Grensesnittadapter

Grensesnittadapter

Tilpasning av grensesnitt

Omsetting av grensesnitt til andre standarder eller økning av støysikkerheten – vi har en egnet løsning for nettopp dine behov.

Tilbake til Omformere og skillere

Kategorier

Søk i Grensesnittadapter

Vis alle produktene i denne kategorien

Med omformere fra Phoenix Contact kan forskjellige grensesnitt omformes protokolltransparent til andre standarder. Ved hjelp av galvaniske skillere unngår du farlig utjevningsstrøm og beskytter sluttutstyr pålitelig mot transienter.

Dine fordeler

 • Tilpasse og koble til grensesnitt ved bruk av omformere
 • Større rekkevidde og økt hastighet på grunn av segmentering av nettverket
 • Galvanisk skille av høy kvalitet mellom de enkelte segmentene forhindrer utjevningsstrøm

Én enhet – tre funksjoner

Omformere til grensesnittilpasning  

RS-232-omformer for RS-422 og RS-485

Med RS-232-omformeren gjøres RS-232-grensesnittet om til følgende formater:

 • RS-422: Firetråders punkt-til-punkt-drift
 • RS-485: Totrådersdrift, halvdupleks
 • RS-485: Firetrådersdrift, fulldupleks
 • Overføringshastighet 4,8 kbit/s til 115,2 kbit/s

Ekstra egenskaper:

 • LED-visning av sende- og mottaksdata
 • 3-veisskille av høy kvalitet mellom forsyning, RS-232 og RS-422/485 for sikker dekobling av potensialene med 2 kV
 • Integrert overspenningsbeskyttelse med avledning av transienter mot monteringsskinnen

Galvanisk grensesnittskiller

Grensesnittskiller RS-232  

Grensesnittskiller RS-232

Øk støysikkerheten til ditt RS-232-grensesnitt. 3-veisskillet har høy kvalitet og gir et potensialfritt og støysikkert grensesnitt.

Det gir deg store fordeler:

 • 3-veisskille av høy kvalitet mellom forsyning, RS-232 og RS-232 for sikker dekobling av potensialene med 2 kV
 • For alle overføringshastigheter opptil 115,2 kbit/s
 • Overføring av datakanaler for utgående data (TxD) og innkommende data (RxD) samt styreledningene RTS (Request to send) og CTS (Clear to send)
 • Visning av aktiv dataoverføring med adskilte dataindikatorer for sende- og mottakskanal

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service