Akıllı Trafik için Çözümler

Akıllı Trafik Akıllı ulaşım altyapısı için çözümler

İklim değişikliği konusundaki farkındalığımızın artması ve küresel networklerin gelişmesiyle birlikte, ulaşım altyapısı da önemli sorunlarla karşılaşıyor. Mobilite konforu ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra, geleceğin ulaşım yolları daha çevre dostu ve sürdürülebilir olmalıdır. Geliştirilmiş yenilikçi bilgi toplama ve trafik kontrolü için dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı kullanma zamanı geldi.

Phoenix Contact, geleceğin trafiğini verimli şekilde kontrol etmek ve networke bağlamak amacıyla karayolları ve su yollarındaki ulaşım güzergâhları için açık ve güvenli sistemler geliştiriyor. Şehir uygulamaları için akıllı trafik izleme veya ışık yönetimi gibi akıllı çözümlerle, sezgisel bir ulaşım altyapısının temellerini atıyoruz.

Düşük karbonlu, daha az elektrik enerjisi tüketen bir ulaşım altyapısı, iklim dostu ekonomik gelişme için önemli bir ön şarttır. İklim hedeflerinin elde edilmesine ulaşım sektörünün katkısı, dijital teknoloji ve otomasyon çözümlerinin itici gücüyle sağlanmaktadır. Dünyanın her yerinde Akıllı Trafiği birlikte şekillendirelim.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Altyapı Başkan Yardımcısı
Jörg Nolte

Yol altyapısının dijitalleştirilmesi

Mobilite kalitesi, genellikle bir şehir veya bölgenin çekiciliğiyle doğrudan ilişkilidir. Gittikçe daha da karmaşıklaşan yapıların ulaşım kapasitesindeki sürekli artışlar, yollarımız için akıllı konseptleri gerektirmektedir. Yollarımızdaki trafik akışını ve sürekliliği artırmak amacıyla, trafik yönetiminin, tünel inşaatının ve ulaşım teknolojisi için ekipmanın tüm yönlerini kapsayan zorlu projelere yönelik dijital çözümler sunuyoruz. Sadece ulaşım sisteminin enerji verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda mobilite konforunu ve trafik güvenliği de somut biçimde artırıyoruz.

Yeşil trafik lambası

Trafik yönetimi Katkı sağlayan yollar için açık ve güvenli sistemler.

CO2emisyonları, gürültü ve artan trafik sıkışıklığının, dünya genelinde toplum ve doğa için geniş kapsamlı sonuçları vardır. Gelecekte, trafik ve çevre verilerini kullanan akıllı trafik yönetimi vazgeçilmez olacaktır. Dijital olarak optimize edilmiş bir trafik akışı, sadece ulaşım sisteminin enerji verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda şehirdeki trafik güvenliğini de artırır.

Phoenix Contact, otomatik trafik yönetimine izin veren akıllı trafik sistemleri geliştiriyor. Sensörler ve analiz, tahmin ve bilgi sistemleri kullanmak suretiyle; yol, bir haberleşme networkü üzerinden trafik yönetim sistemine bağlanabilir.

Gece aydınlatılmış park

Kamusal alan aydınlatması Yol ve meydanların etkin kontrolü

Mevcut aydınlatma altyapısı, yeni teknik ve ekonomik zorluklarla karşılaşmak zorunda kalacaktır. Odak noktası, yol ve meydanların güvenlik ve çekiciliğini artırmak olacaktır. Şehir planlamacıları, bu hedeflere ulaşmak için enerji tasarruflu ve kaynakları koruyan çözümler kullanmaktadır.

Akıllı aydınlatma kontrolü, enerji verimliliği için çok büyük bir potansiyel sunar ve lambaların düzgün ve özel olarak ayarlanabilen kullanımını mümkün kılar. Elektromekanik komponentler ve entegre uzaktan kontrol teknolojili kontrol ve haberleşme komponentlerinden, şehir uygulamaları için bulut-tabanlı ışık yönetim sistemlerine kadar geniş bir ürün portföyüne sahiptir.

