Tilbake til oversikten

Enkel idriftsettelse av nettverk og overvåking av utstyr: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Med programvaren FL Network Manager setter du nettverket raskt og enkelt i drift. Programvaren støtter deg ved følgende trinn:

 • Skanning av tilgjengelig nettverk
 • IP-tilordning og konfigurering av utstyr
 • Multi-Device konfigurering
 • Konfigurasjonsfil Handling
 • Firmware-oppdatering
 • SNMP Scripting

Nettverksskanning - enkel gjenkjenning av eksisterende utstyr

Programvaregrensesnitt ved nettverksskanning i FL-Network Manager  

Konfigurerbare skanneopsjoner i FL Network Manager

Med Network Manager kan utstyr leses inn via forskjellige mekanismer i eksisterende nettverk. I tillegg til typiske metoder for søk på IP-områder kan ytterligere mekanismer som DCP eller SNMP Broadcast benyttes.

Utstyr som lokaliseres, vises i en oversiktlig tabell og kan benyttes i prosjektet ved hjelp av et enkelt tastetrykk.

IP-tilordning og konfigurering av utstyr

Programvaregrensesnitt ved IP-adresseendring i FL-Network Manager  

IP-adresseendring i FL Network Manager

Grunnet støtte av selv de mest forskjellige IP-tilordningsmekanismer (BootP, DHCP, DCP) kan du med få tastetrykk tilordne IP-adresser til både Industrial Ethernet-enheter, PROFINET- og EtherNet/IP-komponenter. Ved hjelp av utstyrs-MAC-adressene er det også mulig å planlegge IP-adressetilordningen.

Nettverkskomponentene som er integrert i prosjektet ditt, kan konfigureres detaljert. Utover dette er det også mulig å endre typiske parametere som IP-adresse, subnettmaske, Gateway-adresse og utstyrsnavn i en tabellarisk oversikt.

Enkel betjening av konfigurasjonsfilene

Programvaregrensesnitt ved utstyrskonfigurering i FL-Network Manager  

Opplasting av utstyrskonfigurasjon med FL Network Manager

I forbindelse med rask utskiftning av utstyr eller Backup kan konfigurasjonsfiler lastes ned samtidig fra flere enheter med bare et par tastetrykk. Filene lagres med IP-adresse og tidsstempel, noe som gir rask tilordning og problemfri revisjonsstyring.

Konfigurasjonsfilene lagres også helt enkelt på utstyret med få tastetrykk:

 1. Velg utstyr
 2. Velg funksjonen "Last konfigurasjonsfiler på enheten"
 3. Velg fil pr. enhet fra fortegnelsen, og klikk for å starte alle

Multi-Firmware-oppdatering

Programvaregrensesnitt ved Multi-Device-Firmware-oppdatering  

Velg filer for Firmware-oppdatering med FL Network Manager

Ved hjelp av Network Manager oppdaterer du alle enheter samtidig med kun få klikk. Programvaren inneholder samtlige nødvendige funksjoner, slik at ingen ytterligere verktøyer er nødvendig.

 1. Merk utstyret
 2. Velg Firmware-filer
 3. Start oppdateringen parallelt for alle enheter

Samtidig konfigurering av flere enheter med FL Network Manager

Programgrensesnitt ved Multi-Device-konfigurering  

Multi-Device-konfigurering

For å stille inn samme parametere på forskjellige enheter, for eksempel aktivering av redundansmekanismer, har Network Manager Multi-Device-konfigureringen. Med kun få klikk aktiverer du en funksjon meget enkelt og på et vilkårlig antall enheter i nettverket ditt.

Konfigurering og diagnostikk for hver SNMP-kompatible enhet

Programvaregrensesnitt ved SNMP-Scripting  

SNMP-Scripting

I forbindelse med komplett utstyrsparametrisering kan SNMP-skripter opprettes. Disse skriptene kan lagres og på et senere tidspunkt også benyttes på andre enheter. På den måten kan hver SNMP-kompatible enhet parametriseres og diagnostiseres. I tillegg til nettverksinfrastrukturprodukter som Switches, WLAN-Access-Points og Ethernet-ekstendere kan slik også I/O-stasjoner og Ethernet-kompatible strømforsyninger fra Phoenix Contact konfigureres. Takket være den enkle syntaksen og ferdige maler er dette et alternativ ikke bare for IT-eksperter.

Topologivisning med integrert ringdiagnostikk

RSTP-topologi i FL Network Manager  

RSTP-topologi i FL Network Manager

For å gjenkjenne og vise Ethernet-nettverk støtter FL Network Manager en topologivisning med ringdiagnostikk. Topologien gjenkjenner nettverksinfrastrukturkomponenter og sluttutstyr samt VPN-forbindelser og NAT-arkitekturer, og viser dem på forskjellige måter. Utover dette finnes det detaljerte visninger med diagnostikkprametere til redundansprotokollene RSTP, MRP, DLR og Extended Ring.


Tilbake til oversikten
Mer informasjon

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00