SMT-lodding

Overflatemonterbare komponenter (Surface Mount Device – SMD) loddes direkte på kretskortets over- eller underside ved hjelp av loddbare kontaktflater. Fordi komponentene ikke trenger trådtilkoblinger som må føres gjennom hull på kretskortet og loddes, åpner overflatemonteringen (Surface Mounting Technology – SMT) for en meget tett montering av utstyr og utnyttelse av begge kretskortsider.

Dine fordeler

  • Reproduserbart høy prosesskvalitet takket være høy automatiseringsgrad
  • Høy utstyrstetthet: Kretskort kan benyttes på begge sider takket være overflatemontering
  • Effektive prosesser grunnet behandling av THR- og SMD-komponenter med en og samme metode

Grunnleggende informasjon

Overflatemonterbare printmoduler  

SMT-egnede printmoduler på tilkoblingsflater

Før utstyr monteres på de overflatemonterbare komponentene, trykkes de metalliserte putene på kretskortet ved hjelp av silke-, sjablon- eller dispensertrykk.

Til slutt monteres utstyret, og hele komponentgruppen loddes. Reflowmetoden har vist seg som den beste på oversiden av kretskort. SMD-komponenter på undersiden av kretskort klebes ofte på, og loddes f.eks. i bad med bølgelodding.

Sammenlignet med komponenter som stikkes igjennom, har SMD-komponentene lavere holdekrefter på kretskortet. Det er grunnen til at loddepunktene vanligvis ikke skal utsettes for sterke mekaniske belastninger. For å sikre et stabilt feste på kretskortet har mange SMD-komponenter ankermetall på sidene.

Der det er tilsvarende mekaniske påkjenninger som for komponenter som stikkes igjennom, benyttes såkalte THR-loddeankre. Sammenlignbare komponenter benytter dermed prosessfordelene ved begge teknologier – SMT og THR. Ved nyutviklinger drar Phoenix Contact derfor nytte av denne fordelen.

Finn din løsning raskt og ukomplisert

Under lenken nedenfor finner du samtlige kretskorttilkoblinger for SMT-lodding.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00