AVU Netz: Mobilt merkesystem sparer tid og veier ved merking av anlegg

Oversikt

Fremstilling av merkene på stedet med en mobil skriver  

Fremstilling av merkene på stedet

  • I Ennepe-Ruhr-området setter AVU Netz opp og drifter over 1800 forsyningsanlegg for strøm, gass og vann.
  • For detaljert merking av samlige anleggsdeler i de utstrakte anleggsstrukturene innen vannforsyning var man på leting etter et mobilt merkesystem.
  • Med det mobile merkesystemet Thermomark Prime unngår man mye kjøring og annen vei, for eksempel i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.
  • På denne måten sparer forsyningsforetaket inn høye summer.

Kundeprofil

Vannbehandling i et ultrafiltreringsanlegg i vannverket Witten  

I vannverket Witten behandles vannet gjennom det nye rensetrinnet i et ultrafiltreringsanlegg.

I tillegg til distribusjonen av strøm og gass sørger AVU Netz for rent drikkevann til regionen. Drikkevannsreservoaret, Ennepe-demningen, har over 12,3 millioner kubikkmeter vann.

Med vannverkene Rohland og Volmarstein drifter AVU Netz, i samarbeid med Witten vannverk, vannproduksjonen til hele regionen.

Anvendelse

Stephan Maubach, avdeling Netzservice Systemtechnik hos AVU Netz  

Stephan Maubach fra avdelingen Netzservice Systemtechnik hos AVU Netz

"For oss som leverandør er anleggsdokumentasjonen en helt avgjørende faktor", forteller Stephan Maubach fra avdelingen Netzservice Systemtechnik hos AVU Netz. "Drikkevannsforsyning er generelt høyst sensitivt – derfor er det så viktig at våre anleggsteknikere nettopp i forbindelse med service får tilgang til samtlige anleggsdeler, raskt og effektivt og til enhver tid." Lange vedlikeholds- og servicetider ville ha blokkert distribusjonsnettet helt unødvendig, et nett som ideelt sett skal være et system som er kontinuerlig i drift. Hvis anlegget må repareres eller utvides, må den eksisterende merkingen også tilpasses i takt med de nye komponentene i automatikkskapet.

"I forbindelse med merkingen og anleggsdokumentasjonen støtte vi på lokale problemer. Merkingene som skulle suppleres, ble notert for hånd på et ark og videresendt til produksjonsavdelingen", forteller Maubach. "Dermed oppstod det kostnader som vi måtte spare inn andre steder. Vi var derfor på leting etter en mobil skriverløsning som kunne fremstille merkene våre der vi trenger dem.

Løsning

Merking av komponenter i automatikkskapet  

Hver komponent i automatikkskapet kan merkes helt enkelt på stedet.

Også forsyningssektoren står i dag under høyt kostnadspress, all den tid bedriftene her er tvunget til å identifisere stadig nye sparepotensialer og utforme eksisterende prosesser enda mer effektivt. Et mobilt merkeapparat for montørene som gir samme kvalitet som de stasjonære skriverne som tilbys i verkstedet ved automatikkskapbygging, ga her interessante perspektiver.

Av denne grunn bestemte AVU Netz seg for det batteridrevne mobile systemet THERMOMARK PRIME. Summa summarum nevner Maubach en tidsfordel på rundt 15 prosent sammenlignet med den tidligere arbeidssituasjonen med stasjonære skrivere. "Fordi vi kan legge inn skiltdataene direkte på stedet, bortfaller tidkrevende mellomtrinn som i tillegg lett fører til feil. Tid som ellers hadde gått med til ettertrykk i verkstedet, kjøretider og tidsbruk til fots, bortfaller nå også."

For å opprettholde kontinuiteten i forsyningen betegnes, dokumenteres og merkes hvert tilkoblingspunkt i systemet og i anlegget på samme måte. Med sine fleksible bruksområder samt rene og lett avlesbare resultat skaper THERMOMARK PRIME nettopp den effektiviteten og sømløsheten i automatikkskapet som er så viktig for systemteknikerne hos AVU Netz. Maubach: "Med den moderne skriverteknikken kan vi merke selv 40 år gamle rekkeklemmer helt uten problemer."

Merkeprogrammet CLIP PROJECT som er integrert i den mobile skriveren og som brukes i mange merkesystemer fra Phoenix Contact, gjør at brukerne kan legge inn all nødvendig informasjon lokalt på stedet, og da ved hjelp av det installerte berøringsdisplayet, som fungerer som et nettbrett. Via Plug-and-Play kan merkeprosjekter som er opprettet på enheten, overføres som eksempel via en USB-penn eller også via trådløse forbindelser og deretter skrives ut og/eller lagres.

Fasit

Den høye driftssikkerheten som er nødvendig i det regionale distribusjonsnettet er ikke mulig uten anleggsmerkingens og anleggsdokumentasjonens høye nøyaktighetsgrad og sømløsegenskaper. "Valget av THERMOMARK PRIME fra Phoenix Contact var lønnsomt allerede etter kort tid", forteller Maubach. "På stedet arbeider vi nå mye mer effektivt. Utslagsgivende grunner for anskaffelsen av den mobile skriveren THERMOMARK PRIME var den gode fleksibiliteten, den lett forståelige håndteringen via berøringsdisplayet og – last but not least - den gode grensesnittkoblingen mellom vårt CAE-system fra EPLAN.“ Maubach vurderer også ytterligere prosjekter: "For tiden planlegger vi å benytte THERMOMARK PRIME for fjernoverføring av stasjoner på lokale 10 kV nett."

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00