine desentrale stasjoner til kontrollrommet. Ta i bruk den sentrale tilgangen og den kontinuerlige overvåkingen av prosessdataene, direkte fra kontrollrommet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00