Aydınlatılmış sokaklar ve Akıllı Şehirdeki network iletişimini görüntülemek için simgelerle birlikte şehirde gece

Akıllı Şehir Yarının Akıllı Şehirleri için konsept ve çözümler

Dijitalleşme ve teknik ilerleme; şehirlerde, kasabalarda ve topluluklarda kendi yerini buluyor ve kentsel yaşam alanını geliştirmek için konseptler sağlıyor. Daha yoğun arazi kullanımı, daha yüksek trafik hacimleri, tedarik ve tanzimdeki darboğazlar ve aynı zamanda daha yüksek hava ve gürültü kirlilik düzeyleri, şehirlerde yeni güçlükler doğuruyor ve akıllı altyapı için konseptler gerektiriyor.

Teknolojinin, akıllı sistemlerin ve proseslerin kombinasyonu, yarının yaşanabilir şehirleri için geliştirilen konseptleri mümkün kılıyor. Phoenix Contact, yüksek derecede entegre edilmiş ve networke bağlanmış bilgi-işlem ve iletişim teknolojisi ile, kentsel mekânların yapısal olarak Akıllı Şehirlere dönüştürülmesine katkıda bulunuyor. Akıllı Şehir konseptlerine hayat vermek için uygulama ve teknoloji uzmanlığımızdan yararlanın.

Daha yaşanabilir şehirlere giden yolda Tüm kaynakları ve enerjiyi verimli şekilde kullanın

Akıllı şehirler için dijital dönüşüm, yarının sürdürülebilir ve güvenli şehirlerinin yolunu açıyor – All Electric Society'nin gelecek vizyonu doğrultusunda. Akıllı şehir uygulamaları, toplum ve dijitalleşme arasında bir network kurma bağlantısı olarak hayati bir rol oynamaktadır.

Fakat doğal ekosistemler sadece uyumlu network entegrasyonuyla ve mevcut tüm veri kaynaklarının kullanılmasıyla gerçekten akıllı hale gelecektir. Bu verileri altyapı olarak kullanan ve IoT cihazlarımızdan yararlanan akıllı hizmetlerimiz size ihtiyaç duyduğunuz veri şeffaflığını sağlar. Uygun maliyetli ve kaynak-verimli akıllı şehir projeleri gerçekleştirmek için bize katılın. Bu yaklaşım aynı zamanda uzun vadede şehir sakinleri ve işletmeler için şehrinizin cazibesini koruyacaktır.

Gelecek Akıllı Şehir projeniz için her şey tek bir kaynaktan: PLCnext Technology'ye dayanan ve çok amaçlı olarak uygulanabilen Smart City Box, bulut-tabanlı IoT platformu Grovez.io, kapsamlı servis hizmeti ve özel ihtiyaçlarınız için yazılım çözümleri. Size öneride bulunmaktan mutluluk duyacağız.

Jörg Nolte - Phoenix Contact, VMM Altyapı Başkan Yardımcısı
Jörg Nolte
Smart City Box videosu
Smart City Box ile yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam ortamları MovingImage
PLCnext Technology ve Fraunhofer IOSB-INA logoları

İşbirliği ve araştırma projeleri Şehirlerin akıllı geleceği için AI-tabanlı uygulamalar

İnsan ve toplum yaşamına ilerleme ve avantajlar getirmek için, bu günlerde geleceğe yönelik pek çok yeni uygulama geliştirilmektedir. Phoenix Contact, Fraunhofer IOSB-INA ile işbirliği halinde temel olarak yaşamı iyileştirmek amacıyla AI işlevselliğiyle çözümler geliştiriyor.

Derin öğrenme uygulamasının bir örneği, optik sensör teknolojisi kullanarak araçların sayılmasıdır. Görüntü verisi, PLCnext Technology ekosisteminin donanımı olan bir PLCnext Control cihazı tarafından işlenir ve isimsiz olarak buluta iletilir. Bu, şehirdeki trafik akışının uzun dönemde optimize edilmesini mümkün kılar.

SİZİN İÇİN BURADAYIZ
Birlikte bir çözüm bulalım
Smart City Box, basit veya karmaşık uygulamalar için kullanılabilir. Mobilitede, altyapıda veya kaynak verimliliğinde olanaklar sınırsızdır.
Bizimle hemen irtibata geçin
İki çalışan teknik çözümler hakkında konuşuyor

Akıllı yaşam ortamları için eylem alanları Akıllı altyapı ile ilerlemeyi aktif olarak şekillendirin

Akıllı şekilde network'e bağlanan bir binanın görüntülenmesi için simgelerle binanın içerden görünüşü
Akıllı Şehirde network tabanlı taşıma sistemini görüntülemek için simgelerle birlikte bir şehrin kuşbakışı görünüşü
Akıllı su yönetimini görüntülemek için simgelerle birlikte su
Akıllı şekilde network'e bağlanan bir binanın görüntülenmesi için simgelerle binanın içerden görünüşü

Akıllı binalar, Akıllı Şehirlerin entegre bir parçasıdır. Akıllı şekilde networke bağlanmaları ve genel konsepte entegre edilmeleri halinde binalar, örneğin enerji arzı alanında bir depolama sistemi veya tüketici olarak, verimli, kararlı ve ekonomik şehir konseptine katkıda bulunabilir.

IoT-tabanlı Emalytics bina yönetim sistemimiz, bir binanın dijitalleştirilmesi için merkezi unsurları akıllı bir platformda birleştirir. Bu durum, çeşitli özelliklerin konumdan bağımsız kontrolünü ve izlenmesini olanaklı kılar.

Akıllı bina hakkında daha fazla bilgi
Akıllı Şehirde network tabanlı taşıma sistemini görüntülemek için simgelerle birlikte bir şehrin kuşbakışı görünüşü

Yaşanabilir bir şehir; iyi bir hava kalitesi ve mobilite konusunda özel bir yaklaşım ister. Akıllı Şehre uygun hale getirilmiş bir taşıma sistemi, şehirde yaşamak ve çalışmak için önemli bir unsurdur. Amaç, örneğin emisyonları azaltarak, kaynakları koruyarak ve aynı zamanda tüm karayolu ve taşımacılık kullanıcıları için emniyeti artırarak çevreyi korumaktır.

Sistem ve çözümlerimizle geçerli verileri alabilir ve akıllı otomasyon sistemlerinin yardımıyla şehrin değişen ihtiyaçlarına uyarlayabilirsiniz.
Aktif trafik kontrolü ve akıllı sokak aydınlatmasıyla birlikte bu yeni şeffaflık düzeyi, güvenli ve sürdürülebilir mobiliteye doğru yolculukta önemli bir yapı taşıdır.

Akıllı Trafik hakkında daha fazla bilgi
Akıllı su yönetimini görüntülemek için simgelerle birlikte su

Akıllı bir dünyayı gerçekleştirmek, aynı zamanda en değerli kaynağımızın akıllı kullanımını da gerektirir: Su. Modern tesislerde akan sadece su değildir; aynı zamanda büyük hacimlerde veri akışı da vardır.

Akıllı su için çözümlerimiz, su rezervi, elden çıkarma ve kullanım bilgilerinden yararlanır ve bu bilgilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Çok kapsamlı verileri birleştirmek ve değerlendirmek suretiyle, karmaşık ve kritik öneme sahip altyapılar gerçek zamanda etkin ve güvenilir şekilde izlenip kontrol edilebilir. Proses optimizasyonu için bir yardım olarak, dış bilgi aynı zamanda IoT uygulamaları kullanılarak da birleştirilir. Açık ve esnek sistemler, tedarikçiler için planlama kesinliği sağlar ve kaynakları korur.

Akıllı Su hakkında daha fazla bilgi
Smart City Box videosu
Smart City Box ile yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam ortamları MovingImage

Smart City Box IoT çözümü ​ Dijitalleşmeye kolayca geçin

Smart City Box, kentsel ve kırsal altyapının dijitalleştirilmesi için çok amaçlı olarak uygulanabilen bir elemandır. Bir düğüm olarak, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile çok çeşitli çevre sensörlerinin network'e bağlanması için gerekli temel koşulları sağlar. Bu konsept, kullanıcılarına basit çevre bilgisi iletiminden akıllı sokak aydınlatmasına ve AI-tabanlı trafik tanıma ve kontrolüne kadar çok çeşitli uygulama imkânları sunmaktadır.