Akıllı trafik Düşük karbonlu ve daha az enerji tüketen bir ulaşım altyapısı için trafiği daha verimli ve şeffaf hale getirmek.

Su yolunun önünde akıllı telefonu ve tabletiyle duran bir çalışan

Ulaşım sektörü, iklim hedeflerinin elde edilmesine dijital teknoloji ve otomasyon çözümlerinin itici gücüyle katkıda bulunur. Dünyanın her yerinde Akıllı Trafiği birlikte şekillendirelim.

Jörg Nolte - Phoenix Contact , Altyapı Başkan Yardımcısı
Jörg Nolte
Network'lü karayolu trafiği

Veriler mobilitemizi değiştiriyor

Mobilite kalitesi, genellikle bir şehir veya bölgenin çekiciliğiyle doğrudan ilişkilidir. Her zamankinden daha karmaşık yapılarda ulaşım kapasitesindeki sürekli artış, kara ve su yollarımız için akıllı konseptleri her zamankinden daha fazla gerektiriyor.
Mobiliteyi daha verimli hale getirmek için dijitalleşme ve yapay zekâ, gelişmiş, yenilikçi bilgi toplama ve trafik yönlendirmesi için kullanılıyor. Ulaşım altyapısının veri tabanlı kontrolü ve network'e bağlanması sadece ulaşım modlarında daha fazla enerji verimliliği sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda mobilite rahatlığını ve trafik güvenliğini de artıracaktır.

Kendi kendine düşünen bir ulaşım altyapısı kuralım

İklim değişikliği konusundaki farkındalığımızın artması ve küresel network'lerin gelişmesiyle birlikte, ulaşım altyapısı da önemli sorunlarla karşılaşıyor. Phoenix Contact, trafik yönetimi, tünel inşaatı ve ulaşım teknolojisi ekipmanları alanında açık ve güvenli sistemler geliştirmektedir. Amaç, hareketliliği optimize etmek, hava kalitesini iyileştirmek, çevreyi korumak ve kazaları önlemek için kendi kendine düşünen bir ulaşım altyapısıdır.

Uygulama alanları

Geceleyin bir şehirde aydınlatılmış bir sokak
Şehir trafiği
Aydınlatılmış tünel
Sinyalizasyon sistemli bir kilidin önünde tartışan iki kişi
Geceleyin bir şehirde aydınlatılmış bir sokak

Mevcut aydınlatma altyapısı, yeni teknik ve ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. Bu zorlukların odak noktası, yol ve meydanların güvenlik ve çekiciliğini artırmak olacak. Şehir planlamacıları, bu hedeflere ulaşmak için enerji tasarruflu ve kaynakları koruyan çözümler kullanıyor.

Akıllı aydınlatma kontrolü, enerji verimliliği için çok büyük bir potansiyel sunuyor ve aydınlatmanın düzgün ve özel olarak ayarlanabilen kullanımını mümkün kılıyor. Portföy, elektromekanik komponentlerden entegre uzaktan kontrol teknolojili kontrol ve haberleşme komponentlerine ve şehir uygulamaları için bulut-tabanlı aydınlatma yönetim sistemlerine kadar uzanır.

Akıllı sokak aydınlatması hakkında daha fazla bilgi
Şehir trafiği

Karbon emisyonları, gürültü ve artan trafik sıkışıklığının toplum ve doğa için geniş kapsamlı sonuçları vardır. Gelecekte, trafik ve çevre verilerini kullanan akıllı trafik yönetimi vazgeçilmez olacaktır. Dijital olarak optimize edilmiş bir trafik akışı, sadece ulaşım sisteminin enerji verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda şehirdeki trafik güvenliğini de artırır.

Phoenix Contact, otomatik trafik yönetimi sağlayan akıllı trafik sistemleri geliştirmektedir. Sensörler ve analiz, tahmin ve bilgi sistemleri kullanmak suretiyle; yollar, bir haberleşme network'ü üzerinden trafik yönetim sistemine bağlanabilir.

Akıllı trafik yönetimi hakkında daha fazla bilgi
Aydınlatılmış tünel

Yol; demiryolu ve metro tünellerinin verimli ve sürdürülebilir bir mobilite sisteminin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Gittikçe daha da karmaşıklaşan yapılar ulaşımda büyük ölçekli artışlara yol açıyor, bu da akıllı otomasyona işaret ediyor. Burada odak noktası kentsel hareketlilik, yolun ve ulaşım kullanıcılarının güvenliğidir.

Phoenix Contact, zorlu tünel otomasyon projelerini gerçekleştirmek için sizinle birlikte çalışan güvenilir ve deneyimli bir ortaktır - merkezi kontrol teknolojisinden sensör ve aktüatörlerin bağlantısına ve aşırı gerilim korumasından kapsamlı emniyet konseptine kadar.

Dijital tünel hakkında daha fazla bilgi
Sinyalizasyon sistemli bir kilidin önünde tartışan iki kişi

Küresel olarak erişime açık su yolları; zorlu ortam koşullarında güvenilir sinyalizasyon, Makine Direktifi uyarınca güvenli kontrol ve akıllı şekilde network'e bağlanmış sistemler ister. Akıllı Trafik çözümleri, su yollarının işletimini ve geliştirilmesini daha şeffaf, verimli ve müşteri-dostu hale getirir

Phoenix Contact su yollarında sinyal sistemlerinin otomasyonu için ürün ve sistemler sunmaktadır. Ürün portföyü, zorlu ortamlarda kullanım için bireysel LED lambalardan, kapsamlı çözümlere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Günün her saati güvenli çalışma sağlamak ve işletme maliyetlerini azaltmak için akıllı su yolu yönetimini kullanın.

Su yollarında güvenli sinyal sistemi hakkında daha fazla bilgi