Tilbake til oversikten

Fulldupleks med kun én fiber: Nye fiberoptiske medieomformere med WDM-teknologi

For å overføre data via optiske fibre kreves som regel alltid to optiske fibre. De nye Fast-Ethernet-medieomformerne utmerker seg med en spesiell teknikk: For den optiske kommunikasjonen kreves kun én optisk fiber.

Optisk overføring via Wavelength Division Multiplex

WDM-teknologi  

Toveis dataoverføring ved hjelp av WDM-teknologi

WDM står for Wavelength Division Multiplex. Denne multipleksmetoden benytter de to bølgelengdene 1310 nm og 1550 nm.

Her er det mulig å sende og motta (toveis) på én singlemodusfiber samtidig – uten at båndbreddenes overføringskvalitet blir påvirket. For å etablere forbindelse via en optisk fiber benyttes to enheter. Komponent A sender på TX-kanalen med 1310 nm, og komponent B mottar med samme lysbølgelengde på RX-kanalen. Omvendt med 1550 nm i den andre retningen. En forbindelse kan dermed kun opprettes mellom en komponent A og komponent B. Komponentene finnes i sett (A- og B-komponent).

Ved hjelp av WDM-teknologien kan båndbredden i eksisterende fiberoptiske nettverk dobles ved å ta i bruk to WDM-medieomformerpar. I den forbindelse deles den allerede installerte kabelen inn i to uavhengige nettverksforbindelser. Hvis det er snakk om en ny installering, reduseres kostnadene fordi det ikke må investeres i kabelfibre og pluggforbindere.

Tilbake oppover

Optisk overføring med WDM i roterende applikasjoner

For roterende applikasjoner  

Medieomformere med enkeltfibre er spesielt godt egnet for roterende applikasjoner.

Ved bruk i roterende applikasjoner får man en ytterligere fordel ved medieomformere. For første gang er det nå mulig å etablere en rimelig fiberoptisk forbindelse via optiske rotasjonssendere. Ved anvendelser med roterende komponenter, for eksempel rotasjonsmaskiner og vindanlegg, består utfordringen i å videreføre signaler mellom en fast og en roterende del av anlegget. I forbindelse med dataoverføringen har man så langt hovedsakelig benyttet elektromekaniske sleperingsendere. Men når høy effekt skal overføres, kan det oppstå elektromagnetiske forstyrrelser som fiberoptisk teknikk er resistent mot.

WDM-medieomformere som fungerer med kun én optisk fiber gjør det interessant å ta i bruk en optisk rotasjonssender. De såkalte Optical Rotary Joints har minimal slitasje og tilbys allerede av mange produsenter. Sammenlignet med optiske rotasjonssendere med flere fibre reduseres prisen for utstyr med én fiber betraktelig, dette fordi oppbyggingen er enklere. Ved siden av vindanlegg kan mange andre applikasjoner dra nytte av fordelene ved optiske rotasjonssendere. Blant annet benyttes medieomformere med WDM-teknologi i radarsystemer, maritime drivenhetssystemer, rotasjonsmaskiner, bil- og emballeringsindustrien.

Tilbake oppover

Redundans ved hjelp av lys og kobber i roterende applikasjoner

Redundant datakommunikasjon  

Redundant datakommunikasjon

Spesielt ved vindanlegg er det viktig med en pålitelig datakommunikasjonen mellom nav og gondol. Et redundant nettverk er her en fordel. I den forbindelse benyttes det ved datakommunikasjonen overføringsmetoder som fungerer uavhengig av hverandre.

Standard Ethernet-dataoverføring settes opp via to WDM-medieomformere. I forbindelse med den fiberoptiske overføringen benyttes det en optisk rotasjonssender med én fiber som er integrert i akselen til den eksisterende kobbersleperingen. Denne overføringsmetoden er EMC-uømfintlig, potensialskilt og vedlikeholdsfri. Den redundante strekningen settes opp ved hjelp av Ethernet-ekstendere. For SHDSL-forbindelsen benyttes den tilgjengelige kobbersleperingen, og administreringen av redundans sikres ved hjelp av administrerbare switcher.

Ved hjelp av de nye WDM-medieomformerne sikrer man slik en kostnadsgunstig, ytelsessterk og pålitelig datakommunikasjon. I forbindelse med SHDSL-ekstenderne fra Phoenix Contact, som kommuniserer via sleperingens vanlige kobberforbindelse, betyr dette en fremtidsrettet løsning for redundante nettverk.

Tilbake oppover

Praksisrettede diagnostikkfunksjoner med Link-management

LFP- og FEF-funksjoner  

Ved nettsvikt: Utkobling av overføringsstrekningen

Medieomformerne fra Phoenix Contact gir mange forskjellige diagnostikkmuligheter. Blant annet sørger de integrerte Link-Management-funksjonene LFP (Link Fault Pass Through) og FEF (Far-End Fault) for permanent overvåking av forbindelsen. Det betyr høy anleggstilgjengelighet. Linken på den fiberoptiske forbindelsen kobler seg ut dersom forbindelsesbrudd på medieomformerens kobberside oppdages. Medieomformeren på motsatt side registrerer Link-bruddet på den fiberoptiske strekningen og bryter også forbindelsen til sitt Twisted-Pair-segment.

Hele forbindelsesstrekningen via den optiske banen er like transparent som ved ren kobberkommunikasjon. Begge sider av nettverksforbindelsen kan oppdage Link-tap umiddelbart og reagere tilsvarende. Ved redundante forbindelser kan deltagerne omgående koble om til disse. Signalisering av FEF-funksjonen til medieomformerne gjør det i tillegg mulig å lokalisere segmentet som har feil dersom Link-tap har oppstått.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
  • Fulldupleks med kun én fiber: Nye fiberoptiske medieomformere med WDM-teknologi

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00