Tilbake til oversikten

Managed Switches IRT

Managed Switches IRT

Serien FL SWITCH IRT bruker ERTEC-controller og er dermed ideell for PROFINET-anvendelser. Disse svitsjene oppfyller alle krav for optimal videreføring av PROFINET-pakker. Takket være en integrert PROFINET-Device kan FL SWITCH IRT konfigureres og overvåkes i sin helhet fra kontrolleren.

Prioritert PROFINET-dataoverføring

PROFINET-prioritering  

PROFINET-prioritering

Uavhengig av datapakkenes prioritet behandles PROFINET-pakkene først ved at header-filen til innkommende pakker undersøkes med hensyn til en PROFINET-ID.

Hvis en PROFINET-ID gjenkjennes i en header, behandles datapakken med høyeste prioritet. Det gjør det mulig å evaluere bestemte typer bruk, blant annet videostreams, høyere, uten at PROFINET-kommunikasjonen påvirkes negativt.

Anleggsoperatøren trenger dermed ikke å tenke på prioritering av PROFINET-pakkene. Planleggingen av nettverket blir enklere, og det er mulig å skille mellom prioriteringen av alle ikke-PROFINET-telegrammer.

Ved overføringen i 100 Mbit-drift oppnås meget korte latenstider ved videreføring av pakker – takket være støtte i form av Cut Through Switching-teknologien. Dermed kommer PROFINET-pakker raskt til mål også selv om de går via flere svitsjer.

Integrering i engineering

Konfigurering av IRT-svitsjer  

Konfigurering av IRT-svitsjer

FL SWITCH IRT konfigureres komplett fra PROFINET-kontrolleren – fra første oppstart inkludert IP-adressetilordning via DCP og helt til portkonfigureringen.

Under drift kan den komplette diagnostikken av IRT-Switches leses av og overvåkes via PROFINET-Device.

Utstyr skiftes raskt, og nettverkstopologien overvåkes via LLDP (Link Layer Discovery Protocol), som defineres i PROFINET-standarden.

Diagnostikk til fiberoptiske strekninger

Diagnostikk til fiberoptiske strekninger  

Diagnostikk til fiberoptiske strekninger

FL SWITCH IRT kan diagnostisere via fiberoptiske PROFINET-strekninger, og diagnostikkverdiene kan gjøres tilgjengelig for kontrolleren.

Kvaliteten på den fiberoptiske strekningen kan dermed overvåkes kontinuerlig. For å oppnå en bedre evaluering av den fiberoptiske strekningen viser FL IRT-svitsjer servicepersonellet også avstanden mellom to deltakere.

MRP – rask og pålitelig omkobling

MRP styrer omkoblingen i en ringtopologi  

Omkobling ved feil

Fordi Media Redundancy Protocol (MRP) ringredundansmekanisme støttes, sikrer FL SWITCH IRT en avbruddsfri datatrafikk i nettverket ditt. Som en del av standard IEC 62439 garanterer MRP omkoblingstider på maksimalt 200 ms ved avbrudd.

Ved hjelp av det utskiftbare konfigureringsminnet FL MEM PLUG/MRM aktiverer du i tillegg MRP-Manager-funksjonen i din IRT-svitsj. Med denne funksjonen overtar svitsjen overvåkingsoppgaven av redundansfunksjonen til den komplette MRP-ringen. I tillegg kan du lagre utstyrskonfigureringen på det eksterne minnet slik at utstyr kan skiftes ut på kun få sekunder.

Oversikt over FL SWITCH IRT

 FL SWITCH  IRT
Overføringshastighet10/100 mbps
Alarmkontaktja
Temperaturområde-25 °C ... +60 °C
Forsyningsspenning18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunksjoner 
Quality of Serviceja
VLANnei
Multicast / IGMP-Snoopingnei
Redundans 
Rapid Spanning Tree (RSTP)nei
MRP-Manager / Clientja (opsjon) / ja
Fast Ring Detection (FRD)nei
Large Tree Supportnei
Managementfunksjoner 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nei
Automatiseringsprotokoll 
PROFINET Conformance ClassC
PROFINET-deviceja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtreringnei
Godkjennelser/sertifikater 
Maritime godkjennelsernei
Ex-godkjennelsernei

Her kommer du til produktlisten med Managed Switches IRT.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00