Tilbake til oversikten

Safety i skyen

Øk bedriftens ytelse ytterligere ved å overføre sikkerhetsrettede data til PROFICLOUD via Internett.

Safety i skyen
Safety i skyen – en ny tilnærming for økt effektivet

Safety i skyen – en ny tilnærming for økt effektivet

Skybaserte anvendelser åpner for helt nye muligheter til å føre mennesker, data og prosesser sammen. I den forbindelse spiller også sikkerhetsrettede data en viktig rolle. På hvilken måte?

Vi viser deg hvordan vi med vår skybaserte Safety-løsning kan øke ytelsen i bedriften din ytterligere. Sikre deg en konkurransefordel i en digital verden – med den PROFINET-baserte skyløsningen fra Phoenix Contact.  

Dine fordeler

  • Optimal tilgjengelighet, ettersom du til enhver tid og fra enhver lokalisering har tilgang til prosess- og Safety-dataene dine
  • Økt produktivitet grunnet helhetlig betraktning av data, ressurser og maskiner
  • Forebyggende vedlikehold holder feil og stillstandstider på et minimum
  • Pålitelig og sertifisert kommunikasjon grunnet TLS-kryptering

Skybaserte Safety-løsninger for økt effektivet

Safety i Proficloud

Muligheten for tilgang til sikkerhetssystemdata via Tingenes Internett (IoT) i sanntid og omforming av disse til nyttig informasjon, skjuler et stort potensial for deg som anleggsoperatør eller maskinprodusent.

  • Sikkerhetsrelatert overføring av data til skyen ved hjelp av sky-Devices
  • Kontinuerlig sammenføring og overvåking av prosess- og Safety-data i skyen
  • Evaluering av innsamlet informasjon på mobilt sluttutstyr, overalt og til enhver tid

Skykompatible sikre og ikke-sikre I/O-er til automatikkskapet

Skykompatible sikre og ikke-sikre I/O-er for feltinstallering

Muligheter med Safety i skyen

Med Proficloud-løsningen fra Phoenix Contact kan du som anleggsoperatør eller maskinprodusent optimalisere prosessene i bedriften ved å for eksempel analysere brukeregenskapene. Du kan ellers også forsøke å optimalisere maskinkonstruksjonen med tanke på ergonomiske aspekter. I tillegg åpner sanntidsdataanalyse for forebyggende vedlikehold, slik at maskinens levetid kan forlenges ved at man tidsnok skifter ut komponenter som lettere utsettes for slitasje, for eksempel releer.

Brukseksempler

Vi gir deg brukseksempler og nye muligheter som en skybasert Safety-løsning kan gi deg.

Du er maskinoperatør. Anlegget har påfallende mange avbrudd.

Produksjonsavbruddene utløses ved å betjene nødstoppanordninger og ved å åpne dører.

Løsningstilnærming med en skybasert Safety-løsning

En første sanntidsdataanalyse med dørbryterne og nødstoppbryterne som er tilkoblet skyen viser deg i hvilken tidsperiode maskinen ble betjent og hvilke andre prosessparametere som forelå. Mulige prosessparametere er blant annet gjennomstrømning og feilproduksjoner.

Ta et skritt videre, og foreta sammenlignende analyser av maskiner med lignende konstruksjon eller maskiner fra forskjellige produsenter. I tillegg kan du sammenligne ytelsen til lignende maskiner i forskjellige produksjonsnivåer.

Fra dette kan man trekke konklusjoner rundt feilkonstruksjoner eller feilbetjeninger, og utlede tiltak for å øke produktiviteten.

Du er maskinoperatør. Maskinen rengjøres eller vedlikeholdes regelmessig.

Du overvåker maskinens driftshastighet og observerer at driftsmodusen er endret og at maskinen settes i redusert hastighet. Under oppsettdrift forblir beskyttelsesdørene likevel påfallende ofte lukket.

Løsningstilnærming med en skybasert Safety-løsning

I skyen innsamles sikkerhetsrelaterte signaler som låsemekanismer for beskyttelsesdør, bekreftelsessystemer i forbindelse med driftsmodi samt sikre hastighetsprofiler i sanntid, og klargjøres for analyse. Det åpner blant annet for en plausibilitetstest som forebyggende tiltak mot manipuleringer. 

Du er maskinoperatør. På anlegget må det ofte iverksettes vedlikeholdstiltak.

Hyppige vedlikeholdstiltak utenfor planlagte rammer innebærer overproporsjonal bruk av sikkerhetsrelevante slitasjekomponenter som releer, ventiler og mekaniske brytere.

Løsningstilnærming med en skybasert Safety-løsning

Hvis beskyttelsesdøren åpnes for ofte, kan det være en indikasjon på at maskinen ikke fungerer som forventet og at økt vedlikehold er nødvendig. Du som maskinoperatør har mulighet til å iverksette korrigerende tiltak. For økt bruk av en mekanisk dørlåsmekanisme ville ha redusert levetiden og opprinnelig brukstid (Mission Time for PL-beregningen). 

Du har ansvaret for overvåking av broer og sluser.

Elver vanskeliggjør direkte tilgang til enkelte anlegg. Klappbroer og sluser, som er fordelt over store områder, styres dermed fra et kontrollrom.

Løsningstilnærming med en skybasert Safety-løsning

Ta i bruk vår skyløsning som kabelerstatning for sikkerhetsrettede data. Du kan som eksempel overvåke broer fra avstand, heve og senke broer, eller betjene nødstopp. Overvåkingsbildene kan også overføres direkte til skyen, og viderebehandles derfra.

PROFICLOUD – skyløsningen for industrien

Internet of Things (IoT) med PROFICLOUD  

Internet of Things (IoT) med PROFICLOUD

Med PROFICLOUD tilbyr Phoenix Contact en åpen IoT-plattform for effektiv implementering av skykompatible automatiseringskomponenter og skytjenester.

Med PROFICLOUD nettorganiserer du produksjonsanleggene pålitelig og på tvers av lokalisering. I den forbindelse kobles PROFINET-nettverk til hverandre ved hjelp av systemkobleren.

Du kan benytte ferdige tjenester fra vårt tilbud, eller du kan utforme egne skytjenester med vårt Software Development Kit (SDK).

Beskyttet kommunikasjon grunnet TLS-kryptering

Pålitelig TLS-kryptering  

Pålitelig TLS-kryptering

Kommunikasjonen fra og til PROFICLOUD er kryptert med TLS 1.2.

Alle enheter og tjenester som er tilkoblet PROFICLOUD, utgjør alltid en utgående forbindelse. Det innebærer at alle deltakere tilkobles PROFICLOUD, og ikke skyen med deltakerne.

Slik forhindres etablering av utilsiktede forbindelser fra Internett og til Proficloud-deltakerne.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk