Overvåking av nøddusj

Overvåking av nøddusj

Økt sikkerhet for anleggspersonellet

Overvåk nøddusjene enkelt og sikkert med løsninger fra Phoenix Contact.

Ofte utføres vedlikehold av nøddusjer av en servicetekniker på stedet, og i nødstilfeller er anleggspersonellet avhengig av hjelp for å informere helsepersonell. I tillegg er regelmessig vedlikehold på anleggene i forbindelse med arbeidssikkerhet foreskrevet i henhold til internasjonale standarder.

En sentral overvåking med Phoenix Contact sparer inn regelmessige inspeksjoner og sikrer at nøddusjen fungerer også umiddelbart etter siste inspeksjonsrunde. I tillegg varsles helsepersonellet nøyaktig, noe som øker anleggspersonellets sikkerhet.

Dine fordeler

  • Økt arbeidssikkerhet grunnet umiddelbar signalisering av anleggsbeskyttelse og bedriftens helsepersonell når nøddusjen utløses, og da via SMS, e-post eller nettjenester
  • Praktisk overvåking av nøddusjene og sikring av funksjonsdyktigheten grunnet bruk av skytjenester.
  • Enkel bekreftelse på regelmessig rutinevedlikehold grunnet automatisk lagring av vedlikeholdsrapporter

Sentral overvåking av anleggets tilstand

Ved bruk av nøddusjen utløses en melding som kan sendes via SMS, e-post eller nettjenester. En forbindelse kan også opprettes til ODP-serveren eller Proficloud, slik at man i nødstilfeller kan reagere snarest mulig.

Med løsningen fra Phoenix Contact informeres anleggsbeskyttelsen og bedriftens helsepersonell nøyaktig straks nøddusjen utløses.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00