Digital tvilling

Digital tvilling

Sammenligning mellom As Planned og As Built

Optimalisert vedlikehold grunnet bedre datakvalitet.

I store anlegg og i prosessindustrien kreves det mange ressurser for å holde anleggsdokumentasjonen kontinuerlig i henhold til nyeste status. Personell for vedlikehold eller fra eksterne firmaer kontrollerer produksjonsanlegget regelmessig og dokumenterer registrerte endringer gjennom såkalt Redlining. Ved overføring av Redlining fra papirlister til et R&I-flytskjema oppstår det ofte en fare for overføringsfeil. Derfor kan produsentinformasjon i forbindelse med avvikling av produkter eller produktendringer, ikke evalueres. Utvalget med feltutstyr i produksjonsanlegget er i stadig endring, samtidig som informasjon delvis mangler, derfor kan lagerbeholdning ikke planlegges, og det blir særdeles vanskelig å skifte ut enheter.

80 % av prosessanleggene er utstyrt med digitalt, HART-egnet feltutstyr. Men kun 5 % benytter disse digitale signalene. Phoenix Contact tilrettelegger for at du kan hente ut HART-data i ettertid, og vi klargjør alle nødvendige feltdata i OPC-UA-format uten tilbakevirkninger. Takket være disse ytterligere smarte feltutstyrsdataene sørger vi for en digital anleggstransparens, den såkalte digitale tvillingen. Med denne transparensen forbedres servicetiltak, vedlikehold og tilgjengelighet betydelig. 

Dine fordeler

  • Aktuelle, reelle data fra anlegget er tilgjengelig til enhver tid grunnet automatisk As-Built-dokumentasjon
  • Inspeksjoner for manuell registrering av det installerte HART-feltutstyret bortfaller, takket være konsekvent tilkobling av feltutstyret
  • Rask utbedring av feil eller aldri mer stillstand som følge av tilbakekalling, endringer eller avviklinger fra produsentenes side, takket være optimalisert lagerhold

Lagerbeholdningsliste for HART-utstyr med tastetrykk -
enkel sammenligning mellom As Planned og As Built

Med vår nettbaserte lagerbeholdningsliste har du alltid full oversikt over feltutstyret. For bedre oversikt vises gjenkjente endringer med en ramme. Det gjør det enklere å bruke Redlining i anleggets dokumentasjon. Du kan også velge å eksportere lagerbeholdningslisten. Slik legger du fundamentet for innføringen i den digitale tvillingen (Digital Twin).

Nettbasert lagerbeholdningsliste  

Eksempel på nettbasert lagerbeholdningsliste

Fra felten til IoT

Det elektriske uttaket av HART-signalene ettermonteres uten tilbakevirkning mellom felten og styreteknikken. Feltutstyrsdata normaliseres on the edge og gjøres enhetlig. På den måten kan tjenester som gir mer verdi, som for eksempel forutseende vedlikehold (Predictive Maintenance) eller i forbindelse med varig prosessoptimalisering, klargjøres.

Ønsker du informasjon om hvordan løsningen vår kan passe til nettopp ditt prosessanlegg?

Vi veileder deg gjerne videre, og avklarer alle prosjektrelaterte behov sammen med deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nytten ved digital tvilling med HART

LinkedIn Live Stream "Digital tvilling"