Su endüstrisi için bireysel danışmanlık

Akıllı Su Gelecek odaklı su yönetimi için akıllı network oluşturma

İklim değişikliği, içme suyu kıtlıkları ve yaşlanan su altyapısı nedeniyle sürekli olarak ortaya çıkan yeni gereklilikler, su temininden, atıksu bertarafından ve içme suyu arıtmadan sorumlu operatörler üzerinde daha da büyük bir baskı oluşturmaktadır. Ayrıca, su yönetiminin geleceği dijitalleşme yönünde olduğundan, network teknolojilerine ve Akıllı Su uygulamalarına yönelik artan taleple de başa çıkılması gerekmektedir.

Su yönetiminde daha güvenli ve daha verimli prosesler için dijital teknolojimizin ve açık sistemlerimizin avantajlarından yararlanın. Global ekibimiz ve endüstri ortaklarıyla gerçekleştirdiğimiz işbirliği projeleri ile komponentlerin, sistem parçalarının ve insanların çevre ve su döngüsüyle birlikte networke bağlanmasını mümkün kılan akıllı çözümler geliştiriyoruz.

Toplumda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın artmasıyla birlikte, dikkatler su yönetimine çevriliyor. Düşen yeraltı suyu düzeyleri, artan kirlenme, mikroplastikler ve daha sık görülen fırtınalar, gerekliliklerde bir artışa neden oluyor. Phoenix Contact'ın Akıllı Su çözümleri, bu değerli kaynak için yeni bir şeffaflık, verim ve koruma düzeyi sunuyor.

Endüstri Yönetimi Su ve Atıksu - Phoenix Contact
Endüstri Yönetimi Su ve Atıksu

Akıllı su yönetimi için eylem alanları

Su ve atıksu arıtma için, açık bir sisteme ve açık arayüzlere dayanan müşteriye-özel, kullanıma hazır çözümlerimizi keşfedin. Yeni dijital yöntemleri kullanarak, su kalitesi veya enerji tüketimi gibi tüm önemli verilere güvenli erişim sağlıyoruz. Gelecek odaklı otomasyon, haberleşme ve uzaktan kumanda konseptlerimiz daha şimdiden pratikte başarılı şekilde uygulanmaktadır. Sonuç, tesisin her düzeyinde akıllı şekilde networke bağlanan su yönetimidir.

Bir atıksu arıtma tesisinin havadan görünümü

Atıksu arıtma Atıksu arıtma tesislerinin otomasyonu için çözümler

Günümüzde insanlar tarafından üretilen atık suyun yaklaşık %80'i hâlâ arıtılmadan nehir ve okyanuslara boşaltılmaktadır. Bunun ekosistem üzerindeki etkisine ilave olarak, atıksu arıtma tesislerinin operatörleri, dördüncü arıtma kademesi ve mikroplastiklerin mevcudiyeti için suyun izlenmesi gibi yeni güçlüklerle karşı karşıyadır.

Phoenix Contact, atıksu arıtmanın sıkı gerekliliklerini karşılamak suretiyle proseslerin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan fonksiyon ve komponentler temin etmektedir. Özel olarak geliştirilmiş kontrol panosu ve yazılım çözümleri, enerji tüketimini azaltmakta ve yönetmeliklere uygunluk sağlamaktadır.

Phoenix Contact ile, Sürdürülebilir Geliştirme Hedeflerini karşılamak için yüksek derecede verimli ve kapsamlı teknolojilere güvenebilirsiniz. Akıllı Su sistemleri ile, daha şimdiden yarının zorluklarıyla yüzleşmeye hazırsınız.

Bir su arıtma tesisindeki içme suyu tankı

İçme suyu temini Arıtma ve içme suyu üretimi için çözümler

Küresel bir içme suyu tedarik ağı çok çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. İklim değişikliği zamanlarında, şiddetli hava olayları ve kuraklıklar dünyanın pek çok bölgesini geçmişte olduğundan daha olumsuz şekilde etkilemektedir. Yasal gerekliliklere uygun su kalitesi ve temiz suya erişim hafife alınamaz.

Phoenix Contact, yenilikçi içme suyu projeleri uygulamakta ve mevcut tesisleri akıllı otomasyon sistemleriyle modernize etmektedir. Su arıtmadan, su dağıtımına ve bulut tabanlı proses optimizasyonuna kadar güvenli su tedariğini garanti ediyoruz.

Akıllı Su sistemleri, iklim olaylarının neden olduğu su sıkıntılarının uzun vadede azaltılması için bir fırsat sağlıyor. Bu, sadece çevreye değil, aynı zamanda gelecek nesillere de fayda sağlayacak.

 Su ve atıksu arıtmanın dijitalleştirilmesi

IoT-tabanlı su teknolojisi Su döngüsünün dijitalleştirilmesi için çözümler

Modern arıtma tesislerinde akan sadece su değildir; aynı zamanda büyük hacimlerde veri akışı da vardır. Buradaki zorluk, dijital bilgiyi anlamlı bir formatta sunmak ve farklı veri hacimlerinin sonuçta ortaya çıkan karmaşıklığını mantıksal olarak birbirine bağlamaktır.

Nesnelerin İnterneti yapıları, harici bir bilgisayar networkünde bilgi depolama ve işleme fırsatı sunar. Yağış düzeyleri gibi çok çeşitli veriler, kararların verilmesinde esas alınarak kullanılabilir. Gerçek zamanlı bir genel görünüm, her yerden, her zaman ve herhangi bir cihaz üzerinden elde edilebilir.

İddialı ve büyüyen Akıllı Su piyasasında gezinirken, Phoenix  Contact olarak endüstri ve teknoloji deneyimimizle size vereceğimiz desteğe güvenebilirsiniz. Tüm su döngüsü için daha şeffaf ve kaynakları koruyan proses ve uygulamalar yaratmak istiyorsanız, IoT yapılarından, ilgili işleme gücünden ve hizmetlerden yararlanın.