SFB Technology

Selektiv sikring

Selektiv sikring

Strømforsyninger med SFB Technology brukes til å sikre anleggene selektivt og økonomisk effektivt.

For å oppnå optimal anleggstilgjengelighet må standard automatsikringer utløse magnetisk. Kun slik kobles kretser med feil selektivt ut, samtidig som viktige anleggsdeler forblir i drift uten avbrudd. Med SFB Technology leverer strømforsyningen og DC/DC-omformeren i den forbindelse mange ganger nominell strøm i en kort periode, og holder nødvendig strømreserve klar.

Mål: Optimal anleggstilgjengelighet

I forbindelse med produksjonen kan feil aldri utelukkes helt. Det kan blant annet oppstå kortslutninger i oppkoblingen eller feilfunksjoner hos forbrukerne. Såfremt hele prosessen tillater det, bør maskiner eller anlegg på berørt område likevel fungere videre uten avbrudd.

Løsningen er en adskilt sikring av de enkelte sluttenhetene eller mindre funksjonsgrupper. Slik unngår man utkobling av anleggsdeler som ikke er berørt.

Strømforsyninger og DC/DC-omformere med SFB Technology opprettholder produksjonen. SFB står for Selective Fuse Breaking. Ved feil leverer enhetene seks ganger nominell strøm i 12 ms for å koble ut berørt strømkrets.

Tilbake oppover

Økonomisk effektiv sikring ved hjelp av automatsikringer

Driften av viktige anleggsdeler opprettholdes  

SFB Technology

Ved siden av styringer er vanligvis ytterligere forbrukere, som sensorer eller aktuatorer, koblet til en strømforsyning. For å holde stillstandstidene nede bør disse strømkretsene være sikret enkeltvis.

Hvis det oppstår en kortslutning, skilles kun kretsen med feil fra strømforsyningen, mens de andre forbrukerne fungerer feilfritt videre.

For tiden er vanlige automatsikringer den mest prisgunstige løsningen for beskyttelse av en strømkrets. De kan utløse elektromagnetisk eller termisk via et bimetall.

For å kunne løse ut i løpet av få millisekunder trenger den integrerte elektromagneten likevel en betraktelig høyere strøm enn vernebryterens nominelle strøm.

Tilbake oppover

Egenskaper ved automatsikringer

Automatsikringer med 6 A nominell strøm  

Magnetisk utløsning fra 30 A

Kortslutningsstrømmen som kreves for en elektromagnetisk utløsning angis av produsentene vanligvis for vekselstrøm (AC). Brukeren må derfor ta hensyn til at DC-verdiene ligger høyere med en faktor på 1,2.

Automatsikringer finnes med forskjellige utløsekarakteristikker. I industrielle omgivelser brukes som regel brytere med B- eller C-karakteristikk.

Ved karakteristikk B kreves følgende strøm for å utløse bryteren:

  • Anvendelser med AC: Tre til fem ganger nominell strøm
  • Anvendelser med DC: Tre til seks ganger nominell strøm

Det innebærer at man ved de mest ugunstige betingelsene for en 25 A-bryter med karakteristikk B vil trenge 150 A for å løse ut i løpet av få millisekunder.

For brytere med karakteristikk C kreves følgende strøm:

  • Anvendelser med AC: Fem til ti ganger nominell strøm
  • Anvendelser med DC: Fem til tolv ganger nominell strøm
Tilbake oppover

SFB Technology forhindrer spenningsfall

Magnetisk utløsning innenfor 3 til 5 ms  

Dynamisk strømreserve

Ved feil begrenses nødvendig utløsestrøm av lange ledninger. Det kan føre til forsinket utløsning av automatsikringen, eller til at den ikke utløses i det hele tatt.

Hvis strømforsyninger stiller mindre ytelsesreserver til rådighet, sørger de for en termisk utløsning som kan ta flere sekunder eller minutter.

I dette tilfellet er feilsøkingen enkel, da man ser hvilken automatsikring som har utløst. I løpet av denne tidsperioden har strømforsyningens 24 V DC spenning allerede falt, og styringen har sviktet.

I verste fall leverer strømforsyningen en så lav strøm eller strømreserve i kun noen få sekunder at sikringen ikke utløser i det hele tatt. Det gjør feilsøkingen både dyr og tidkrevende.

Ved hjelp av SFB Technology leverer enheter i QUINT-serien derfor opptil seks ganger nominell strøm. Med denne impulsen utløser automatsikringene magnetisk.

Tilbake oppover

Ledningslengde og ledertverrsnitt

Avstand I er utslagsgivende for utløsing av vernebryteren  

Vær oppmerksom på maksimale ledningslengder

Om en automatsikring utløser raskt nok, er også avhengig av lengden og tverrsnittet til ledningen som forbrukeren er tilkoblet med.

Her er det ikke bare den høye strømmen som strømforsyningen kan levere, som er utslagsgivende. Kun når impedansen til strømveien med feil er lav nok, kan den høye strømmen også flyte i kortslutningen og utløse vernebryteren magnetisk.

I vår prosjekteringsmatrise finner du hvilken strømforsyning, ledningslengde og tverrsnitt som passer til ditt behov.

Tilbake oppover

Eksempel

Avbruddsfri drift av styringen ved kortslutning i en forbruker  

Avbruddsfri drift av styringen ved kortslutning i en forbruker

Eksempel:

  • En strømforsyning (24 V / 20 A) forsyner en styring og tre andre lasttyper.
  • Hver strømvei er sikret ved hjelp av en automatsikring (6 A / B-karakteristikk).
  • Strømkretsene består av kobberledninger med lengde 25 m (tverrsnitt 2,5 mm2)

Hvis det i ovennevnte eksempel oppstår en kortslutning, leverer 20 A-strømforsyningen ved hjelp av SFB Technology seks ganger nominell strøm i kort tid, det vil si maks. 120 A. Med ti ganger merkestrøm utløser automatsikringen under alle omstendigheter i løpet av 3 til 5 ms på det magnetiske området i sin karakteristikk.

De andre forbrukerne fungerer fortsatt som de skal, styringen forsynes med 24 V DC og arbeider videre uten avbrudd til tross for kortslutningen.

Tilbake oppover

Eksempel på praktisk bruk

Forsøket i denne videoen viser tydelig alle fordelene ved SFB  Technology.

Tilbake oppover

Automatsikringer fra Phoenix Contact

Termomagnetisk vernebryter med SFB-karakteristikk  

Termomagnetisk vernebryter

I serien med termomagnetiske vernebrytere fra Phoenix Contact benyttes nå for første gang SFB-karakteristikken.

Denne utløsekarakteristikken er spesielt utviklet for bruk med strømforsyninger som fungerer med utgangspunkt i SFB Technology. Kombinasjonen av disse to enhetene sørger for en meget pålitelig utløsning ved feil, også selv om ledningene mellom strømforsyning og sluttenhet er lange.

SFB-karakteristikken er med referanse til C-karakteristikken, men adskillig smalere når det gjelder toleranse. Dermed oppnår vernebryteren utløsestrømmen raskere, og kobler tidligere ut. Det begrenser kortslutningsstrømmen og reduserer belastningen på ledninger og tilkoblet utstyr.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Automatsikringer

Læremodul rundt automatsikringsfunksjon.