Phoenix Contact uzmanları bir tünelde

Tünel teknolojisi Tünel altyapısı için çözümler

Yol, demiryolu ve metro tünellerinin verimli ve sürdürülebilir bir mobilite sisteminin geliştirilmesinde önemli rolü vardır. Gittikçe daha da karmaşıklaşan yapıların ulaşım kapasitesindeki büyük ölçekli artışlar akıllı otomasyon çözümlerine işaret etmektedir. Burada odak noktası, kentsel hareketlilik ile yolun ve ulaşım kullanıcılarının güvenliğidir.

Phoenix Contact, zorlu tünel otomasyon projelerini gerçekleştirmek için sizinle birlikte çalışan güvenilir ve deneyimli bir iş ortağıdır - merkezi kontrol teknolojisinden sensör ve aktüatörlerin bağlantısına ve aşırı gerilim korumasından kapsamlı emniyet konseptine kadar.

Su yollarının dijitalleştirilmesi

Su yollarının emniyetli ve güvenilir kullanımı her zaman garanti edilmelidir. Küresel olarak erişime açık su yolları; sert ortam koşullarında güvenilir sinyalizasyon, Makine Direktifi uyarınca güvenli kontrol ve akıllı şekilde networke bağlanmış sistemler ister. Akıllı Trafik çözümleri, su yollarının daha şeffaf, verimli ve müşteri-dostu işletimini ve geliştirilmesini mümkün kılar.

Su yollarında güvenli sinyalizasyon uzmanları rıhtımda

Kanal kapı sistemleri Sinyal lambaları ve otomasyon teknolojisi ile güvenli işletim

Kanal kapıları ve hareket ettirilebilir köprüler, malların su yolları kanalıyla taşınmasını mümkün kılar. Gemi trafiğinin, deniz yapıları gibi engellere doğru zamanda yanıt verebilmesini sağlamak için, uzaktan görülebilen sinyaller trafiği kontrol eder. Modern otomasyon teknolojisi temelinde, ilave gecikmeler olmaksızın güvenli trafik akışı sağlanır.

Phoenix Contact, su yollarında sinyal sistemlerinin uyumlu otomasyonu için ürün ve sistemler sunmaktadır. Ürün portföyü, zorlu ortamlarda kullanım için bireysel LED lambalardan, kapsamlı çözümlere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Güvenli 24 saat işletim sağlamak ve işletme maliyetlerini azaltmak için akıllı su yolu yönetimini kullanın.

Su yolu altyapı networkünün görüntülenmesi

Sensör networkü Deniz trafiği için çevresel koşullara daima dikkat edin.

Uzun süreli kuraklık veya aşırı soğuk gibi ağır hava şartları deniz yolculuğunu daha da aksatır. Düşen su seviyelerinin veya donan su yollarının erken tespiti, kritik durumları engelleyebilir. Dijital bilgi, deniz trafiğinin bekletileceği veya devam ettirileceği konusunda karar verme sürecini destekler.

Çevresel etkileri verimli şekilde izlemek için uygun sensör teknolojisi kullanılır. Sensörler; su seviyeleri ve su sıcaklığı gibi önemli verileri sağlar. Uygun önlemleri tespit etmek için, su yolu koşullarındaki değişimleri tahmin eden hava ve iklim verileriyle birlikte yapay zekâ kullanılır. Standartlaştırılmış network oluşturma; mevcut ve yeni sensörleri, dahası uzaktan kumanda sensörlerini birleştirmenin kolay ve pratik bir yoludur.

Gelecekte, su yolları üzerindeki haberleşme LoRaWAN gibi sensör networklerine ve 5G gibi hücresel standartlara dayanacaktır – böylece veri güvenliği ve erişilebilirliğiyle ilgili yüksek taleplerin karşılanması daima garanti edilecektir.