Yardımcı besleme gerilimi için yedekleme konseptleri

Yardımcı besleme gerilimi için yedekleme konseptleri

Güvenli tarafta olun

Şebekeden yüke istikrarlı izleme.

Avantajlarınız

  • Şebekeden yüke istikrarlı bir yedekli yardımcı gerilim beslemesi
  • Giriş gerilimi, çıkış akımı ve dekuplajın sürekli kontrolü ile yedekleme denetimi
  • LED ve sinyal kontağıyla net ve anlaşılır mesajlar
  • Kararlı gerilim seviyesi sayesinde yüklerde uzun hizmet ömrü
  • Eşit yük dağılımıyla güç kaynağı ve DC/DC dönüştürücüde uzun hizmet ömrü

Uygulama

Birçok proses mühendisliği sisteminde süreklilik en yüksek öneme sahiptir. Sistem bölümleri, hatta tek bir komponent bile kısa süreyle durursa bu, proseslerdeki uzun süreli duruş veya devreye alma süreleri nedeniyle yüksek maliyetli üretim arızalarına yol açabilir.

Bu nedenle birçok durumda yedekli sistemler Tek Nokta Arızasını önlemenin etkili bir yöntemidir. Bu birçok sahada 24 V DC kullanılan ve her yere gerekli yardımcı besleme gerilimi için de geçerlidir. 24 V besleme için yedeklemeyi gerçekleştirmek için iki yardımcı gerilim şebekesi yedekleme modülleri kullanılarak beraber anahtarlanır ve birbirlerinden ayrılır. Çıkış gerilimi yüklere ilgili sigorta dağıtıcıları üzerinden sağlanır.

Proses endüstrisindeki yüklere yakından bakılırsa, çoğunlukla birbirlerinden ayrılmış iki klemensle beslenen DCS sistemleri (Dağınık Kontrol Sistemi), uzak I/O istasyonları ve aktif marşaling dağıtıcılarını görülebilir. Ayrıca tek gerilim girişli sinyal koşullayıcılar, röleler, 4-telli transdüserler gibi çok sayıda yük mevcuttur.

Burada aşağıdaki sorular sorulur:

  • Bu iki farklı yükü beslemek ve yüksek süreklilik sağlamak için yardımcı besleme gerilimi nasıl yapılandırılmalıdır?
  • Paralel anahtarlanan iki güç kaynağı yeterli midir?
  • Yedekleme nasıl denetlenir?

Çözüm

QUINT ORING yedekleme denetimi  

Yedekleme denetimi sürekliliği arttırır

Hangi yedekleme konseptini uygulamak istediğinize bağlı olarak Phoenix Contact mükemmel çözümü sunmaktadır:

Yedekli güç kaynağı
Yedekli yardımcı besleme gerilimi dikkate alındığında cevaplanacak ilk soru alçak gerilim şebeke kesintilerinin kontrol teknolojisinde hataya yol açıp açmayacağıdır.

Bu sorunun cevabı hayır ise yardımcı gerilim şebekesi iki farklı sistemden beslenmelidir. Bu ister iki bağımsız alçak gerilim sistemi ister akü sistemi olabilir.

Güç kaynağı yedeklemesi

Bu iki bağımsız sistem uygun şekilde dağıtılmalı ve doğru noktalarda birlikte kombine edilmelidir.

Alçak gerilim şebekeleri switch odalarındaki modern anahtarlamalı güç kaynaklarıyla yardımcı gerilim şebekesine dönüştürülür. Akü ünitelerinde, uzun kablolardaki yük değişimleri gerilim dalgalanmalarına neden olur ve bu da yükün işlevi ve hizmet ömrünü etkiler.
Bu nedenle akü ünitelerinin gerilimi istenilen gerilim seviyesinde, dağıtımdan yani yükten önce kullanılan DC/DC dönüştürücülerle sabitlenmelidir.

Yedekli güç kaynağı örnekleri  

Dekuplaj modüllerinin önünde 2 alçak gerilim şebekesinden besleme (bkz soldaki resim)
Dekuplaj modüllerinin önünde alçak gerilim şebekesinden ve akü şebekesinden besleme (bkz sağdaki resim)

Akım şiddeti ve güç kaynakları ile DC/DC dönüştürücülerin konumu (ve dolayısıyla yüke olan uzaklığı) doğru gerilim seviyesi ve kablo kesitinin seçiminde anahtar rol oynar.

Benzer şekilde akü ünitesinde de aşağıdaki geçerlidir: Nihai yardımcı gerilime dönüştürme işlemi ne kadar merkezileştirilirse yüke giden uzun kablolarda gerilim düşüşü riski o kadar yüksek olur
. Yüke gerekli 24 V DC'yi sağlayabilmek için çoğunlukla 28 V DC uygulanır. Bu durumlarda gerilim düşüşünü sınırlamak için büyük kesitli kablolar seçilir.

Eğer iki yedekli yardımcı gerilim yolu paralel anahtarlanırsa dengeleme akımlarını önlemek için uygun diyotlarla ayrılmalıdırlar.

QUINT ORING diyot modülleri  

Yedekleme modülü OK sinyali verir

Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken konu sistemin tüm işletme ömrü boyunca yedeklemenin yalnız toplam yük akımının tek bir güç kaynağınınkinden büyük olmadığı durumlarda mevcut olmasıdır. Bir kanalın arızasında diğerinin tüm yükü besleyebilmesinin tek yolu budur.

Akıllı diyot modülleri (ör: QUINT ORING) çekilen toplam akımı izler ve çok yükseldiğinde alarm verir. Bu genişlemeleri kolaylaştırır ve kademeli hataları önler (öngörülü bakım). Ayrıca bu akıllı modüller, Aktif Akım Dengelemesi (ACB) ile her iki kanalın yüklerini dengeler ve güç kaynakları ve DC/DC dönüştürücülerin işletme ömrünü uzatır.

Eğer bir cihaz çıkış geriliminden çok fazla sapıyorsa zamanında bildirim alınır. Sigorta dağıtıcı çoğunlukla dekuplaj diyotundan sonrasını takip eder. Bu noktadan sonra besleme zinciri artık yedekli değildir; yük iki farklı sigorta üzerinden yedekli güç klemensleri ile beslense de durum budur. Bu durumda şebeke veya sigorta arızaları halen sistem hatasına yol açabilir.

Tam yedekli yardımcı besleme gerilimi

Dekuplaj modülleri üzerinden yük bağlantısı  

Dekuplaj modülleri üzerinden yük bağlantısı

Optimum yedekleme konsepti iki güç kaynağı (veya DC/DC dönüştürücü) ile iki akıllı yedekleme modülü üzerinden birbirine kaskad bağlı iki bağımsız şebekeden oluşur. Tüm yükleri yedekli beslemenin, dengeli yük dağılımı yapmanın ve yedeklemeyi denetlemenin
tek yolu budur.

Her yüke biri ilk diğeri ikinci potansiyel dağıtıcısından iki ayrı besleme kablosu çekilir. Bu yolla ister yedekli güç klemenslerini tip 1 yüküne direkt bağlayın ister tip 2 yüklerin önüne; böylece iki ayrı yardımcı gerilim kanalı diğer bir dekuplaj modülüyle kombine edilerek beslemeyi sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300