Aydınlatılmış sokaklar ve Akıllı Şehirdeki network iletişimini görüntülemek için simgelerle birlikte şehirde gece

Akıllı Şehir Yarının Akıllı Şehirleri için konsept ve çözümler

Dijitalleşme ve teknik ilerleme; şehirlerde, kasabalarda ve topluluklarda kendi yerini buluyor ve kentsel yaşam alanını geliştirmek için konseptler sağlıyor. Daha yoğun arazi kullanımı, daha yüksek trafik hacimleri, tedarik ve tanzimdeki darboğazlar ve aynı zamanda daha yüksek hava ve gürültü kirlilik düzeyleri, şehirlerde yeni güçlükler doğuruyor ve akıllı altyapı için konseptler gerektiriyor.

Teknolojinin, akıllı sistemlerin ve proseslerin kombinasyonu, yarının yaşanabilir şehirleri için geliştirilen konseptleri mümkün kılıyor. Phoenix Contact, yüksek derecede entegre edilmiş ve networke bağlanmış bilgi-işlem ve iletişim teknolojisi ile, kentsel mekânların yapısal olarak Akıllı Şehirlere dönüştürülmesine katkıda bulunuyor. Akıllı Şehir konseptlerine hayat vermek için uygulama ve teknoloji uzmanlığımızdan yararlanın.

Akıllı Şehir, bir şehri daha yaşanabilir ve akıllı yapan tüm uygulama alanlarını kapsamaktadır. Akıllı Şehirler geliştirmeyi amaçlayan konseptler; dijital teknolojiler, tedarikçiler, binalar ve trafik için sürdürülebilir çözümlere dayanmaktadır. Phoenix Contact, geleceğin Akıllı Şehirlerine giden yolculukta sizi destekliyor.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, VMM Altyapı Başkan Yardımcısı
Jörg Nolte

Akıllı Şehirdeki tüm sektörlerin akıllı bağlantısı için konseptler

Akıllı Şehir, binaları, altyapıyı ve mobiliteyi içeren birçok sektörden oluşur. The All Electric Society vizyonu, sektörlerin akıllı bağlantısına dayanır. Jeneratörler ile yükler arasında eşgüdümlü enerji değişimi, sürdürülebilir bir geleceğin temelidir. Teknolojilerin, akıllı sistemlerin ve proseslerin birleştirilmesine ilave olarak, bir Akıllı Şehirdeki tüm sektörlerin networke bağlanması gelecek odaklı otomasyon ve haberleşme teknolojisi gerektirmektedir.

Akıllı şekilde networke bağlanan bir binanın görüntülenmesi için simgelerle binanın içerden görünüşü

Bina otomasyonunun dijitalleşmesi

Akıllı bina Bir Akıllı Şehrin entegre bir parçası olarak kendini optimize eden binalar.

Akıllı binalar, Akıllı Şehirlerin entegre bir parçasıdır. Akıllı şekilde networke bağlanmaları ve genel konsepte entegre edilmeleri halinde, binalar örneğin enerji tedariki alanında bir depolama sistemi veya yük olarak, verimli, kararlı ve ekonomik şehir konseptine katkıda bulunabilir.

IoT-tabanlı Emalytics bina yönetim sistemimiz, bir binanın dijitalleştirilmesi için merkezi unsurları akıllı bir platformda birleştirir ve çeşitli özelliklerin konumdan bağımsız kontrolünü ve izlenmesini mümkün kılar.

Akıllı Şehirde network tabanlı taşıma sistemini görüntülemek için simgelerle birlikte bir şehrin kuşbakışı görünüşü

Ulaşım altyapısının dijitalleştirilmesi

Akıllı Trafik Akıllı şekilde networke bağlanan bir taşıma sistemi

Yaşanabilir bir şehir; iyi bir hava kalitesi ve mobilite konusunda özel bir yaklaşım ister. Akıllı Şehre uygun hale getirilmiş bir taşıma sistemi, şehirde yaşamak ve çalışmak için önemli bir unsurdur. Amaç, bir yandan tüm yol ve ulaşım kullanıcıları için emniyeti artırırken, örneğin emisyonları azaltıp kaynakları koruyarak çevreyi korumaktır.

Sistem ve çözümlerimizle geçerli verileri alabilir ve akıllı otomasyon sistemlerinin yardımıyla şehrin değişen ihtiyaçlarına uyarlayabilirsiniz.
Aktif trafik kontrolü ve akıllı sokak aydınlatmasıyla birlikte bu yeni şeffaflık düzeyi, güvenli ve sürdürülebilir mobiliteye doğru yolculukta önemli bir yapı taşını temsil eder.

Akıllı su yönetimini görüntülemek için simgelerle birlikte su

Su ve atıksu arıtmada dijitalleşme

Akıllı su Akıllı su yönetimi

Akıllı bir dünyayı gerçekleştirmek, aynı zamanda en değerli kaynağımızın akıllı kullanımını da gerektirir: Su Modern tesislerde akan sadece su değildir; aynı zamanda büyük hacimlerde veri akışı da vardır.

Akıllı su için çözümlerimiz, su rezervi, elden çıkarma ve kullanım bilgilerinden yararlanır ve bu bilgilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Çok kapsamlı verileri birleştirmek ve değerlendirmek suretiyle, karmaşık ve kritik öneme sahip altyapılar gerçek zamanda etkin ve güvenilir şekilde izlenip kontrol edilebilir. Proses optimizasyonu için bir yardım olarak, dış bilgi aynı zamanda IoT uygulamaları kullanılarak da birleştirilir. Açık ve esnek sistemler, tedarikçiler için planlama kesinliği sağlar ve kaynakları korur.

İşbirliği ve projeler

Phoenix Contact, Akıllı Şehirler konusunda işbirliği ve araştırma projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Böylece size, bir Akıllı Şehrin uygulamada ne anlama geldiğini gösterebiliriz. Kentsel mekânlarda dijitalleşmenin daha şimdiden birçok avantaj sunduğu inkâr edilemez.

Lemgo Digital ve Fraunhofer IOSB-INA logosu

Şehir, dijitalleşme için canlı bir laboratuvardır.

Küçük ve orta büyüklükte şehir ve kasabalarda dijital dönüşüm Şehir, dijitalleşme için canlı bir laboratuvardır.

Mega şehirler ve metropollere ilave olarak, küçük ve orta büyüklükte şehir ve kasabalar da dijital çözümlerden yararlanabilir. Fraunhofer IOSB-INA, bu amaç doğrultusunda Mayıs 2018'den beri Lemgo Digital, IoT Real Lab'ı küçük ve orta büyüklükte şehir ve kasabaların dijital dönüşümü için yenilikçi bir platform olarak işletmektedir.

Fraunhofer ekibi aynı zamanda OWL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve diğer iş ortakları ile Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinin desteğine sahiptir.
Bu altyapı; şirketler, IoT startup şirketleri, topluluklar ve araştırma organizasyonları tarafından, "olağan uzmanlar", yani yerel vatandaşlar ile müşterek olarak yenilikçi ürünleri ve veri-tabanlı hizmetleri mobilite, perakende ve çevre eylem alanlarında uygulamak için kullanılmaktadır.

Eski Hansa şehri Lemgo, bu en kalabalık federal eyaletteki tüm nüfusun yarısına ev sahipliği yapan NRW'deki 180'den fazla orta büyüklükte kasaba için bir referans platform durumundadır. Bu nedenle, NRW'de ve Almanya genelindeki birçok benzer topluluk, bir dijital gündem oluşturmak ve kendi dijitalleşme projelerini uygulamak söz konusu olduğunda Lemgo Digital'den yararlanabilmektedir.

Bir sokak lambasının iç bağlantılarını yapan Phoenix Contact çalışanı

Lambadan aydınlatma yönetim sistemine emniyetli veri iletimi

Sokak aydınlatma projesi

Sokak aydınlatması, bir şehirdeki güvenliği ve yaşam kalitesini artırır. Gelecekte, aydınlatma akıllı olacak ve böylece vatandaşların ihtiyaçlarına göre daha esnek şekilde ayarlanabilecek. Bu yetenek; gece karanlığı, yağmur veya sis gibi koşullara ideal uyumu mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda, yaya geçitleri arasında, yerleşim alanlarında veya yaya bölgelerinde ayarlamalar yapılabilir.

Phoenix Contact, Lemgo Digital Real Lab'da, sokak aydınlatmasını modernize etmek için belediye ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. LoRaWAN kablosuz teknolojisini kullanarak mevcut kablo tesisatını değerlendirmek mümkün olmuştur. Lambaları tek tek karartma olanağına ilave olarak, artık lambalardan tüketim verisi veya durum verisi gibi ilave bilgiler almak da mümkündür.

Yeni teknolojiye geçmekle, hem elektik direği hem de kamera sistemleri veya çevre sensörleri gibi ilave sensörler için altyapı, süreklilik temelinde beslenir. Yeni LoRaWAN networkü sayesinde, şimdi şehir için park alanı sensörleri gibi ilave sensörler eklemek de mümkündür. Bu, LoRaWAN ve elektrik direğini dijital dönüşümün önemli bir unsuru yapmaktadır.